Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“
Pareigos Raštinės administratorius, archyvaras. Įdarbinimas nuo 2019-06-03.
Darbo vieta
Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“, Žuvinto g. 8, Kaunas
Reikalavimai
 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą.
 2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, jų rengimą, tvarkymą, archyvavimą.
 4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, ja naudotis bei rengti dokumentus ar jų projektus, išvadas.
Funkcijos Organizuoti dokumentų valdymą pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, darbo stažą ir kt.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Gyvenimo aprašymas.
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 5. Buvusio darbdavio rekomendacijos.

 

 

Dokumentų priėmimo vieta

Žuvinto g. 8, LT-51420 Kaunas

El. pašto adresu: zuvintodarzelis@gmail.com

Tel. 8 37 34 83 85; 8 645 96360.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Žuvinto g. 8, LT-51420 Kaunas

El. pašto adresu: zuvintodarzelis@gmail.com

Tel. 8 37 34 83 85; 8 645 96360.

 

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2019 m. gegužės 30 d.

Pokalbiai su pretendentais vyks 2019 m. gegužės 31  d. pagal suderintą grafiką. Apie pokalbį pretendentus informuosime telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha