Įrašai, kurie galimai kartojasi

 1. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos geografijos mokytojas
 2. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytojas
 3. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos chemijos mokytojas
 4. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 5. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 6. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 7. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ spacialusis pedagogas
 8. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ logopedas
 9. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 10. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ socialinis pedagogas
 11. Kauno Senamiesčio progimnazijos muzikos mokytojas
 12. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 13. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 14. Kauno 1-oji muzikos mokykla gitaros mokytojas, fortepijono mokytojas, violončelės mokytojas, fleitos mokytojas, smuiko mokytojas, akordeono mokytojas
 15. Kauno “Aušros” gimnazijos ekonomikos mokytojas
 16. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 17. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupėje
 18. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 19. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos matematikos mokytojas
 20. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Sandėlininkas
 21. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ mokytojas
 22. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 23. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ Socialinis pedagogas
 24. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ mokytojas
 25. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos Pradinių klasių mokytojas
 26. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla Mokytojo padėjėjas
 27. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas
 28. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 29. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinio darbuotojo padėjėjas
 30. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 31. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas (a) (1 et., terminuota darbo sutartis).
 32. Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio Vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 33. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 34. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 35. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 36. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 37. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 38. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 39. Kauno Veršvų gimnazijos Geografijos mokytojas
 40. Kauno Veršvų gimnazijos fizikos mokytojas
 41. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistas
 42. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 43. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 44. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 45. Kauno Pilėnų progimnazijos socialinis pedagogas
 46. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas
 47. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 48. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 49. UAB „Kauno vandenys“ Technikas - apskaitininkas
 50. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 51. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Meninio ugdymo mokytoja (-s) (Muzika) 1 et.
 52. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 53. Kauno Pilėnų progimnazijos Fizikos mokytojas(-a)
 54. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 55. Kauno Pilėnų progimnazijos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 56. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ sandėlininkas (-ė)
 57. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a)
 58. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a), siekiantis (-i) įgyti paramediko kvalifikaciją)
 59. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 60. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius
 61. Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus specialistas
 62. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 63. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 64. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 65. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 66. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 67. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Meninio ugdymo mokytojas (dailė) - 0,5 etato
 68. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Psichologas - 0,5 etato
 69. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 70. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ Logopedas - 1 etatas
 71. Kauno Milikonių progimnazijos muzikos mokytojas
 72. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 73. Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 74. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 75. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybų techninės priežiūros specialistas
 76. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 77. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 78. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
 79. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 80. Kauno kultūros centro kultūros projektų vadovas
 81. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Kineziterapeutas
 82. Kauno Veršvų gimnazijos valytojas
 83. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ socialinis pedagogas
 84. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Matematikos mokytojas(-a)
 85. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ psichologas
 86. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Chemijos mokytojas (-a)
 87. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Technologijų mokytojas(-a)
 88. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Matematikos mokytojas(-a)
 89. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Fizikos mokytojas(-a)
 90. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Etikos mokytojas
 91. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 etatas
 92. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ Socialinis pedagogas (0,25 et.)
 93. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos geografijos mokytojas
 94. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 95. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 96. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius
 97. Kauno lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ direktorius
 98. Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ direktorius
 99. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokytojo pagalbininkas
 100. Kauno Panemunės pradinės mokyklos logopedas
 101. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 102. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 103. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 104. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas
 105. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 106. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinis darbuotojas
 107. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 108. VšĮ „Kaunas IN“ turizmo skyriaus vadovas (ė)
 109. VšĮ „Kaunas IN“ investicinės aplinkos analitikas (-ė)
 110. UAB „Kauno vandenys“ Meistras (-ė) (terminuota darbo sutartis)
 111. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija ūkio darbuotojas
 112. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 113. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 114. UAB „Kauno vandenys“ šaltkalvis
 115. Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos anglų kalbos pedagogas
 116. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 117. Kauno kartų namai Buitinių paslaugų padalinio vadovas
 118. Kauno kartų namai Socialinis darbuotojas
 119. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 120. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 121. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius
 122. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus socialinis pedagogas
 123. Kauno Prano Daunio ugdymo centro slaugos specialistas
 124. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ergoterapeutas
 125. VšĮ „Kaunas IN“ turizmo skyriaus vadovas (ė)
 126. Kauno miesto socialinių paslaugų centras bendrųjų reikalų skyriaus specialistas (0,5 etato)
 127. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 128. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 129. Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 130. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 131. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiasis personalo specialistas (-ė)
 132. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė), vairuotojas (-a)
 133. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 134. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Biologijos mokytojas (0,56 etato)
 135. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ socialinis pedagogas
 136. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ psichologas
 137. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ kiemsargis
 138. Kauno „Santaros“ gimnazijos rusų k. mokytojas
 139. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 140. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 141. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėja
 142. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ psichologas 0,5 et.
 143. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas 1 et.
 144. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus pavadavimui Anglų kalbos mokytojas (-a)
 145. Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 146. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojas (-a)
 147. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 148. VšĮ „Kaunas IN“ investicinės aplinkos analitikas (-ė)
 149. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 150. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
 151. Kauno Jono Laužiko mokyklos socialinis pedagogas
 152. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 153. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis informacinių duomenų administratorius (-ė)(statistikas (-ė))
 154. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 155. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 156. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 157. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 158. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
 159. Kauno Panemunės pradinė mokykla specialusis pedagogas
 160. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 161. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 162. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 163. Kauno miesto socialinių paslaugų centras Socialinis darbuotojas
 164. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 165. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 166. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 167. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ virėjas
 168. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 169. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėjas
 170. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 171. Kauno „Nemuno“ mokyklos rusų kalbos mokytojas
 172. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 173. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
 174. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 175. Kauno Panemunės pradinė mokykla specialusis pedagogas
 176. Kauno Prano Daunio ugdymo centro vairuotojas
 177. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 178. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 179. Kauno Veršvų gimnazijos Socialinis pedagogas (1 etatas)
 180. Kauno Veršvų gimnazijos Mokytojo padėjėjas (0,75 etato)
 181. Kauno lopšelis-darželio „Dvarelis“ psichologas, 0,25 etato
 182. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 183. NEKILNOJAMO TURTO SKYRIAUS DISPONAVIMO TURTU IR ŽEMĖS SKLYPŲ VALDYMO POSKYRIO SPECIALISTAS
 184. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Meninio ugdymo mokytoja (-s) (Dailė) 0,25 et.
