Jau suradome

 • Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 • Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos logopedas
 • AB „Kauno energija“ technikas
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės teisenos poskyrio vyriausiasis specialistas, pakaitinis valstybės tarnautojas (2 etatai)
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas, pakaitinis valstybės tarnautojas (2 etatai)
 • VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vyresnysis buhalteris
 • AB „KAUNO ENERGIJA“-SPECIALISTAS
 • Kauno „Nemuno“ mokyklos daugiafunkcio centro neformalaus švietimo šokių mokytojas
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Gričiupio seniūnijos vyriausiasis specialistas
 • Kauno senamiesčio progimnazijos psichologas
 • BĮ Kauno Panemunės senelių namų bendrosios praktikos slaugytoja
 • Kauno senamiesčio progimnazijos vyriausiasis buhalteris
 • Kauno miesto savivaldybės administracija ieško naujo komandos nario (-ės) dirbti
 • Kauno senamiesčio progimnazijos logopedas
 • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos valytojas