Įrašai, kurie galimai kartojasi

 1. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 2. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kiemsargis (-ė)
 3. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 4. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius (-ė)
 5. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
 6. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ dietistas
 7. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 8. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 9. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 10. Kauno Jono Laužiko mokyklos muzikos mokytojas
 11. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 12. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius
 13. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktorius
 14. Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ direktorius
 15. Kauno lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlis“direktorius
 16. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos direktorius
 17. Kauno lopšelio-darželio ,,Šarkelė“ direktorius
 18. Kauno lopšelio-darželio ,,Žiedelis“ direktorius
 19. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“direktorius
 20. Kauno lopšelio-darželio ,,Klausutis“ direktorius
 21. Kauno lopšelio-darželio ,,Sadutė“ direktorius
 22. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 23. Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“ direktorius
 24. Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio direktorius
 25. Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos direktorius
 26. Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ direktorius
 27. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ direktorius
 28. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius
 29. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ direktorius
 30. Kauno Šančių lopšelio-darželio direktorius
 31. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio ,,Pienė“ direktorius
 32. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius
 33. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorius
 34. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius
 35. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos direktorius
 36. Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorius
 37. Kauno moksleivių techninės kūrybos centro direktorius
 38. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 39. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 40. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 41. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos direktorius
 42. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 43. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 44. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS (-IOJI) BUHALTERIS (Ė)
 45. AB „KAUNO ENERGIJA“ operatorius
 46. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 47. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 48. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS
 49. Kauno Rokų gimnazija mokytojas padėjėjas
 50. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 51. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 52. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 53. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojo padėjėjas (-a)
 54. Kauno Palemono gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 55. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ psichologas
 56. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 57. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas(-a)
 58. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ psichologas
 59. Kauno kultūros centras šviesos inžinierius (-ė)
 60. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
 61. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 62. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ psichologas
 63. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 64. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGPEDAS
 65. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 66. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 67. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas (-a) alergologas (-ė) ir klinikinis (-ė) imunologas (-ė)
 68. VšĮ Kauno miesto poliklinika akušeris (-ė)
 69. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 70. Kauno lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ direktorius
 71. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas (-ė)
 72. Kauno specialiosios mokyklos socialinio darbuotojo padėjėjas
 73. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 74. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 75. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 76. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 77. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja (a)
 78. Kauno specialiosios mokyklos kiemsargis
 79. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytoja
 80. Kauno Prano Daunio ugdymo centro vairuotojas
 81. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 82. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 83. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 84. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ logopedo
 85. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 86. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 87. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo 4-os klasės mokytojas (-a)
 88. Kauno Simono Daukanto progimnazijos administratorius
 89. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 90. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
 91. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 92. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 93. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 94. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 95. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 96. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos muzikos mokytojas
 97. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 98. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 99. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojas(-a)
 100. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologas
 101. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos socialinis pedagogas
 102. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ psichologas
 103. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos valytoja
 104. Kauno Petrašiūnų progimnazija anglų kalbos mokytojas (-a)
 105. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ teisininkas
 106. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 107. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys logopedas - 0,5 etato
 108. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 109. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 110. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 111. Kauno Šančių  lopšelio-darželio logopedas
 112. Kauno Šančių  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 113. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 114. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytojas
 115. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 116. Kauno „Nemuno“ mokyklos virėjas
 117. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 118. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 119. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 120. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokyklos valytojas(-a)
 121. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 122. Švietimo skyriaus specialistas
 123. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 124. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 125. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojas
 126. Kauno „Nemuno“ mokyklos kiemsargis
 127. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 128. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 129. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 130. Kauno Senamiesčio progimnazija muzikos mokytoja(s)
 131. Kauno Petrašiūnų progimnazija fizinio ugdymo mokytojas (-a)
 132. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
 133. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja(-as)
 134. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja(-as)
 135. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 136. Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
 137. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ socialinis pedagogas
 138. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 139. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (-a)
 140. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 141. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytojas
 142. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo mokytojas (dailė)
 143. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 144. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 145. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ socialinis pedagogas
 146. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojo padėjėjas
 147. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 148. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 149. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 150. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 151. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
 152. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 153. Kauno lopšelis-darželis mokytojo padėjėjas
 154. Kauno 1-oji muzikos mokykla gitaros mokytojas, fortepijono mokytojas, solfedžio mokytojas, saksofono mokytojas
 155. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 156. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 157. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 158. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla anglų kalbos pedagogas
 159. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 160. Kauno Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 161. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 162. Kauno Dainavos progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 163. Kauno Dainavos progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 164. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija matematikos mokytoja (-s)
 165. Kauno Rokų gimnazija istorijos mokytojas
 166. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 167. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 168. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 169. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro socialinis pedagogas (-ė)
 170. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas (-ė)
 171. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 172. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 173. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 174. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 175. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija anglų kalbos mokytojas
 176. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija matematikos mokytojas
 177. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus geografijos mokytojas
 178. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 179. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 180. Vilijampolės seniūnijos specialistas
 181. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 182. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos fizinio ugdymo mokytojas
 183. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokytojo padėjėjas(a)
 184. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 185. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 186. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija etikos mokytoja(-s)
 187. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija informacinių technologijų mokytojas(-a)
 188. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ raštvedys (-ė)
 189. VDU ,,Rasos“ gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 190. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 191. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 192. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas
 193. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 194. Kauno kultūros centras infrastruktūros koordinatorius(-ė)
 195. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ valytoja
 196. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 197. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos technologijų mokytojas
 198. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 199. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 200. Kauno Petrašiūnų progimnazija kiemsargis (-ė)
 201. Kauno Petrašiūnų progimnazija psichologas (-ė)
 202. Kauno Petrašiūnų progimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 203. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ logopedas
 204. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ mokytojas
 205. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 206. Kauno Antano Smetonos gimnazijos technologijos mokytojas
 207. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 208. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 209. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokyklinis psichologas/-ė
 210. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (a)
 211. Kauno Petrašiūnų progimnazija socialinis pedagogas(-ė)
 212. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas(-ja)
 213. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) vairuotojas (-a) (specialių mašinų)
 214. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGPEDAS
 215. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 216. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 217. Kauno „Nemuno“ mokyklos pradinių klasių mokytoja
 218. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 219. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 220. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo padėjėja
 221. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 222. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 223. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 224. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
