Jau suradome

 • Kauno lopšelio-darželio „Žara“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – Jūratė Garbaravičienė ir Jolanta Nekrašienė
 • Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos chemijos mokytoja – Jolanta Žemaitienė
 • Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ kiemsargis – Alvydas Dagilis
 • Kauno lopšelio–darželio „Radastėlė“ virėja – Birutė Antanavičienė
 • Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos istorijos mokytoja-Violeta Pranckūnienė
 • Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ koncertmeisterės – Donta Domarkaitė, Marija Čiapaitė
 • Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos matematikos mokytojas-Lina Butkevičienė
 • Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas-Aušra Skopienė
 • AB „Kauno energija“ Informacinių technologijų skyriaus vyresnysis kompiuterių sistemų specialistas-Tadas Vaitkevičius
 • AB „Kauno energija“ Informacinių technologijų skyriaus vyresnysis informacinių technologijų sistemų administratorius
 • AB „Kauno energija“ Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento Pardavimo kontrolės skyriaus technikas – Saulius Juozas Skukauskas
 • Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ referentė – Audronė Paškevičienė
 • AB „Kauno energija“ Informacinių technologijų skyriaus kompiuterių technikas- Vidas Staugaitis
 • AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros skyriaus aptarnavimo elektromonteris – Arūnas Reipa
 • Kauno Milikonių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojos – Asta Baronaitė ir Rita Križinauskienė, priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja – Jūratė Valatavičienė