 185. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 186. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ aptarnavimo ūkio specialistas
 187. Kauno lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ direktorius
 188. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 189. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas
 190. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 191. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė)
 192. Kauno Šančių lopšelis-darželis meninio ugdymo mokytojas (šokis ir kūno kultūra)
 193. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 194. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS
 195. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGOPEDAS
 196. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija istorijos mokytojas (-a)
 197. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas (a)
 198. Kauno Panemunės pradinė mokykla mokytojo padėjėja(-as)
 199. Kauno Panemunės pradinė mokykla logopedas(-ė)
 200. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla anglų kalbos mokytoja (-as)
 201. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 202. Kauno Petrašiūnų progimnazija pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 203. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA Matematikos mokytojas
 204. Kauno “Aušros” gimnazija iformacinių technologijų sistemų administratorius (-ė) (0,5 et.)
 205. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 206. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 207. Kauno Senamiesčio progimnazija mokytojo padėjėja (-s)
 208. Kauno Petrašiūnų progimnazija psichologas (-ė)
 209. Kauno Senamiesčio progimnazija mokytojo padėjėja (-s)
 210. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 211. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėjas
 212. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 213. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupėje
 214. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 215. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 216. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla psichologas
 217. Kauno kartų namai dietistas
 218. Kauno miesto simfoninis orkestras ieško iniciatyvaus vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi veiklus, organizuotas ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 219. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 220. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija socialinis pedagogas
 221. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 222. Kauno Rokų gimnazija bibliotekininkas
 223. Kauno Senamiesčio progimnazijos muzikos mokytojas
 224. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 225. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ logopedas
 226. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė)
 227. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ psichologas
 228. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas padėjėjas
 229. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kiemsargis (-ė)
 230. Kauno „Santaros“ gimnazijos valytojas (-a)
 231. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 232. Kauno “Aušros” gimnazija informacinių technologijų sistemų administratorius
 233. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 234. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ sandėlininkas
 235. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 236. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus socialinis pedagogas
 237. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 238. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis automobilių mechanikas
 239. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.
 240. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas (-a)
 241. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus specialusis pedagogas
 242. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 243. Užsienio ryšių skyriaus specialistas
 244. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 245. Kauno Bernardo Brazdžionio direktoriaus pavaduotoja (-s) ugdymui
 246. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 247. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo
 248. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 249. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas (nepilnu darbo krūviu, terminuota darbo sutartis).
 250. Kauno kultūros centras direktoriaus pavaduotojas(-a) kultūrinei - administracinei veiklai
 251. Kauno Antano Smetonos gimnazijos psichologas
 252. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 253. Kauno Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytojas
 254. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 255. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 256. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 257. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 258. AB „KAUNO ENERGIJA“ IT SISTEMŲ ANALITIKAS (-Ė)
 259. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija budėtoja(s)
 260. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 261. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 262. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė), vairuotojas (-a)
 263. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 264. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kiemsargis (-ė)
 265. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 266. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius (-ė)
 267. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
 268. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ dietistas
 269. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 270. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 271. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 272. Kauno Jono Laužiko mokyklos muzikos mokytojas
 273. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 274. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius
 275. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktorius
 276. Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ direktorius
 277. Kauno lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlis“direktorius
 278. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos direktorius
 279. Kauno lopšelio-darželio ,,Šarkelė“ direktorius
 280. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“direktorius
 281. Kauno lopšelio-darželio ,,Klausutis“ direktorius
 282. Kauno lopšelio-darželio ,,Sadutė“ direktorius
 283. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 284. Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“ direktorius
 285. Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio direktorius
 286. Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ direktorius
 287. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ direktorius
 288. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius
 289. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ direktorius
 290. Kauno Šančių lopšelio-darželio direktorius
 291. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio ,,Pienė“ direktorius
 292. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius
 293. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorius
 294. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius
 295. Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorius
 296. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 297. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 298. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 299. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 300. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 301. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS (-IOJI) BUHALTERIS (Ė)
 302. AB „KAUNO ENERGIJA“ operatorius
 303. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 304. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 305. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS
 306. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 307. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 308. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 309. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojo padėjėjas (-a)
 310. Kauno Palemono gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 311. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ psichologas
 312. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 313. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas(-a)
 314. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ psichologas
 315. Kauno kultūros centras šviesos inžinierius (-ė)
 316. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
 317. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 318. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ psichologas
 319. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 320. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGPEDAS
 321. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 322. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 323. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas (-a) alergologas (-ė) ir klinikinis (-ė) imunologas (-ė)
 324. VšĮ Kauno miesto poliklinika akušeris (-ė)
 325. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 326. Kauno lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ direktorius
 327. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas (-ė)
 328. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 329. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 330. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 331. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 332. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja (a)
 333. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytoja
 334. Kauno Prano Daunio ugdymo centro vairuotojas
 335. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 336. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 337. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 338. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ logopedo
 339. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 340. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 341. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo 4-os klasės mokytojas (-a)
 342. Kauno Simono Daukanto progimnazijos administratorius
 343. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 344. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
 345. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 346. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 347. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 348. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 349. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 350. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos muzikos mokytojas
 351. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 352. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 353. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojas(-a)
 354. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologas
 355. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos socialinis pedagogas
 356. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ psichologas
 357. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos valytoja
 358. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ teisininkas
 359. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 360. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys logopedas - 0,5 etato
 361. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 362. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 363. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 364. Kauno Šančių  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 365. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 366. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytojas
 367. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 368. Kauno „Nemuno“ mokyklos virėjas
 369. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 370. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 371. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 372. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokyklos valytojas(-a)
 373. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 374. Švietimo skyriaus specialistas
 375. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 376. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 377. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojas
 378. Kauno „Nemuno“ mokyklos kiemsargis
 379. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 380. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 381. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 382. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
 383. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja(-as)
 384. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja(-as)
 385. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 386. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ socialinis pedagogas
 387. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 388. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (-a)
 389. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 390. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytojas
 391. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 392. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojo padėjėjas
 393. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 394. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 395. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 396. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 397. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
 398. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 399. Kauno lopšelis-darželis mokytojo padėjėjas
 400. Kauno 1-oji muzikos mokykla gitaros mokytojas, fortepijono mokytojas, solfedžio mokytojas, saksofono mokytojas
 401. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 402. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 403. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 404. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla anglų kalbos pedagogas
 405. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 406. Kauno Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 407. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 408. Kauno Dainavos progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 409. Kauno Dainavos progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 410. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 411. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 412. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 413. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro socialinis pedagogas (-ė)
 414. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas (-ė)
 415. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 416. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 417. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 418. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 419. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus geografijos mokytojas
 420. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 421. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 422. Vilijampolės seniūnijos specialistas
 423. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 424. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos fizinio ugdymo mokytojas
 425. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokytojo padėjėjas(a)
 426. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 427. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 428. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija etikos mokytoja(-s)
 429. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija informacinių technologijų mokytojas(-a)
 430. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ raštvedys (-ė)
 431. VDU ,,Rasos“ gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 432. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 433. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 434. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas
 435. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 436. Kauno kultūros centras infrastruktūros koordinatorius(-ė)
 437. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ valytoja
 438. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 439. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos technologijų mokytojas
 440. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 441. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 442. Kauno Petrašiūnų progimnazija kiemsargis (-ė)
 443. Kauno Petrašiūnų progimnazija psichologas (-ė)
 444. Kauno Petrašiūnų progimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 445. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ logopedas
 446. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ mokytojas
 447. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 448. Kauno Antano Smetonos gimnazijos technologijos mokytojas
 449. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 450. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 451. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokyklinis psichologas/-ė
 452. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (a)
 453. Kauno Petrašiūnų progimnazija socialinis pedagogas(-ė)
 454. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas(-ja)
 455. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) vairuotojas (-a) (specialių mašinų)
 456. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 457. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 458. Kauno „Nemuno“ mokyklos pradinių klasių mokytoja
 459. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 460. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 461. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo padėjėja
 462. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 463. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 464. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 465. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
 466. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 467. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (dailės)  mokytojas
 468. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos fizikos mokytojas (-a)
 469. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytoja
 470. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos budėtoja
 471. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 472. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 473. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 474. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus inžinerijos mokytojas
 475. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 476. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lenkų mokytojas (-a)
 477. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 478. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ meninio ugdymo mokytojas (muzika) 
 479. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 480. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 481. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 482. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 483. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 484. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 485. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 486. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos psichologas (-ė)
 487. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 488. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 489. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos fizikos mokytojas (-a)
 490. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 491. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 492. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 493. Kauno Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytojas
 494. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 495. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 496. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja(-s)
 497. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 498. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ūkvedys
 499. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 500. Kauno “Aušros” gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 501. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 502. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ valytojas (-a)
 503. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologė (-as)
 504. Kauno Viktoro Kuprevičiaus biologijos mokytojas (-a)
 505. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 pareigybė
 506. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas(-a)
 507. Kauno Žaliakalnio progimnazijos geografijos mokytojas (a)
 508. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (a)
 509. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovas
 510. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojas (-a)
 511. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 512. Kauno šokio teatras „Aura“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 513. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos matematikos mokytojas
 514. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 515. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS PROJEKTUOTOJAS (Ė)
 516. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS SISTEMŲ ADMINISTRATORIUS (Ė)
 517. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 518. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 519. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas (-a)
 520. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 521. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos etikos mokytoja(s)
 522. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 523. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos technologijų mokytojas
 524. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 525. Kauno miesto socialinių paslaugų centro sichologas
 526. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (skaitmeninio raštingumo ugdymui)
 527. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 528. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas
 529. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 530. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 531. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 532. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 533. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas
 534. Kauno „Santaros“ gimnazijos dailės mokytojas
 535. Kauno Viktoro Kuprevičiaus informacinių technologijų – matematikos mokytojas (-a)
 536. Kauno Viktoro Kuprevičiaus istorijos mokytojas (a)
 537. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologas (ė)
 538. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 539. UAB „Kauno vandenys“ šaltkalvis (-ė) (dujų sistemų)
 540. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 541. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis informacinių sistemų saugos specialistas
 542. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 543. Kauno Veršvų gimnazijos biologijos mokytojas (a)
 544. Kauno Veršvų gimnazijos fizikos mokytojas (a)
 545. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 546. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytojas
 547. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus anglų kalbos mokytojas (-a)
 548. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas(-ė)
 549. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 550. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas (-a)
 551. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS TEISININKAS (-Ė)
 552. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 553. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 554. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 555. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ socialinis pedagogas
 556. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos fizikos mokytoja (-s)
 557. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 558. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 559. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 560. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 561. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (-Ė)
 562. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinio ugdymo mokytojas
 563. Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
 564. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a)
 565. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 566. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 567. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 568. Kauno kartų namai psichologas
 569. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologo asistentas
 570. Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 571. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
 572. Kauno miesto kamerinis teatras ieško iniciatyvaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi veiklus, organizuotas ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 573. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 574. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 575. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 576. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas (-a)
 577. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 578. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytojas (-a)
 579. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 580. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 581. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisininkas
 582. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 583. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 584. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos psichologas (-ė)
 585. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 586. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 587. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja (-s)
 588. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 589. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ virėjas
 590. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 591. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1et pareigybės)
 592. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 593. Kauno Panemunės pradinė mokyklos valytoja
 594. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas (-ė)
 595. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 596. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ieško ryžtingo ir atsakingo vadovo
 597. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 598. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” kiemsargis
 599. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 600. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas(-a)
 601. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 602. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 603. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 604. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 605. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 606. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas
 607. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos specialusis pedagogas
 608. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos matematikos mokytojas
 609. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos lietuviu kalbos ir literatūros mokytojas
 610. Kauno kartų namai bendrosios praktikos slaugytojas
 611. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 612. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 613. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas
 614. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas (-ė)
 615. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 616. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 617. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 618. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 619. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas (-ė)
 620. Kauno Motiejaus Valančiaus socialinis pedagogas (a) 0,25 etato
 621. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 622. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų raštvedys
 623. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ socialinis pedagogas (-ė)
 624. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ raštvedys (-ė)
 625. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus pavaduotojas (a) ūkio reikalams
 626. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 627. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 628. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VADOVAS
 629. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 630. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 631. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 632. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 633. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 634. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 635. AB „KAUNO ENERGIJA“ GAMYBOS INŽINIERIUS
 636. Kauno Panemunės pradinė mokyklos psichologas (-ė)
 637. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 638. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 639. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 640. Kauno kartų namai slaugytojo padėjėjas
 641. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 642. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos raštvedys
 643. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 644. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 645. UAB „Kauno švara“ traktorininkas
 646. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 647. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 648. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės ūkio skyriaus vedėjas
 649. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 650. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiasis personalo specialistas (-ė)
 651. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 652. Kauno Rokų gimnazijos direktorius
 653. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija direktorius
 654. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija direktorius
 655. Kauno lopšelis-darželis ,,Mažylis“ direktorius
 656. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras direktorius
 657. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija direktorius
 658. Kauno Maironio universitetinė gimnazija direktorius
 659. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorius
 660. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 661. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas (KONKURSAS ATŠAUKTAS Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 662. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 663. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 664. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 665. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 666. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 667. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 668. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus ekonomikos mokytojas (-a)
 669. Švietimo skyriaus specialistas
 670. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 671. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas (ė)
 672. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vyr. projektų vadovas (ė)
 673. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 674. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis (-ė)
 675. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 676. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Pedagoginio konsultavimo skyriaus specialusis pedagogas
 677. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 678. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 679. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 680. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (energetika)
 681. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (šilumos energetika)
 682. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 683. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 684. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 685. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 686. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 687. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologinio konsultavimo skyriaus psichologas
 688. Švietimo skyriaus specialistas
 689. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (muzikos)
 690. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 691. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 692. Kauno savivaldybės vaikų globos namų psichologas
 693. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 694. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 695. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 696. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 697. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 698. Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistas
 699. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 700. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 701. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 702. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 703. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 704. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ įvaikinimo ir globos skambučių linijos konsultantas
 705. UAB „Kauno vandenys“ nuotekų valymo operatorius (-ė)
 706. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a) 5-8 klasėse
 707. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties kompiuterinių sistemų specialistas
 708. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS
 709. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 710. UAB „Kauno švara“ vairuotojas
 711. UAB „Kauno švara“ šaltkalvis-remontininkas
 712. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė)
 713. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 714. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 715. AB „KAUNO ENERGIJA“ OPERATORIUS
 716. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 717. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 718. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 719. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 720. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 721. AB „KAUNO ENERGIJA“ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SK. VADOVAS (-Ė)
 722. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 723. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 724. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 725. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 726. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 727. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 728. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 729. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 730. Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.