 225. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 226. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (dailės)  mokytojas
 227. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos fizikos mokytojas (-a)
 228. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytoja
 229. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos budėtoja
 230. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 231. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 232. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 233. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus inžinerijos mokytojas
 234. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 235. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lenkų mokytojas (-a)
 236. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 237. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ meninio ugdymo mokytojas (muzika) 
 238. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 239. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 240. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 241. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 242. Kauno Senamiesčio progimnazija anglų kalbos mokytojas
 243. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 244. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 245. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 246. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos psichologas (-ė)
 247. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 248. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 249. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos fizikos mokytojas (-a)
 250. Kauno Rokų gimnazija pradinių klasių mokytojas
 251. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 252. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 253. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 254. Kauno Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytojas
 255. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 256. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 257. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja(-s)
 258. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 259. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ūkvedys
 260. Kauno Senamiesčio progimnazija dailės mokytojas (a)
 261. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 262. Kauno “Aušros” gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 263. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 264. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ valytojas (-a)
 265. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologė (-as)
 266. Kauno Viktoro Kuprevičiaus biologijos mokytojas (-a)
 267. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 pareigybė
 268. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas(-a)
 269. Kauno Žaliakalnio progimnazijos geografijos mokytojas (a)
 270. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (a)
 271. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovas
 272. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojas (-a)
 273. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 274. Kauno šokio teatras „Aura“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 275. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos matematikos mokytojas
 276. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 277. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS PROJEKTUOTOJAS (Ė)
 278. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS SISTEMŲ ADMINISTRATORIUS (Ė)
 279. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 280. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 281. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas (-a)
 282. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 283. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos etikos mokytoja(s)
 284. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 285. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos technologijų mokytojas
 286. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 287. Kauno miesto socialinių paslaugų centro sichologas
 288. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (skaitmeninio raštingumo ugdymui)
 289. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 290. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas
 291. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 292. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 293. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 294. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 295. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas
 296. Kauno „Santaros“ gimnazijos dailės mokytojas
 297. Kauno Viktoro Kuprevičiaus informacinių technologijų – matematikos mokytojas (-a)
 298. Kauno Viktoro Kuprevičiaus istorijos mokytojas (a)
 299. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologas (ė)
 300. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 301. UAB „Kauno vandenys“ šaltkalvis (-ė) (dujų sistemų)
 302. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 303. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis informacinių sistemų saugos specialistas
 304. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 305. Kauno Veršvų gimnazijos biologijos mokytojas (a)
 306. Kauno Veršvų gimnazijos fizikos mokytojas (a)
 307. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 308. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytojas
 309. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus anglų kalbos mokytojas (-a)
 310. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas(-ė)
 311. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 312. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas (-a)
 313. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS TEISININKAS (-Ė)
 314. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 315. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 316. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 317. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ socialinis pedagogas
 318. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos fizikos mokytoja (-s)
 319. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 320. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 321. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 322. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 323. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (-Ė)
 324. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinio ugdymo mokytojas
 325. Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
 326. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a)
 327. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 328. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 329. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 330. Kauno kartų namai psichologas
 331. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologo asistentas
 332. Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 333. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
 334. Kauno miesto kamerinis teatras ieško iniciatyvaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi veiklus, organizuotas ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 335. Kauno Rokų gimnazija lietuvių kalbos mokytojas
 336. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 337. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 338. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 339. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas (-a)
 340. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 341. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytojas (-a)
 342. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 343. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 344. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisininkas
 345. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 346. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 347. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos psichologas (-ė)
 348. Kauno Senamiesčio progimnazija tikybos mokytojas
 349. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 350. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 351. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja (-s)
 352. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 353. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ virėjas
 354. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 355. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1et pareigybės)
 356. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 357. Kauno Panemunės pradinė mokyklos valytoja
 358. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas (-ė)
 359. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 360. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ieško ryžtingo ir atsakingo vadovo
 361. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 362. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” kiemsargis
 363. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 364. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas(-a)
 365. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 366. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 367. Kauno Senamiesčio progimnazija geografijos mokytojas
 368. Kauno Senamiesčio progimnazija fizinio ugdymo mokytojas
 369. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 370. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 371. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 372. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras psichologas
 373. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas
 374. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos specialusis pedagogas
 375. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos matematikos mokytojas
 376. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos lietuviu kalbos ir literatūros mokytojas
 377. Kauno kartų namai bendrosios praktikos slaugytojas
 378. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 379. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 380. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas
 381. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas (-ė)
 382. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 383. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 384. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 385. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 386. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas (-ė)
 387. Kauno Motiejaus Valančiaus socialinis pedagogas (a) 0,25 etato
 388. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 389. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų raštvedys
 390. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ socialinis pedagogas (-ė)
 391. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ raštvedys (-ė)
 392. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus pavaduotojas (a) ūkio reikalams
 393. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 394. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 395. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VADOVAS
 396. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 397. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 398. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 399. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 400. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 401. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 402. AB „KAUNO ENERGIJA“ GAMYBOS INŽINIERIUS
 403. Kauno Panemunės pradinė mokyklos psichologas (-ė)
 404. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 405. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 406. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 407. Kauno kartų namai slaugytojo padėjėjas
 408. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 409. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos raštvedys
 410. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 411. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 412. UAB „Kauno švara“ traktorininkas
 413. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 414. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 415. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės ūkio skyriaus vedėjas
 416. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 417. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiasis personalo specialistas (-ė)
 418. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 419. Kauno Rokų gimnazijos direktorius
 420. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija direktorius
 421. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija direktorius
 422. Kauno lopšelis-darželis ,,Mažylis“ direktorius
 423. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras direktorius
 424. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija direktorius
 425. Kauno Maironio universitetinė gimnazija direktorius
 426. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorius
 427. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 428. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas (KONKURSAS ATŠAUKTAS Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 429. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 430. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 431. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 432. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 433. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 434. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 435. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus ekonomikos mokytojas (-a)
 436. Švietimo skyriaus specialistas
 437. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 438. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas (ė)
 439. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vyr. projektų vadovas (ė)
 440. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 441. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis (-ė)
 442. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 443. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Pedagoginio konsultavimo skyriaus specialusis pedagogas
 444. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 445. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 446. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 447. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (energetika)
 448. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (šilumos energetika)
 449. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 450. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 451. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 452. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 453. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 454. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologinio konsultavimo skyriaus psichologas
 455. Švietimo skyriaus specialistas
 456. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (muzikos)
 457. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 458. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 459. Kauno savivaldybės vaikų globos namų psichologas
 460. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 461. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 462. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 463. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 464. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 465. Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistas
 466. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 467. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 468. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 469. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 470. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 471. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ įvaikinimo ir globos skambučių linijos konsultantas
 472. UAB „Kauno vandenys“ nuotekų valymo operatorius (-ė)
 473. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a) 5-8 klasėse
 474. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties kompiuterinių sistemų specialistas
 475. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS
 476. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 477. UAB „Kauno švara“ vairuotojas
 478. UAB „Kauno švara“ šaltkalvis-remontininkas
 479. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė)
 480. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 481. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 482. AB „KAUNO ENERGIJA“ OPERATORIUS
 483. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 484. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 485. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 486. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 487. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 488. AB „KAUNO ENERGIJA“ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SK. VADOVAS (-Ė)
 489. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 490. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 491. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 492. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 493. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 494. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 495. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 496. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 497. Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.
 498. Kauno miesto socialinių paslaugų centro kineziterapeutas
 499. Kauno kartų namų sielovadininkas
 500. Kauno miesto socialinių paslaugų centro bendrosios praktikos slaugytojas
 501. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 502. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 503. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos technologijų mokytojas
 504. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 505. Kauno sporto mokykla „Gaja“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 506. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 507. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 508. VšĮ Kauno miesto poliklinika radiologijos technologas
 509. Kauno kartų namų (socialinės globos namų) slaugytojo padėjėjas
 510. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 511. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) – apskaitininkas (-ė)
 512. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 513. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ virėjas
 514. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 515. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 516. Kauno Milikonių progimnazijos – mokytojo padėjėja
 517. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 518. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 519. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams
 520. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 521. Švietimo skyriaus specialistas
 522. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologas
 523. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos administratorius
 524. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 525. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 526. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 527. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 528. Kauno Panemunės pradinė mokyklos pradinio ugdymo mokytojas(-a)
 529. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 530. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 531. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 532. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 533. Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulys“ direktorius
 534. Kauno lopšelis-darželis ,,Klumpelė“ direktorius
 535. Kauno lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ direktorius
 536. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 537. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis direktorius
 538. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 539. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 540. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas – 1 etatas
 541. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 542. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 543. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 544. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 545. Kauno “Aušros” gimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams (1 et.)
 546. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 547. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytojas (a)
 548. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 549. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius (-ė)
 550. Kauno specialiosios mokyklos specialusis pedagogas
 551. Kauno specialiosios mokyklos logopedas
 552. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus psichologas (-ė) 1 etatas
 553. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 554. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos socialinis pedagogas
 555. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 556. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktorius
 557. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas)
 558. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 559. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ logopedas
 560. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 561. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 562. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 563. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 564. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 565. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 566. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ logopedas
 567. Kauno Žaliakalnio progimnazija direktorius
 568. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojo
 569. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla valytojas
 570. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 571. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 572. Kauno miesto savivaldybės administracijos specialistas
 573. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) brigadininkas (-ė) vairuotojas (-a)
 574. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) -
 575. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas
 576. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 577. Kauno 1-oji muzikos mokykla akompaniatorius
 578. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus archyvaras (0,5 etato)
 579. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių derintojas (-a)
 580. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 581. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla direktorius
 582. Kauno choreografijos mokykla direktorius
 583. Kauno lopšelis-darželis ,,Radastėlė“ direktorius
 584. Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras direktorius
 585. Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas“ direktorius
 586. Kauno sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pienė“ direktorius
 587. Kauno Senamiesčio progimnazija direktorius
 588. Kauno lopšelis-darželis ,,Obelėlė“ direktorius
 589. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius
 590. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 591. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija direktorius
 592. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla direktorius
 593. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla direktorius
 594. Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ direktorius
 595. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ direktorius
 596. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 597. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla nepilno krūvio muzikos mokytojo darbas (8 pamokos + 1 neformaliojo ugdymo)
 598. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su intelekto negalia skyriuje
 599. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla direktorius
 600. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 601. Kauno Suzukio pradinė mokykla direktorius
 602. Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis direktorius
 603. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 604. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 605. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (fortepijono) mokytojas (-a)
 606. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 607. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 608. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija informacinių technologijų mokytojas (-a) (nepilnam krūviui)
 609. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 610. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio
 611. Kauno choreografijos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 612. Kauno Rokų gimnazija raštvedys
 613. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijų mokytojas (-a)
 614. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 615. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 616. Kauno “Aušros” gimnazijos tikybos mokytojas
 617. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 618. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 619. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 620. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 621. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 622. Kauno „Saulės“ gimnazijos biologijos mokytojo (-os)
 623. AB „KAUNO ENERGIJA“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS VADOVAS (-Ė)
 624. AB „KAUNO ENERGIJA“ ANALITIKAS (-Ė)
 625. Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
 626. Kauno Senamiesčio progimnazija anglų kalbos mokytojas
 627. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla psichologas
 628. Kauno 1-oji muzikos mokykla bibliotekininkas
 629. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 630. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla chemijos mokytojas
 631. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla pradinių klasių mokytojas
 632. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija direktoriaus pavaduotojas
 633. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija fizikos mokytojas
 634. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ekonomikos ir verslumo mokytojas
 635. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija geografijos mokytojas
 636. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 637. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pilietiškumo pagrindų mokytojas
 638. Kauno Petrašiūnų progimnazija ūkvedys
 639. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokytojas
 640. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus socialinis darbuotojas Licėjaus bendrabutyje
 641. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS
 642. Kauno Rokų gimnazija rusų kalbos mokytojas
 643. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras logopedas
 644. Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 645. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 646. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 647. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 648. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 649. Kauno „Aitvaro“ mokyklos dailės /technologijų mokytojas (-a)
 650. Kauno Šančių  lopšelio-darželio meninio ugdymo (choreografija, laisvas muzikinis judesys, kūno kultūra) mokytojas
 651. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas
 652. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 653. Kauno Petrašiūnų progimnazijos raštvedys
 654. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 655. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas
 656. Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos psichologė
 657. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 658. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas darbui su savarankiško gyvenimo namų bei trumpalaikės socialinės globos klientai
 659. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 660. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 661. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ekonomikos mokytojas.
