Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, dirbti  (1 et.)
Darbo vieta
Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“, Žuvinto g. 8, Kaunas
Reikalavimai
Pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija.
Funkcijos
 • Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą.
 • Planuoti ugdomąjį procesą, parinkti priemones.
 • Kurti ugdomąją aplinką.
 • Ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
 • Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas.
 • Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus).
 • Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
 • Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas  vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Pedagogo kompetenciją patvirtinančio dokumento kopija
Dokumentų priėmimo vieta

Žuvinto g. 8, Kaunas,  LT-51420

El. pašto adresu: zuvintodarzelis@gmail.com

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 34 83 85; 8 645 96360
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021 m. kovo 12 d.

Pokalbiai su pretendentais vyks 2021 m. kovo 15  d. pagal suderintą grafiką. Apie pokalbį pretendentus informuosime telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha