Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Pilietiškumo pagrindų mokytojas (-a) (nepilnam krūviui)
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Reikalavimai Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
Funkcijos

Pilietiškumo pagrindų mokymas I – II gimnazijos klasėse.

Pagal dalyko mokytojo pareiginę instrukciją.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 6,91 iki 9,71 baziniais dydžiais).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

Gyvenimo aprašymas.

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 12.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. (8 37) 42 41 72

Mob. 8 620 98 992

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 12.00 val.

Atrinkti kandidatai bus kviečiami individualiam pokalbiui asmeniškai

2020 08 15