 662. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas (-a)
 663. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 664. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 665. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos logopedas (-ė)
 666. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos bibliotekininkas
 667. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 668. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 669. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 670. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 671. VDU ,,Rasos“ gimnazijos fizikos mokytojas
 672. VDU ,,Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 673. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ meninio ugdymo (dailės) mokytojas (-a)  
 674. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 675. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 676. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 677. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 678. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 679. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 680. Kauno Milikonių progimnazijos psichologas
 681. Kauno Milikonių progimnazijos socialinis pedagogas
 682. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas
 683. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 684. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 685. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 686. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 687. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 688. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 689. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 690. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 691. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos lietuvių k. mokytojas
 692. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 693. UAB „Kauno vandenys“ ekonomistas (-ė) - analitikas (-ė)
 694. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 695. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 696. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytojas
 697. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 698. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 699. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 700. Kauno Panemunės pradinė mokyklos specialusis pedagogas(-ė) – logopedas(-ė)
 701. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 702. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 703. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 704. Kauno „Saulės“ gimnazijos bibliotekininko pareigybė
 705. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 706. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus chemijos mokytojas (-a)
 707. Kauno Prano Daunio ugdymo centro neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas
 708. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 709. Kauno Simono Daukanto progimnazijos rusų kalbos mokytojas (-a)
 710. Kauno Simono Daukanto progimnazijos ekonomikos/verslumo mokytojas (-a)
 711. Kauno Simono Daukanto progimnazijos istorijos mokytojas (-a)
 712. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 713. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 714. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 715. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 716. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 717. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 718. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 719. Kauno Prano Daunio ugdymo centro socialinis pedagogas
 720. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 721. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas (mokytojas)
 722. UAB „Kauno vandenys“ eksploatacijos skyriaus viršininkas (-ė)
 723. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 724. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 725. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 726. Kauno kartų namų kineziterapeutas
 727. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 728. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 729. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos fizikos mokytojas
 730. Kauno Žaliakanio lopšelis-darželis direktorius
 731. Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis“ direktorius
 732. Kauno lopšelis-darželis ,,Sadutė“ direktorius
 733. Kauno lopšelis-darželis ,,Klevelis“ direktorius
 734. Kauno lopšelis-darželis ,,Čiauškutis“ direktorius
 735. Kauno lopšelis-darželis ,,Žiedelis“ direktorius
 736. Kauno lopšelis-darželis ,,Malūnėlis“ direktorius
 737. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ direktorius
 738. Kauno lopšelis-darželis ,,Atžalėlė“ direktorius
 739. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 740. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus fizinio ugdymo mokytojas
 741. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 742. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus prancūzų kalbos mokytojas
 743. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 744. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-a) (1 pareigybė)
 745. Kauno „Santaros“ gimnazijos vokiečių k. mokytojas (-a)
 746. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 747. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 748. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio specialistas
 749. Kauno „Saulės“ gimnazijos fizikos, geografijos, matematikos, tikybos mokytojų
 750. Kauno Veršvų gimnazijos muzikos mokytojas
 751. Ieškome Socialinių paslaugų skyriaus specialisto
 752. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 753. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 754. VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 755. VDU ,,Rasos“ gimnazijos dailės ir braižybos mokytoja
 756. Kauno Veršvų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas (-a),
 757. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a),
 758. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" dailės mokytojas
 759. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 760. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a)
 761. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a
 762. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 763. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 764. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytojas
 765. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 766. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto (0,25 etato)
 767. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 768. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 769. Kauno miesto socialinių paslaugų centras ieško veiklaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis, bet tuo pačiu ir jautrus socialinėms problemomis, šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 770. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė) (terminuota sutartis)
 771. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 772. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 773. Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 774. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 775. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties karštosios linijos 1808 operatorius
 776. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojas(-a).
 777. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vairuotojas
 778. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 779. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 780. Šilainių seniūnijos specialistas
 781. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 782. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 783. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 784. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 785. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 786. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 787. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 788. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 789. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ūkvedys-kiemsargis (-ė)
 790. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 791. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 792. Kauno “Aušros” gimnazijos Prancūzų kalbos mokytojas
 793. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 794. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 795. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas/ė
 796. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 797. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 798. Žaliakalnio seniūnijos specialistas
 799. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 800. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 801. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 802. UAB „Kauno vandenys“ transporto administravimo vadybininkas (-ė)
 803. UAB „Kauno vandenys“ specialistas (-ė)
 804. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ūkio padalinio vadovas
 805. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 806. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 807. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas (pavadavimui)
 808. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytoja
 809. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 810. VIEŠOJI ĮSTAIGA S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS ieško valytojos
 811. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas
 812. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovo pavaduotojas
 813. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 814. Aleksoto seniūnijos specialistas
 815. Žaliakalnio seniūnijos specialistas (ATRANKA ATŠAUKTA Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 816. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 817. Kauno Petrašiūnų progimnazijos ūkvedys
 818. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 819. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas burnos chirurgas
 820. AB „KAUNO ENERGIJA“ projektų vadovas (-ė)
 821. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 822. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 823. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 824. Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ virėja
 825. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 826. Kauno kino centras „Romuva“ ieško kūrybiško ir ambicingo vadovo
 827. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 828. UAB „Kauno vandenys“ juridinio skyriaus specialistas
 829. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 830. Kauno Jono Laužiko mokyklos masažuotojas
 831. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 832. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ Ergoterapeutas (-ė),
 833. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 834. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 835. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 836. AB „KAUNO ENERGIJA“ generalinis direktorius
 837. Statybos valdymo skyriaus specialistas
 838. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 839. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 840. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ direktorius
 841. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorius
 842. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 843. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 844. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 845. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 846. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus analitikas (-ė)
 847. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 848. Kauno Panemunės pradinė mokykla kiemsargis
 849. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 850. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktorius
 851. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 852. Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ direktorius
 853. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ direktorius
 854. Kauno Šančių lopšelis-darželis direktorius
 855. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ direktorius
 856. Kauno menų darželis ,,Etiudas“ direktorius
 857. Kauno lopšelis-darželis ,,Žuvintas“ direktorius
 858. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 859. Kauno lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ direktorius
 860. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktorius
 861. Kauno lopšelis-darželis ,,Spragtukas“ direktorius
 862. Kauno lopšelis-darželis ,,Smalsutis“ direktorius
 863. Kauno lopšelis-darželis ,,Lakštutė“ direktorius
 864. Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ direktorius
 865. Kauno lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“ direktorius
 866. Kauno lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ direktorius
 867. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktorius
 868. Kauno lopšelis-darželis ,,Vilnelė“ direktorius
 869. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 870. Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis“ direktorius
 871. Kauno lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ direktorius
 872. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo mokytojas (dailė)
 873. Kauno lopšelis-darželis ,,Girstutis“direktorius
 874. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 875. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 876. Centrinio apskaitos skyriaus Atskaitomybės poskyrio specialistas
 877. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 878. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo (šokių) mokytojo
 879. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 880. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties viešųjų pirkimų specialistas
 881. Kauno Simono Daukanto progimnazijos bibliotekininkas (-ė)
 882. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 883. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 884. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 885. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus
 886. Kauno Simono Daukanto progimnazijos socialinis (-ė) pedagogas (-ė)
 887. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 888. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 889. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus šokio mokytojas (-a)
 890. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 891. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 892. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriuje
 893. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 894. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 895. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 896. Kauno specialiosios mokyklos dietistas
 897. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 898. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 899. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 900. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 901. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 902. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 903. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 904. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 905. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 906. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų specialistas
 907. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 908. Kauno Rokų gimnazijos administratorius
 909. Kauno Rokų gimnazijos raštvedys
 910. Kauno Milikonių progimnazijos valytoja (-as)
 911. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 912. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas
 913. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ teatro mokytoja
 914. Kauno senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 915. Kauno senamiesčio progimnazijos raštvedys(ė)/ informacinių technologijų sistemų administratorius(ė)
 916. Kauno senamiesčio progimnazijos etikos mokytoja(s)
 917. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtoja
 918. Kaunas auga, todėl ieškome projektų koordinatoriaus, kuris prisidėtų prie mieste vykdomų projektų valdymo. Kauno pramonės parko sukūrimas, Nemuno salos išvystymas, miesto infrastruktūros objektų sukūrimas ir išvystymas, darnaus judumo priemonių įgyvendinimas, tarptautiniai Interreg, Horizon 2020 ir kitų programų projektai. Šiems ir kitiems sumanymams įgyvendinti ieškome naujo komandos nario, kuris prisijungtų prie Plėtros programų ir investicijų skyriaus
 919. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio šokių mokytojas
 920. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 921. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbantis dieną
 922. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas
 923. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 924. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 925. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 926. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 927. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas
 928. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 929. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 930. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 931. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 932. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a)
 933. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 934. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 935. Miesto tvarkymo skyriaus specialistai (2 etatai)
 936. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 937. Kauno kino centro „Romuva“ kino mechanikas
 938. Kauno specialiosios mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
 939. Kauno Jono Laužiko mokyklos pedagoginis psichologas
 940. VDU ,,Rasos“ gimnazijos raštvedė
 941. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 942. Kauno Panemunės pradinė mokykla socialinis pedagogas(-ė)
 943. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 944. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas endodontologas
 945. Kauno Rokų gimnazijos šokių mokytojas
 946. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų užimtumo specialistas
 947. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas dienos socialinės globos centre
 948. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 949. Kauno „Nemuno“ mokyklos geografijos mokytojas
 950. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 951. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ kineziterapeutas
 952. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 953. UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus viršininkas (-ė)
 954. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 955. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ kiemsargis
 956. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ virėja
 957. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 958. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas (-a)
 959. Kauno Panemunės pradinė mokykla pradinių klasių mokytoja(s)
 960. Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 961. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 962. Kauno senamiesčio progimnazijos valytoja
 963. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 964. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 965. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 966. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 967. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 968. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos direktorius pavaduotojo ugdymui
 969. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 970. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 971. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos technologijų mokytojas
 972. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 973. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio kiemsargis
 974. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos raštvedys
 975. Klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ verslo skyriaus klientų aptarnavimo specialistas (-ė)
 976. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 977. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 978. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 979. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 980. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 981. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų mokytojas (-a)
 982. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus karybos pagrindų mokytojas (-a)
 983. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos budėtojas (-a)
 984. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 985. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 986. Kauno Rokų gimnazijos informatikos mokytojas
 987. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 988. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 989. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (Ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 990. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas (-a)
 991. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojo
 992. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 993. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 994. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ auklėtoja
 995. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų ūkvedys
 996. Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistas
 997. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 998. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų bendrosios praktikos slaugytojas
 999. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos biologijos mokytojas
 1000. Kauno specialiosios mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1001. UAB „Kauno vandenys“ Techninio projektų skyriaus viršininkas
 1002. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinių klasių anglų kalbos mokytojas
 1003. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1004. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1005. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1006. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1007. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 1008. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 1009. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1010. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė) (darbų vadovas (-ė)
 1011. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1012. Kauno „Santaros“ gimnazijos IT mokytojas
 1013. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1014. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro technologijų mokytojas (-a)
 1015. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas (-a)
 1016. Kauno I-mosios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1017. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1018. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1019. Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1020. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas(-a)
 1021. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinio šokio mokytojas
 1022. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas (dizaineris)
 1023. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas (-a)
 1024. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 1025. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 1026. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijoje
 1027. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1028. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijos mokytojas
 1029. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus biologijos mokytojas
 1030. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 1031. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (anglų) kalbos mokytojas
 1032. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1033. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija istorijos mokytojas(-a)
 1034. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1035. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1036. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1037. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1038. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytojas (muzikas)
 1039. Kauno „Nemuno“ mokyklos dailės mokytojas
 1040. Kauno „Nemuno“ mokyklos technologijų mokytojas
 1041. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1042. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 1043. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1044. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris, siekiantis įgyti sertifikatą darbui su ProQA sistema.
 1045. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 1046. Kauno “Aušros” gimnazijos metematikos mokytojas
 1047. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1048. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1049. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ raštinės administratorius, archyvaras.
 1050. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms
 1051. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Technologijų mokytojas
 1052. Kauno Simono Daukanto progimnazijos šokio mokytojas
 1053. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 1054. Kauno Simono Daukanto progimnazijos etikos mokytojas
 1055. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas
 1056. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1057. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 1058. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1059. UAB „Kauno vandenys“ technikas apskaitininkas
 1060. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1061. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas
 1062. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1063. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1064. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1065. UAB „Kauno vandenys" tinklo šaltkalvis
 1066. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1067. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio mokytojo (auklėtojo) padėjėjas
 1068. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1069. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1070. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1071. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojas (specialusis pedagogas)
 1072. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas kardiologas
 1073. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas dietologas
 1074. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos socialinis darbuotojas
 1075. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 1076. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorius
 1077. Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ direktorius
 1078. Kauno lopšelio-darželio ,,Vaidilutė“ direktorius
 1079. Kauno lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorius
 1080. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1081. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ direktorius
 1082. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1083. AB „KAUNO ENERGIJA“ Informacinių technologijų skyriaus vyresnysis kompiuterių sistemų specialistas
 1084. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1085. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 1086. Sveikatos apsaugos skyriaus specialistas
 1087. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (nuotekų kontrolei)
 1088. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ virėjas
 1089. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ auklėtojo padėjėjas
 1090. Panemunės seniūnijos specialistas
 1091. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas reumatologas
 1092. Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“ virėjas
 1093. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1094. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriaus vedėjas
 1095. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" technikas
 1096. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1097. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 1098. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas
 1099. Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio specialistas
 1100. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1101. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 1102. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1103. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus teisės pagrindų mokytojas
 1104. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1105. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1106. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1107. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 1108. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo pedagogas
 1109. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1110. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ psichologas
 1111. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1112. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1113. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vairuotojas
 1114. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1115. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro psichologas
 1116. Kauno „Nemuno“ mokyklos psichologas
 1117. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1118. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
 1119. Ieškome Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio specialisto
 1120. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus neformaliojo ugdymo organizatorius (instruktorius)
 1121. Kauno Rokų gimnazijos raštinės vedėjas(a)
 1122. Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštvedys
 1123. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas endodontologas
 1124. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1125. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktorius
 1126. AB „Kauno energija“ šaltkalvis
 1127. Ieškome iniciatyvių, atsakingų ir orientuotų į darbo rezultatus Teisės ir konsultavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų (2 etatai)
 1128. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius
 1129. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ dietistas
 1130. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis
 1131. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1132. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas
 1133. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vyresnysis specialistas
 1134. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1135. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas
 1136. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1137. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1138. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras ieško iniciatyvaus vadovo! Jei esi veiklus, motyvuotas ir turi strateginio planavimo įgūdžių – ši darbo vieta kaip tik tau. Vienas iš svarbiausių Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vadovo uždavinių – sėkmingai organizuoti įstaigos veiklą, pagal nuostatuose nurodytus tikslus ir funkcijas. Jei tokia veikla tau priimtina, mes tavęs laukiame.
 1139. Kauno Rokų gimnazijos fizikos mokytojas
 1140. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1141. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus operatorius
 1142. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1143. Ieškome nekilnojamojo turto specialisto
 1144. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1145. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1146. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Ūkio skyriaus atsakingas budėtojas
 1147. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus šaltkalvis
 1148. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1149. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus meistras
 1150. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas
 1151. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos socialinis pedagogas
 1152. Kauno Dainavos progimnazijos formalaus ir neformalaus ugdymo kūno kultūros mokytojas
 1153. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 1154. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ virėjas
 1155. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktorius
 1156. Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ direktorius
 1157. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokyklos psichologas
 1158. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas
 1159. VšĮ Kauno miesto poliklinikos logoterapeutas
 1160. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos auklėtojo padėjėjas
 1161. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 1162. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1163. Kauno „Santaros“ gimnazijos biologijos mokytojas
 1164. Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 1165. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas
 1166. Kauno Dainavos progimnazijos kiemsargis
 1167. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus derintojas
 1168. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus elektrošaltkalvis
 1169. AB „KAUNO ENERGIJA“ Prevencijos skyriaus analitikas
 1170. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Finansų kontrolės skyriaus vadovas
 1171. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1172. Kauno Dainavos progimnazijos valytojas
 1173. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1174. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1175. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1176. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas
 1177. Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas
 1178. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus technologijų mokytojas
 1179. Kauniečių aptarnavimo centras "Mano Kaunas" ieško klientų aptarnavimo vadybininko
 1180. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro psicologas
 1181. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro informatikos mokytojas
 1182. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1183. Kauno Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1184. VšĮ Kauno miesto poliklinikos slaugos administratorius
 1185. Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1186. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1187. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1188. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 1189. Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės teisenos poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1190. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1191. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1192. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1193. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1194. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų mokytojas
 1195. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1196. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1197. Kauno Valdorfo darželio ,,Šaltinėlis“ direktorius
 1198. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 1199. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 1200. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 1201. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė ir spec. pedagogė
 1202. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 1203. Ieškome strateginio planavimo specialisto
 1204. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 1205. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos matematikos mokytojas
 1206. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1207. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1208. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Urbanistikos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1209. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1210. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas
 1211. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 1212. Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1213. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 1214. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro kineziterapeutas
 1215. VšĮ Kauno miesto poliklinikos vairuotojas
 1216. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1217. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1218. Kauno „Santaros“ gimnazijos ekonomikos mokytojas
 1219. Kauno Rokų gimnazija-vokiečių kalbos mokytojas(a)
 1220. Kauno Rokų gimnazija-rusų- kalbos mokytojas(a)
 1221. Kauno Rokų gimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1222. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1223. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vairuotojas
 1224. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1225. Kauno Antano Smetonos gimnazijos Psichologas
 1226. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1227. Dokumentų skyriaus vyriausiasis specialistas
 1228. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 1229. Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 1230. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1231. UAB „Kauno vandenys“ Gamybos skyriaus tinklo šaltkalvis
 1232. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1233. Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1234. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1235. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1236. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1237. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1238. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1239. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 1240. VšĮ Kauno miesto poliklinikos medicinos registratorius skambučių centre
 1241. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ mokytojas
 1242. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai ieško ryžtingo ir ambicingo vadovo
 1243. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinis darbuotojas
 1244. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas
 1245. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro rusų k. mokytojas
 1246. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės slaugytojo padėjėjas
 1247. Kauno „Santaros“ gimnazijos specialusis pedagogas-logopedas
 1248. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1249. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 1250. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1251. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas psichiatras
 1252. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 1253. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas
 1254. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas
 1255. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 1256. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo)
 1257. Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1258. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų specialistas
 1259. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos valytojas
 1260. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 1261. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos gydytojas chirurgas
 1262. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ sandėlininkas
 1263. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ mokytojo padėjėjas
 1264. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1265. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1266. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 1267. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 1268. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų direktorius
 1269. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1270. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1271. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1272. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1273. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros skyriaus inžinierius
 1274. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius
 1275. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius
 1276. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1277. Kauno Dainavos progimnazijos statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1278. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos muzikos mokytojas
 1279. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1280. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas
 1281. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 1282. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos logopedas
 1283. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1284. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos raštinės vedėjas
 1285. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro auklėtojos padėjėja
 1286. Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1287. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas
 1288. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1289. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 1290. AB „KAUNO ENERGIJA“ programinės įrangos ižinierius
 1291. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija etikos mokytojas
 1292. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė bendrosios praktikos slaugytojas
 1293. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1294. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ logopedas 0,5 etato
 1295. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1296. UAB „Kauno vandenys“ Elektros grupės elektrikas (automatikas)
 1297. AB „KAUNO ENERGIJA“ katilinės operatorius
 1298. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis konsultantas
 1299. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 1300. Kauno “Aušros” gimnazijos raštinės vedėja (-as)
 1301. Kauno lopšelio-darželio "Vaikystė" ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1302. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas
 1303. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a), nepilnas darbo krūvis
 1304. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a)
 1305. Šv. Mato gimnazijos rūbininkas (-ė)
 1306. Šv. Mato gimnazijos budėtojas (-a)
