Jau suradome

 • Kaunas skelbia paiešką: reikalingas efektyvus dirigentas jaunimo politikai
 • Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas
 • Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ auklėtojos padėjėja
 • Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir neformaliajai veiklai
 • Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos logopedas ir specialusis pedagogas
 • Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytojas
 • UAB „Kauno vandenys“ Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų specialistas
 • Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 • Kauno lopšelio-darželio „Žara“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos
 • AB „KAUNO ENERGIJA“ konsultantas
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius vedėjas
 • Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas
 • Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojas
 • Kauno Petrašiūnų progimnazijos bibliotekos vedėjas
 • Kauno Dainavos progimnazijos muzikos mokytojas ir neformalaus ugdymo mokytojas