Jau suradome

 • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija fizikos mokytojas
 • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ekonomikos ir verslumo mokytojas
 • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pilietiškumo pagrindų mokytojas
 • Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokytojas
 • Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus socialinis darbuotojas Licėjaus bendrabutyje
 • Kauno Rokų gimnazija rusų kalbos mokytojas
 • Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas
 • Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 • Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas (-a)
 • UAB „Kauno vandenys“ ekonomistas (-ė) – analitikas (-ė)
 • Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 • Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a)
 • Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a