 1307. Kauno „Aitvaro“ mokykla direktoriaus pavaduotojas ugdymui (terminuota darbo sutartis 1 m.)
 1308. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1309. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 1310. Kauno senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1311. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 1312. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1313. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 1314. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ einamojo remonto darbininkas
 1315. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1316. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ budintis globėjas–specialistas
 1317. Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ auklėtoja
 1318. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1319. Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
 1320. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1321. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1322. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 1323. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro fizikos mokytojas
 1324. Kauno vaikų ir jaunimo teatro ,,Vilkolakis“ direktoriaus
 1325. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 1326. Kauno Rokų gimnazijos istorijos mokytojas
 1327. Kauno Prano Daunio ugdymo centro logopedas
 1328. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 1329. VšĮ „Kaunas 2022“ finansų vadovas
 1330. VšĮ „Kaunas 2022“ dizaineris/maketuotojas
 1331. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų vadovas
 1332. AB „Kauno energija“ Teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus prekių žinovas
 1333. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyriaus katilinės operatorius
 1334. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 1335. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja
 1336. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 1337. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1338. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1339. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ dietistas-sveikatos priežiūros specialistas
 1340. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus inžinierius projektuotojas-metrologas
 1341. Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1342. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1343. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1344. AB „Kauno energija“ izoliuotojas
 1345. AB „Kauno energija“ technikas
 1346. AB „Kauno energija“ vyresnysis meistras
 1347. AB „Kauno energija“ aptarnavimo elektromonteris
 1348. AB „Kauno energija“ aptarnavimo šaltkalvis
 1349. AB „Kauno energija“ elektrošaltkalvis
 1350. AB „Kauno energija“ meistras
 1351. AB „Kauno energija“ kompiuterių technikas
 1352. AB „Kauno energija“ Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius
 1353. AB „Kauno energija“ Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento Vartotojų aptarnavimo skyriaus konsultantas
 1354. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1355. Kauno kartų namai valytojas
 1356. Kauno miesto savivaldybės administracija ieško naujo komandos nario (-ės) dirbti
 1357. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ dietistas
 1358. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1359. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (2 etatai)
 1360. Kauno Rokų gimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1361. Kauno Petrašiūnų progimnazijos bibliotekos vedėjas
 1362. Kauno „Nemuno“ mokyklos daugiafunkcio centro mokytojo padėjėjas
 1363. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkas
 1364. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1365. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1366. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1367. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 1368. UAB „Kauno vandenys“ Energetikos skyriaus Elektros grupės elektrikas
 1369. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vairuotojas
 1370. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas
 1371. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos vyresnysis ryšių su visuomene specialistas
 1372. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedas
 1373. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro informacinių technologijų būrelio vadovas
 1374. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 1375. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus derintojas
 1376. Šv. Mato gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1377. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1378. Kauno lopšelio–darželio ,,Volungėlė“ auklėtoja
 1379. Kauno miesto savivaldybė organizuoja atranką Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro direktoriaus pareigoms užimti
 1380. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1381. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus inspektorius
 1382. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1383. Kauno Prano Daunio ugdymo centro auklėtojas
 1384. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1385. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1386. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas
 1387. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ logopedas
 1388. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro specialusis pedagogas
 1389. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ dietistė – sveikatos priežiūros specialistė
 1390. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1391. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras kūno kultūros pedagogas ikimokyklinio amžiaus grupėse
 1392. Kauno „Saulės“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas
 1393. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 1394. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas” neformalaus ugdymo mokytojas (kūno kultūra)
 1395. Nakvynės namai bendrosios praktikos slaugytojas
 1396. AB „Kauno energija“ vyresnysis katilų ir turbinų operatorius
 1397. AB „Kauno energija“ katilinės operatorius
 1398. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 1399. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1400. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1401. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ kiemsargis
 1402. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė
 1403. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos budintis administratorius
 1404. Kauno specialiosios mokyklos direktorius
 1405. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" slaugytojas
 1406. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos šeimos gydytojas
 1407. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" direktoriaus pavaduotojas
 1408. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1409. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1410. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 10 pamokų pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 1411. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 6 pamokų krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 1412. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 0,5 etato darbo krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 1413. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-mokykla-daugiafunkcis centras- Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, 1,06 et.
 1414. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Vyriausiasis buhalteris
 1415. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Neformaliojo ugdymo mokytojas (šachmatų būrelis)
 1416. BĮ Kauno Panemunės senelių namai-Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 1417. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 1418. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Logopedas (0,75 pareigybės)- spec.pedagogas (0,25 pareigybės)
 1419. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas nepilnu darbo krūviu
 1420. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Muzikos mokytojas ikimokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu. krūviu.
 1421. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Dailės mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu.
 1422. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“-Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (1 etatas)
 1423. Kauno Antano Smetonos gimnazijos dramos būrelio vadovas (-ė)
 1424. Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras-Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja (0,5 etatu)
 1425. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Įdarbinimas nuo 2016-09-01.
 1426. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1427. Kauno mokykla-darželis „Šviesa“-Mokytojas
 1428. Kauno SĮ „Kauno planas“-Architektas (2 etatai)
 1429. Kauno lopšelis-darželis“Želmenėlis“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1430. AB „KAUNO ENERGIJA“-MEISTRAS
 1431. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla-muzikos mokytojas (a)
 1432. Kauno Rokų gimnazija-kūno kultūros mokytojas(a)
 1433. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1434. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1435. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-slaugytojo padėjėjas (-a)
 1436. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
 1437. Kauno “Aušros” gimnazija-biologijos mokytojas (22 val. krūviui)
 1438. Kauno “Aušros” gimnazija-matematikos mokytojas (21 val. krūviui)
 1439. Kauno “Aušros” gimnazija-anglų kalbos mokytojas (12 val. krūviui)
 1440. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras-Mokyklai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reikalingi 2 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Vienos pareigybės užimtumas – 1,06 et.
 1441. AB „KAUNO ENERGIJA“-SPECIALISTAS
 1442. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika-Odontologijos centro vadovas
 1443. Kauno kunigaikščio Vaidoto mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1444. Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1445. Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro kiemsargis
 1446. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1447. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1448. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1449. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1450. Kauno SĮ „Kauno planas“ architektas
 1451. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 1452. AB „KAUNO ENERGIJA“-APTARNAVIMO ELEKTROMONTERIS
 1453. Kauno Panemunės senelių namai-dietistas
 1454. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 1455. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (-ė)
 1456. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1457. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ė)
 1458. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1459. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ auklėtojos padėjėja
 1460. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1461. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1462. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1463. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos valytojas
 1464. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1465. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio raštvedė
 1466. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytojo (-os)
 1467. UAB „Kauno vandenys“ metrologijos grupės elektrikas
 1468. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 1469. Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ dietistas
 1470. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 1471. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja(s)
 1472. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinis darbuotojas (-a)
 1473. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1474. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus inžinierius
 1475. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos valytoja
 1476. Kauno moksleivių aplinkotyros centro floristė
 1477. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1478. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui-Audronė Zamalienė
 1479. BĮ Kauno Panemunės senelių namų bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 1480. Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
 1481. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1482. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ virėja
 1483. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1484. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja
 1485. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1486. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų k. mokytojas
 1487. Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos socialinis pedagogas
 1488. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 1489. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytojas
 1490. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas (-a)
 1491. Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialusis pedagogas
 1492. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ raštvedys
 1493. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1494. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas
 1495. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas (ė)
 1496. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro kūno kultūros mokytojas (a)
 1497. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos mokytojas (a)
 1498. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ valytoja
 1499. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ auklėtojos padėjėja
 1500. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.