Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“
Pareigos Meninio ugdymo pedagogas (muzika) 1 etatas
Darbo vieta

Savanorių pr. 236A, Kaunas

Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“

Reikalavimai Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas  iki 1995 metų) išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija ir baigta mokomoji  ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programa, atitinkanti studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą
Funkcijos
 • organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti meninę ugdomąją veiklą; parinkti priemones; ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų muzikinio ugdymo(si) procese;
 • prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų meninius pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus vaikų muzikinio ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, renginiuose, darbo grupėse ir kitose veiklose
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu patvirtintu 2018-06-29 Nr. XIII-1395, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą,  ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti atrankoje,
 • gyvenimo aprašymas (CV),
 • aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija,
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija,
 • mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija,
 • pažyma apie pedagoginį darbo stažą,
 • asmens medicininė knygelė, higienos įgūdžių pažymėjimas,
 • pirmosios med. pagalbos pažymėjimas
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. 8 37 312125;    8-683 58231;

El. paštas – darzelis_linelis@inbox.lt

Dokumentų priėmimo terminas 2018-10-10

 

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha