Jau suradome

 • Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas
 • Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojas
 • Kauno Petrašiūnų progimnazijos bibliotekos vedėjas
 • Kauno Dainavos progimnazijos muzikos mokytojas ir neformalaus ugdymo mokytojas
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Šilainių seniūnas
 • Kauno Dainavos progimnazijos geografijos mokytojas
 • UAB „Kauno vandenys“ Tinklų skyriaus Vandens apskaitos prietaisų tarnybos meistras
 • Kauno Petrašiūnų progimnazijos raštvedys
 • Kauno Antano Smetonos gimnazijos kiemsargis
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės ir konsultavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 • Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 • Kauno miesto socialinių paslaugų centro kineziterapeutas
 • VDU ,,Rasos“ gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 • Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos socialinis pedagogas