Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Neformaliojo švietimo mokytojas (-a) (,,Meninės saviraiškos studija“), 3 val.  per savaitę
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1
Reikalavimai
 • Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
 • Darbo patirtis su vyresniųjų klasių mokiniais.
 • Kompiuterinis raštingumas
Funkcijos
 • Vykdyti neformaliojo švietimo programą.
 • Padėti organizuoti renginius gimnazijoje.
 • Dalyvauti Kauno miesto ir respublikiniuose renginiuose.
 • Pagal dalyko mokytojo pareigines instrukcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta
 • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.
 • Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d. iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. 15.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 • Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. 8 618 55 663

Mob.8 620 98 992

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. 15.00 val.