 731. Kauno miesto socialinių paslaugų centro kineziterapeutas
 732. Kauno kartų namų sielovadininkas
 733. Kauno miesto socialinių paslaugų centro bendrosios praktikos slaugytojas
 734. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 735. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 736. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos technologijų mokytojas
 737. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 738. Kauno sporto mokykla „Gaja“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 739. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 740. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 741. VšĮ Kauno miesto poliklinika radiologijos technologas
 742. Kauno kartų namų (socialinės globos namų) slaugytojo padėjėjas
 743. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 744. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) – apskaitininkas (-ė)
 745. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 746. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ virėjas
 747. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 748. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 749. Kauno Milikonių progimnazijos – mokytojo padėjėja
 750. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 751. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 752. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams
 753. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 754. Švietimo skyriaus specialistas
 755. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologas
 756. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos administratorius
 757. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 758. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 759. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 760. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 761. Kauno Panemunės pradinė mokyklos pradinio ugdymo mokytojas(-a)
 762. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 763. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 764. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 765. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 766. Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulys“ direktorius
 767. Kauno lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ direktorius
 768. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 769. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis direktorius
 770. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 771. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 772. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas – 1 etatas
 773. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 774. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 775. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 776. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 777. Kauno “Aušros” gimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams (1 et.)
 778. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 779. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytojas (a)
 780. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 781. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius (-ė)
 782. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus psichologas (-ė) 1 etatas
 783. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 784. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos socialinis pedagogas
 785. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 786. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktorius
 787. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas)
 788. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 789. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ logopedas
 790. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 791. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 792. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 793. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 794. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 795. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 796. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ logopedas
 797. Kauno Žaliakalnio progimnazija direktorius
 798. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojo
 799. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 800. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 801. Kauno miesto savivaldybės administracijos specialistas
 802. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) brigadininkas (-ė) vairuotojas (-a)
 803. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) -
 804. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas
 805. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 806. Kauno 1-oji muzikos mokykla akompaniatorius
 807. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus archyvaras (0,5 etato)
 808. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių derintojas (-a)
 809. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 810. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla direktorius
 811. Kauno choreografijos mokykla direktorius
 812. Kauno lopšelis-darželis ,,Radastėlė“ direktorius
 813. Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras direktorius
 814. Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas“ direktorius
 815. Kauno sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pienė“ direktorius
 816. Kauno Senamiesčio progimnazija direktorius
 817. Kauno lopšelis-darželis ,,Obelėlė“ direktorius
 818. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius
 819. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 820. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija direktorius
 821. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla direktorius
 822. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla direktorius
 823. Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ direktorius
 824. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ direktorius
 825. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 826. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla nepilno krūvio muzikos mokytojo darbas (8 pamokos + 1 neformaliojo ugdymo)
 827. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su intelekto negalia skyriuje
 828. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla direktorius
 829. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 830. Kauno Suzukio pradinė mokykla direktorius
 831. Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis direktorius
 832. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 833. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 834. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (fortepijono) mokytojas (-a)
 835. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 836. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 837. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija informacinių technologijų mokytojas (-a) (nepilnam krūviui)
 838. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 839. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio
 840. Kauno Rokų gimnazija raštvedys
 841. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijų mokytojas (-a)
 842. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 843. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 844. Kauno “Aušros” gimnazijos tikybos mokytojas
 845. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 846. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 847. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 848. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 849. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 850. Kauno „Saulės“ gimnazijos biologijos mokytojo (-os)
 851. AB „KAUNO ENERGIJA“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS VADOVAS (-Ė)
 852. AB „KAUNO ENERGIJA“ ANALITIKAS (-Ė)
 853. Kauno Senamiesčio progimnazija anglų kalbos mokytojas
 854. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla psichologas
 855. Kauno 1-oji muzikos mokykla bibliotekininkas
 856. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija fizikos mokytojas
 857. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ekonomikos ir verslumo mokytojas
 858. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 859. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pilietiškumo pagrindų mokytojas
 860. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokytojas
 861. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus socialinis darbuotojas Licėjaus bendrabutyje
 862. Kauno Rokų gimnazija rusų kalbos mokytojas
 863. Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 864. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 865. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 866. Kauno „Aitvaro“ mokyklos dailės /technologijų mokytojas (-a)
 867. Kauno Šančių  lopšelio-darželio meninio ugdymo (choreografija, laisvas muzikinis judesys, kūno kultūra) mokytojas
 868. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas
 869. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 870. Kauno Petrašiūnų progimnazijos raštvedys
 871. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 872. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas
 873. Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos psichologė
 874. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 875. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas darbui su savarankiško gyvenimo namų bei trumpalaikės socialinės globos klientai
 876. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 877. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 878. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ekonomikos mokytojas.
 879. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas (-a)
 880. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 881. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 882. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos logopedas (-ė)
 883. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos bibliotekininkas
 884. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 885. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 886. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 887. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 888. VDU ,,Rasos“ gimnazijos fizikos mokytojas
 889. VDU ,,Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 890. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ meninio ugdymo (dailės) mokytojas (-a)  
 891. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 892. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 893. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 894. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 895. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 896. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 897. Kauno Milikonių progimnazijos psichologas
 898. Kauno Milikonių progimnazijos socialinis pedagogas
 899. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas
 900. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 901. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 902. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 903. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 904. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 905. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 906. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 907. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 908. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos lietuvių k. mokytojas
 909. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 910. UAB „Kauno vandenys“ ekonomistas (-ė) - analitikas (-ė)
 911. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 912. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 913. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytojas
 914. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 915. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 916. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 917. Kauno Panemunės pradinė mokyklos specialusis pedagogas(-ė) – logopedas(-ė)
 918. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 919. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 920. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 921. Kauno „Saulės“ gimnazijos bibliotekininko pareigybė
 922. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus chemijos mokytojas (-a)
 923. Kauno Prano Daunio ugdymo centro neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas
 924. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 925. Kauno Simono Daukanto progimnazijos rusų kalbos mokytojas (-a)
 926. Kauno Simono Daukanto progimnazijos ekonomikos/verslumo mokytojas (-a)
 927. Kauno Simono Daukanto progimnazijos istorijos mokytojas (-a)
 928. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 929. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 930. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 931. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 932. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 933. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 934. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 935. Kauno Prano Daunio ugdymo centro socialinis pedagogas
 936. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 937. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas (mokytojas)
 938. UAB „Kauno vandenys“ eksploatacijos skyriaus viršininkas (-ė)
 939. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 940. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 941. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 942. Kauno kartų namų kineziterapeutas
 943. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 944. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 945. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos fizikos mokytojas
 946. Kauno Žaliakanio lopšelis-darželis direktorius
 947. Kauno lopšelis-darželis ,,Sadutė“ direktorius
 948. Kauno lopšelis-darželis ,,Klevelis“ direktorius
 949. Kauno lopšelis-darželis ,,Žiedelis“ direktorius
 950. Kauno lopšelis-darželis ,,Malūnėlis“ direktorius
 951. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ direktorius
 952. Kauno lopšelis-darželis ,,Atžalėlė“ direktorius
 953. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 954. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus fizinio ugdymo mokytojas
 955. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 956. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus prancūzų kalbos mokytojas
 957. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 958. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-a) (1 pareigybė)
 959. Kauno „Santaros“ gimnazijos vokiečių k. mokytojas (-a)
 960. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 961. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 962. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio specialistas
 963. Kauno „Saulės“ gimnazijos fizikos, geografijos, matematikos, tikybos mokytojų
 964. Kauno Veršvų gimnazijos muzikos mokytojas
 965. Ieškome Socialinių paslaugų skyriaus specialisto
 966. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 967. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 968. VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 969. VDU ,,Rasos“ gimnazijos dailės ir braižybos mokytoja
 970. Kauno Veršvų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas (-a),
 971. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a),
 972. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" dailės mokytojas
 973. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 974. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a)
 975. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a
 976. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 977. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 978. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 979. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto (0,25 etato)
 980. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 981. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 982. Kauno miesto socialinių paslaugų centras ieško veiklaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis, bet tuo pačiu ir jautrus socialinėms problemomis, šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 983. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė) (terminuota sutartis)
 984. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 985. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 986. Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 987. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 988. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties karštosios linijos 1808 operatorius
 989. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojas(-a).
 990. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vairuotojas
 991. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 992. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 993. Šilainių seniūnijos specialistas
 994. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 995. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 996. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 997. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 998. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 999. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 1000. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1001. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1002. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ūkvedys-kiemsargis (-ė)
 1003. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1004. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1005. Kauno “Aušros” gimnazijos Prancūzų kalbos mokytojas
 1006. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1007. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 1008. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1009. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 1010. Žaliakalnio seniūnijos specialistas
 1011. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 1012. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 1013. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1014. UAB „Kauno vandenys“ transporto administravimo vadybininkas (-ė)
 1015. UAB „Kauno vandenys“ specialistas (-ė)
 1016. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ūkio padalinio vadovas
 1017. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1018. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1019. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas (pavadavimui)
 1020. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytoja
 1021. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1022. VIEŠOJI ĮSTAIGA S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS ieško valytojos
 1023. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas
 1024. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovo pavaduotojas
 1025. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 1026. Aleksoto seniūnijos specialistas
 1027. Žaliakalnio seniūnijos specialistas (ATRANKA ATŠAUKTA Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 1028. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 1029. Kauno Petrašiūnų progimnazijos ūkvedys
 1030. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 1031. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas burnos chirurgas
 1032. AB „KAUNO ENERGIJA“ projektų vadovas (-ė)
 1033. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 1034. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 1035. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1036. Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ virėja
 1037. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1038. Kauno kino centras „Romuva“ ieško kūrybiško ir ambicingo vadovo
 1039. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1040. UAB „Kauno vandenys“ juridinio skyriaus specialistas
 1041. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 1042. Kauno Jono Laužiko mokyklos masažuotojas
 1043. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 1044. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ Ergoterapeutas (-ė),
 1045. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 1046. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 1047. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 1048. AB „KAUNO ENERGIJA“ generalinis direktorius
 1049. Statybos valdymo skyriaus specialistas
 1050. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 1051. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 1052. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ direktorius
 1053. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorius
 1054. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 1055. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 1056. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 1057. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1058. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus analitikas (-ė)
 1059. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 1060. Kauno Panemunės pradinė mokykla kiemsargis
 1061. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1062. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktorius
 1063. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 1064. Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ direktorius
 1065. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ direktorius
 1066. Kauno Šančių lopšelis-darželis direktorius
 1067. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ direktorius
 1068. Kauno lopšelis-darželis ,,Žuvintas“ direktorius
 1069. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 1070. Kauno lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ direktorius
 1071. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktorius
 1072. Kauno lopšelis-darželis ,,Spragtukas“ direktorius
 1073. Kauno lopšelis-darželis ,,Lakštutė“ direktorius
 1074. Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ direktorius
 1075. Kauno lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“ direktorius
 1076. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktorius
 1077. Kauno lopšelis-darželis ,,Vilnelė“ direktorius
 1078. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 1079. Kauno lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ direktorius
 1080. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo mokytojas (dailė)
 1081. Kauno lopšelis-darželis ,,Girstutis“direktorius
 1082. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 1083. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 1084. Centrinio apskaitos skyriaus Atskaitomybės poskyrio specialistas
 1085. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 1086. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo (šokių) mokytojo
 1087. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 1088. Kauno Simono Daukanto progimnazijos bibliotekininkas (-ė)
 1089. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 1090. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 1091. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1092. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus
 1093. Kauno Simono Daukanto progimnazijos socialinis (-ė) pedagogas (-ė)
 1094. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1095. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 1096. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus šokio mokytojas (-a)
 1097. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 1098. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 1099. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriuje
 1100. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 1101. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1102. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 1103. Kauno specialiosios mokyklos dietistas
 1104. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 1105. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1106. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 1107. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 1108. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 1109. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1110. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 1111. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1112. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1113. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų specialistas
 1114. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 1115. Kauno Rokų gimnazijos administratorius
 1116. Kauno Rokų gimnazijos raštvedys
 1117. Kauno Milikonių progimnazijos valytoja (-as)
 1118. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1119. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas
 1120. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ teatro mokytoja
 1121. Kauno senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1122. Kauno senamiesčio progimnazijos raštvedys(ė)/ informacinių technologijų sistemų administratorius(ė)
 1123. Kauno senamiesčio progimnazijos etikos mokytoja(s)
 1124. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtoja
 1125. Kaunas auga, todėl ieškome projektų koordinatoriaus, kuris prisidėtų prie mieste vykdomų projektų valdymo. Kauno pramonės parko sukūrimas, Nemuno salos išvystymas, miesto infrastruktūros objektų sukūrimas ir išvystymas, darnaus judumo priemonių įgyvendinimas, tarptautiniai Interreg, Horizon 2020 ir kitų programų projektai. Šiems ir kitiems sumanymams įgyvendinti ieškome naujo komandos nario, kuris prisijungtų prie Plėtros programų ir investicijų skyriaus
 1126. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio šokių mokytojas
 1127. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 1128. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbantis dieną
 1129. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas
 1130. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 1131. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1132. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1133. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 1134. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 1135. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1136. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 1137. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 1138. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a)
 1139. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 1140. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 1141. Miesto tvarkymo skyriaus specialistai (2 etatai)
 1142. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1143. Kauno kino centro „Romuva“ kino mechanikas
 1144. Kauno Jono Laužiko mokyklos pedagoginis psichologas
 1145. VDU ,,Rasos“ gimnazijos raštvedė
 1146. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1147. Kauno Panemunės pradinė mokykla socialinis pedagogas(-ė)
 1148. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1149. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas endodontologas
 1150. Kauno Rokų gimnazijos šokių mokytojas
 1151. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų užimtumo specialistas
 1152. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas dienos socialinės globos centre
 1153. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 1154. Kauno „Nemuno“ mokyklos geografijos mokytojas
 1155. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1156. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ kineziterapeutas
 1157. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 1158. UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus viršininkas (-ė)
 1159. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1160. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ kiemsargis
 1161. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ virėja
 1162. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 1163. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas (-a)
 1164. Kauno Panemunės pradinė mokykla pradinių klasių mokytoja(s)
 1165. Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1166. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1167. Kauno senamiesčio progimnazijos valytoja
 1168. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 1169. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1170. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1171. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 1172. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 1173. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos direktorius pavaduotojo ugdymui
 1174. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1175. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 1176. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos technologijų mokytojas
 1177. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 1178. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio kiemsargis
 1179. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos raštvedys
 1180. Klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ verslo skyriaus klientų aptarnavimo specialistas (-ė)
 1181. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1182. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 1183. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1184. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1185. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1186. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų mokytojas (-a)
 1187. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus karybos pagrindų mokytojas (-a)
 1188. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos budėtojas (-a)
 1189. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 1190. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1191. Kauno Rokų gimnazijos informatikos mokytojas
 1192. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 1193. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 1194. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (Ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 1195. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas (-a)
 1196. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojo
 1197. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1198. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1199. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ auklėtoja
 1200. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų ūkvedys
 1201. Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistas
 1202. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1203. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų bendrosios praktikos slaugytojas
 1204. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos biologijos mokytojas
 1205. Kauno specialiosios mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1206. UAB „Kauno vandenys“ Techninio projektų skyriaus viršininkas
 1207. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinių klasių anglų kalbos mokytojas
 1208. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1209. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1210. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1211. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1212. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 1213. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 1214. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1215. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė) (darbų vadovas (-ė)
 1216. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1217. Kauno „Santaros“ gimnazijos IT mokytojas
 1218. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1219. Kauno I-mosios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1220. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1221. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1222. Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1223. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas(-a)
 1224. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinio šokio mokytojas
 1225. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas (dizaineris)
 1226. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas (-a)
 1227. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 1228. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 1229. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijoje
 1230. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1231. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijos mokytojas
 1232. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus biologijos mokytojas
 1233. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 1234. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (anglų) kalbos mokytojas
 1235. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1236. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija istorijos mokytojas(-a)
 1237. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1238. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1239. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1240. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1241. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytojas (muzikas)
 1242. Kauno „Nemuno“ mokyklos dailės mokytojas
 1243. Kauno „Nemuno“ mokyklos technologijų mokytojas
 1244. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1245. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 1246. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1247. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris, siekiantis įgyti sertifikatą darbui su ProQA sistema.
 1248. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 1249. Kauno “Aušros” gimnazijos metematikos mokytojas
 1250. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1251. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1252. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ raštinės administratorius, archyvaras.
 1253. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms
 1254. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Technologijų mokytojas
 1255. Kauno Simono Daukanto progimnazijos šokio mokytojas
 1256. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 1257. Kauno Simono Daukanto progimnazijos etikos mokytojas
 1258. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas
 1259. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1260. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 1261. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1262. UAB „Kauno vandenys“ technikas apskaitininkas
 1263. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1264. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas
 1265. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1266. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1267. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1268. UAB „Kauno vandenys" tinklo šaltkalvis
 1269. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1270. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio mokytojo (auklėtojo) padėjėjas
 1271. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1272. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1273. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1274. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojas (specialusis pedagogas)
 1275. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas kardiologas
 1276. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas dietologas
 1277. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos socialinis darbuotojas
 1278. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 1279. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorius
 1280. Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ direktorius
 1281. Kauno lopšelio-darželio ,,Vaidilutė“ direktorius
 1282. Kauno lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorius
 1283. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ direktorius
 1284. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1285. AB „KAUNO ENERGIJA“ Informacinių technologijų skyriaus vyresnysis kompiuterių sistemų specialistas
 1286. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1287. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 1288. Sveikatos apsaugos skyriaus specialistas
 1289. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (nuotekų kontrolei)
 1290. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ virėjas
 1291. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ auklėtojo padėjėjas
 1292. Panemunės seniūnijos specialistas
 1293. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas reumatologas
 1294. Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“ virėjas
 1295. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1296. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriaus vedėjas
 1297. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" technikas
 1298. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1299. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 1300. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas
 1301. Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio specialistas
 1302. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1303. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 1304. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1305. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus teisės pagrindų mokytojas
 1306. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1307. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1308. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1309. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 1310. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo pedagogas
 1311. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1312. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ psichologas
 1313. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1314. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1315. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vairuotojas
 1316. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1317. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro psichologas
 1318. Kauno „Nemuno“ mokyklos psichologas
 1319. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1320. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
 1321. Ieškome Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio specialisto
 1322. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus neformaliojo ugdymo organizatorius (instruktorius)
 1323. Kauno Rokų gimnazijos raštinės vedėjas(a)
 1324. Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštvedys
 1325. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas endodontologas
 1326. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1327. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktorius
 1328. AB „Kauno energija“ šaltkalvis
 1329. Ieškome iniciatyvių, atsakingų ir orientuotų į darbo rezultatus Teisės ir konsultavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų (2 etatai)
 1330. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius
 1331. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ dietistas
 1332. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis
 1333. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1334. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas
 1335. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vyresnysis specialistas
 1336. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1337. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas
 1338. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1339. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1340. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras ieško iniciatyvaus vadovo! Jei esi veiklus, motyvuotas ir turi strateginio planavimo įgūdžių – ši darbo vieta kaip tik tau. Vienas iš svarbiausių Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vadovo uždavinių – sėkmingai organizuoti įstaigos veiklą, pagal nuostatuose nurodytus tikslus ir funkcijas. Jei tokia veikla tau priimtina, mes tavęs laukiame.
 1341. Kauno Rokų gimnazijos fizikos mokytojas
 1342. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1343. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus operatorius
 1344. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1345. Ieškome nekilnojamojo turto specialisto
 1346. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1347. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1348. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Ūkio skyriaus atsakingas budėtojas
 1349. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus šaltkalvis
 1350. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1351. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus meistras
 1352. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas
 1353. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos socialinis pedagogas
 1354. Kauno Dainavos progimnazijos formalaus ir neformalaus ugdymo kūno kultūros mokytojas
 1355. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 1356. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ virėjas
 1357. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktorius
 1358. Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ direktorius
 1359. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokyklos psichologas
 1360. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas
 1361. VšĮ Kauno miesto poliklinikos logoterapeutas
 1362. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos auklėtojo padėjėjas
 1363. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 1364. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1365. Kauno „Santaros“ gimnazijos biologijos mokytojas
 1366. Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 1367. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas
 1368. Kauno Dainavos progimnazijos kiemsargis
 1369. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus derintojas
 1370. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus elektrošaltkalvis
 1371. AB „KAUNO ENERGIJA“ Prevencijos skyriaus analitikas
 1372. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Finansų kontrolės skyriaus vadovas
 1373. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1374. Kauno Dainavos progimnazijos valytojas
 1375. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1376. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1377. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1378. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas
 1379. Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas
 1380. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus technologijų mokytojas
 1381. Kauniečių aptarnavimo centras "Mano Kaunas" ieško klientų aptarnavimo vadybininko
 1382. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro psicologas
 1383. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro informatikos mokytojas
 1384. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1385. Kauno Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1386. VšĮ Kauno miesto poliklinikos slaugos administratorius
 1387. Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1388. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1389. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1390. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 1391. Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės teisenos poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1392. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1393. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1394. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1395. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1396. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų mokytojas
 1397. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1398. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1399. Kauno Valdorfo darželio ,,Šaltinėlis“ direktorius
 1400. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 1401. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 1402. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 1403. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė ir spec. pedagogė
 1404. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 1405. Ieškome strateginio planavimo specialisto
 1406. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 1407. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos matematikos mokytojas
 1408. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1409. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1410. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Urbanistikos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1411. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1412. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas
 1413. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 1414. Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1415. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 1416. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro kineziterapeutas
 1417. VšĮ Kauno miesto poliklinikos vairuotojas
 1418. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1419. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1420. Kauno „Santaros“ gimnazijos ekonomikos mokytojas
 1421. Kauno Rokų gimnazija-vokiečių kalbos mokytojas(a)
 1422. Kauno Rokų gimnazija-rusų- kalbos mokytojas(a)
 1423. Kauno Rokų gimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1424. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1425. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vairuotojas
 1426. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1427. Kauno Antano Smetonos gimnazijos Psichologas
 1428. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1429. Dokumentų skyriaus vyriausiasis specialistas
 1430. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 1431. Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 1432. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1433. UAB „Kauno vandenys“ Gamybos skyriaus tinklo šaltkalvis
 1434. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1435. Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1436. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1437. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1438. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1439. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1440. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1441. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 1442. VšĮ Kauno miesto poliklinikos medicinos registratorius skambučių centre
 1443. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ mokytojas
 1444. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai ieško ryžtingo ir ambicingo vadovo
 1445. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinis darbuotojas
 1446. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas
 1447. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro rusų k. mokytojas
 1448. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės slaugytojo padėjėjas
 1449. Kauno „Santaros“ gimnazijos specialusis pedagogas-logopedas
 1450. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1451. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 1452. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1453. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 1454. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas
 1455. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas
 1456. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 1457. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo)
 1458. Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1459. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų specialistas
 1460. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos valytojas
 1461. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 1462. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos gydytojas chirurgas
 1463. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ sandėlininkas
 1464. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ mokytojo padėjėjas
 1465. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1466. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1467. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 1468. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 1469. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų direktorius
 1470. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1471. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1472. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1473. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1474. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros skyriaus inžinierius
 1475. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius
 1476. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius
 1477. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1478. Kauno Dainavos progimnazijos statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1479. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos muzikos mokytojas
 1480. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1481. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas
 1482. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 1483. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos logopedas
 1484. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1485. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos raštinės vedėjas
 1486. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro auklėtojos padėjėja
 1487. Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1488. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas
 1489. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1490. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 1491. AB „KAUNO ENERGIJA“ programinės įrangos ižinierius
 1492. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija etikos mokytojas
 1493. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė bendrosios praktikos slaugytojas
 1494. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1495. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ logopedas 0,5 etato
 1496. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1497. UAB „Kauno vandenys“ Elektros grupės elektrikas (automatikas)
 1498. AB „KAUNO ENERGIJA“ katilinės operatorius
 1499. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis konsultantas
 1500. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 1501. Kauno “Aušros” gimnazijos raštinės vedėja (-as)
 1502. Kauno lopšelio-darželio "Vaikystė" ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1503. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas
 1504. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a), nepilnas darbo krūvis
 1505. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a)
 1506. Šv. Mato gimnazijos rūbininkas (-ė)
 1507. Šv. Mato gimnazijos budėtojas (-a)
