Įstaigos pavadinimas Kauno „Saulės“ gimnazija
Pareigos
  1. Anglų kalbos mokytojo (-os) 0,8/1,0 etato darbo krūviu (šalių susitarimu), pagrindinėse pareigose;
  2. Rusų kalbos mokytojo (-os) 0,7/1,0 etato darbo krūviu (šalių susitarimu), pagrindinėse pareigose;
Darbo vieta Kauno „Saulės“ gimnazija, Savanorių p. 46
Reikalavimai
  1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas;
  2. Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  3. Siekimas tobulėti, komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai planuoti ir inicijuoti veiklą.
Funkcijos
  1. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebėti, analizuoti ir vertinti ugdytinių veiklą bei ugdymo rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaityti už darbo rezultatus.
  2. Atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus ir žinias, sudaryti jam galimybes įgyti reikiamų kompetencijų, karjeros ir profesijos pagrindų.
  3. Individualizuojant ir diferencijuojant ugdomąją veiklą, ugdyti įvairių gebėjimų mokinius, identifikuoti gabiuosius, ruošti juos miesto, šalies ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms ir pan., teikti pedagoginę pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
  4. Tvarkyti mokinių ugdomuosius veiklos apskaitos dokumentus ( elektroninį dienyną ir kt.).
  5. Vykdyti kitas gimnazijos mokytojo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Darbo užmokestis Pagal   Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1.           Prašymą dalyvauti konkurse;

2.           Gyvenimo aprašymą;

3.           Asmens tapatybės kortelę (kopija);

4.           SD pažymėjimą (kopija);

5.           Išsilavinimo dokumentų kopijas;

6.           Kitą papildomą su pedagogine praktika susijusią informaciją;

7.           Motyvacinį pagrindimą pretenduojamai pareigybei užimti;

8.           Pažymą apie teistumą.

Dokumentų priėmimo vieta Kauno „Saulės“ gimnazijos (Savanorių p. 46, Kaunas) raštinė II aukštas, 202 kabinetas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 837 424438
Dokumentų priėmimo terminas

Nuo 2019 m. birželio 13 d. iki  birželio 26 d.  12.00 val.

Pretendentų atranka  2019 m. birželio 26 d.  13.00 val. gimnazijos raštinėje (II aukštas,

202 kab.)

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha