Jau suradome

 • Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 • UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 • Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 • UAB „Kauno vandenys“ Gamybos skyriaus tinklo šaltkalvis
 • Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 • UAB „Kauno vandenys“ Gamybos skyriaus tinklo šaltkalvis
 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 • VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės bendrosios praktikos slaugytojas
 • Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 • VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 • VšĮ Kauno miesto poliklinikos medicinos registratorius skambučių centre