Įstaigos pavadinimas Kauno Simono Daukanto progimnazija
Pareigos Bibliotekininkas (-ė) 0,5 etato
Darbo vieta Kauno Simono Daukanto progimnazija, Taikos pr. 68
Reikalavimai

·       ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas,

·       turėti bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją;

·       žinoti lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo taisykles;

·       išmanyti bibliotekos darbui keliamus metodinius bei bibliotekos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

·       būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

·       išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos  bibliotekų įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekininko darbą;

·       mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

·       mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Funkcijos Vartotojų aptarnavimas, komplektavimas, išteklių apskaita ir apdorojimas, informacijos išteklių sklaida; progimnazijos bibliotekos veiklos analizė.
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Mėnesio alga mėnesinė alga nuo  413,60-607,20  Eur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
  • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (diplomai su priedais) kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (atestacijos pažymėjimas).
  • Gyvenimo aprašymas (CV).
  • Prašymas priimti į darbą (parsisiųsti).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis 2020-01-30.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų kopijas  siųsti el.paštu  progimnazija@daukantas.kaunas.lm.lt

Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštinei nuo 8.00 iki 15.00 val.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. (8 37) 453853

El.paštas  progimnazija@daukantas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki  2020-01-27   14.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha