Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“
Pareigos Mokytoja (Ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
Darbo vieta Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“, Žiemgalių g 1, Kaunas juridinio asmens kodas 191641248
Reikalavimai
 • Pedagoginis išsilavinimas, auklėtojo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje (privalumas).
 • Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėvais, darželio pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei dirbti su jais komandoje.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų, metodikų, metodų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti vaikų ugdymo procese.
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas (darbas su Microsoft Office, EDGE ir kt.).
 • Auklėtojas privalo turėti šias vertybines nuostatas: meilė ir pagarba vaikui, atsakomybė, kolegialumas, kūrybiškumas ir noras nuolat tobulėti.
Funkcijos
 • Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą.
 • Planuoti grupės ugdomąją veiklą rengiant savaitinius, metinius (jei reikia – individualius) ugdymo planus.
 • Kurti grupės ugdomąją aplinką, ją nuolat tobulinti, atnaujinti.
 • Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą.
 • Analizuoti savo pedagoginę veiklą ir numatyti tobulinimo(-si) prioritetus.
 • Domėtis švietimo naujovėmis ir kelti dalykinę kvalifikaciją
Darbo užmokestis Skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, vadovavimo ir profesinio darbo patirtį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Sutikimas – leidimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir Prašymas dalyvauti atrankoje
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija)
 • Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
 • Pirmosios med. pagalbos pažymėjimas
 • Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro pažymos/išrašo (kopija).
Dokumentų priėmimo vieta Pretendentai dokumentus turi pateikti Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“, raštinei tiesiogiai
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai info@verinelis.lt , tel. Nr. (8-37) 366599
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2019-08-27

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus bus informuojami asmeniškai.

Numatoma darbo pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Atrankos būdas: Pokalbis

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha