Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Tikybos mokytojas (-a) nepilnu etatu
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija (Miško g. 1 g., 44321 – Kaunas)
Reikalavimai

Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).

Darbo patirtis su vyresniųjų klasių mokiniais.

Kompiuterinis raštingumas.

Funkcijos Tikybos mokymas I-IV gimnazijos klasėse.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
  • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta
  • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.
  • Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. 15.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
  • Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Mob. 8 620 98 992

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. 15.00 val.