Jau suradome

 • Vaikų gerovės centro „Pastogė“ budintis globėjas–specialistas
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Įmonių valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Aleksoto seniūnijos vyriausiasis specialistas
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Kauno senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Dainavos seniūno pavaduotojas
 • Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 • Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 • Kauno kartų namų pastato prižiūrėtojas
 • AB „Kauno energija“ Personalo ir administravimo skyriaus kanceliarijos administratorius
 • Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 • Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos logopedas
 • AB „Kauno energija“ technikas
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės teisenos poskyrio vyriausiasis specialistas, pakaitinis valstybės tarnautojas (2 etatai)
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas, pakaitinis valstybės tarnautojas (2 etatai)