 1508. Kauno „Aitvaro“ mokykla direktoriaus pavaduotojas ugdymui (terminuota darbo sutartis 1 m.)
 1509. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1510. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 1511. Kauno senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1512. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 1513. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1514. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 1515. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ einamojo remonto darbininkas
 1516. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1517. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ budintis globėjas–specialistas
 1518. Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ auklėtoja
 1519. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1520. Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
 1521. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1522. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1523. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 1524. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro fizikos mokytojas
 1525. Kauno vaikų ir jaunimo teatro ,,Vilkolakis“ direktoriaus
 1526. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 1527. Kauno Rokų gimnazijos istorijos mokytojas
 1528. Kauno Prano Daunio ugdymo centro logopedas
 1529. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 1530. VšĮ „Kaunas 2022“ finansų vadovas
 1531. VšĮ „Kaunas 2022“ dizaineris/maketuotojas
 1532. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų vadovas
 1533. AB „Kauno energija“ Teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus prekių žinovas
 1534. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyriaus katilinės operatorius
 1535. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 1536. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja
 1537. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 1538. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1539. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1540. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ dietistas-sveikatos priežiūros specialistas
 1541. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus inžinierius projektuotojas-metrologas
 1542. Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1543. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1544. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1545. AB „Kauno energija“ izoliuotojas
 1546. AB „Kauno energija“ technikas
 1547. AB „Kauno energija“ vyresnysis meistras
 1548. AB „Kauno energija“ aptarnavimo elektromonteris
 1549. AB „Kauno energija“ aptarnavimo šaltkalvis
 1550. AB „Kauno energija“ elektrošaltkalvis
 1551. AB „Kauno energija“ meistras
 1552. AB „Kauno energija“ kompiuterių technikas
 1553. AB „Kauno energija“ Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius
 1554. AB „Kauno energija“ Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento Vartotojų aptarnavimo skyriaus konsultantas
 1555. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1556. Kauno kartų namai valytojas
 1557. Kauno miesto savivaldybės administracija ieško naujo komandos nario (-ės) dirbti
 1558. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ dietistas
 1559. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1560. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (2 etatai)
 1561. Kauno Rokų gimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1562. Kauno Petrašiūnų progimnazijos bibliotekos vedėjas
 1563. Kauno „Nemuno“ mokyklos daugiafunkcio centro mokytojo padėjėjas
 1564. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkas
 1565. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1566. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1567. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1568. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 1569. UAB „Kauno vandenys“ Energetikos skyriaus Elektros grupės elektrikas
 1570. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vairuotojas
 1571. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas
 1572. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos vyresnysis ryšių su visuomene specialistas
 1573. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedas
 1574. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro informacinių technologijų būrelio vadovas
 1575. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 1576. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus derintojas
 1577. Šv. Mato gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1578. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1579. Kauno lopšelio–darželio ,,Volungėlė“ auklėtoja
 1580. Kauno miesto savivaldybė organizuoja atranką Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro direktoriaus pareigoms užimti
 1581. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1582. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus inspektorius
 1583. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1584. Kauno Prano Daunio ugdymo centro auklėtojas
 1585. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1586. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1587. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas
 1588. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ logopedas
 1589. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro specialusis pedagogas
 1590. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ dietistė – sveikatos priežiūros specialistė
 1591. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1592. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras kūno kultūros pedagogas ikimokyklinio amžiaus grupėse
 1593. Kauno „Saulės“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas
 1594. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 1595. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas” neformalaus ugdymo mokytojas (kūno kultūra)
 1596. Nakvynės namai bendrosios praktikos slaugytojas
 1597. AB „Kauno energija“ vyresnysis katilų ir turbinų operatorius
 1598. AB „Kauno energija“ katilinės operatorius
 1599. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 1600. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1601. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1602. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ kiemsargis
 1603. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė
 1604. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos budintis administratorius
 1605. Kauno specialiosios mokyklos direktorius
 1606. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" slaugytojas
 1607. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos šeimos gydytojas
 1608. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" direktoriaus pavaduotojas
 1609. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1610. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1611. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 10 pamokų pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 1612. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 6 pamokų krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 1613. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 0,5 etato darbo krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 1614. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-mokykla-daugiafunkcis centras- Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, 1,06 et.
 1615. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Vyriausiasis buhalteris
 1616. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Neformaliojo ugdymo mokytojas (šachmatų būrelis)
 1617. BĮ Kauno Panemunės senelių namai-Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 1618. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 1619. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Logopedas (0,75 pareigybės)- spec.pedagogas (0,25 pareigybės)
 1620. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas nepilnu darbo krūviu
 1621. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Muzikos mokytojas ikimokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu. krūviu.
 1622. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Dailės mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu.
 1623. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“-Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (1 etatas)
 1624. Kauno Antano Smetonos gimnazijos dramos būrelio vadovas (-ė)
 1625. Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras-Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja (0,5 etatu)
 1626. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Įdarbinimas nuo 2016-09-01.
 1627. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1628. Kauno mokykla-darželis „Šviesa“-Mokytojas
 1629. Kauno SĮ „Kauno planas“-Architektas (2 etatai)
 1630. Kauno lopšelis-darželis“Želmenėlis“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1631. AB „KAUNO ENERGIJA“-MEISTRAS
 1632. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla-muzikos mokytojas (a)
 1633. Kauno Rokų gimnazija-kūno kultūros mokytojas(a)
 1634. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1635. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1636. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-slaugytojo padėjėjas (-a)
 1637. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
 1638. Kauno “Aušros” gimnazija-biologijos mokytojas (22 val. krūviui)
 1639. Kauno “Aušros” gimnazija-matematikos mokytojas (21 val. krūviui)
 1640. Kauno “Aušros” gimnazija-anglų kalbos mokytojas (12 val. krūviui)
 1641. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras-Mokyklai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reikalingi 2 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Vienos pareigybės užimtumas – 1,06 et.
 1642. AB „KAUNO ENERGIJA“-SPECIALISTAS
 1643. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika-Odontologijos centro vadovas
 1644. Kauno kunigaikščio Vaidoto mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1645. Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1646. Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro kiemsargis
 1647. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1648. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1649. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1650. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1651. Kauno SĮ „Kauno planas“ architektas
 1652. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 1653. AB „KAUNO ENERGIJA“-APTARNAVIMO ELEKTROMONTERIS
 1654. Kauno Panemunės senelių namai-dietistas
 1655. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 1656. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (-ė)
 1657. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1658. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ė)
 1659. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1660. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ auklėtojos padėjėja
 1661. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1662. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1663. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1664. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos valytojas
 1665. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1666. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio raštvedė
 1667. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytojo (-os)
 1668. UAB „Kauno vandenys“ metrologijos grupės elektrikas
 1669. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 1670. Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ dietistas
 1671. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 1672. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja(s)
 1673. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinis darbuotojas (-a)
 1674. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1675. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus inžinierius
 1676. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos valytoja
 1677. Kauno moksleivių aplinkotyros centro floristė
 1678. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1679. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui-Audronė Zamalienė
 1680. BĮ Kauno Panemunės senelių namų bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 1681. Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
 1682. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1683. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ virėja
 1684. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1685. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja
 1686. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1687. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų k. mokytojas
 1688. Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos socialinis pedagogas
 1689. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 1690. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytojas
 1691. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas (-a)
 1692. Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialusis pedagogas
 1693. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ raštvedys
 1694. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1695. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas
 1696. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas (ė)
 1697. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro kūno kultūros mokytojas (a)
 1698. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos mokytojas (a)
 1699. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ valytoja
 1700. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ auklėtojos padėjėja
 1701. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.