Įrašai, kurie galimai kartojasi

 1. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 2. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 3. Kauno Milikonių progimnazijos – mokytojo padėjėja
 4. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 5. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 6. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams
 7. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 8. Švietimo skyriaus specialistas
 9. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologas
 10. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos administratorius
 11. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 12. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 13. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 14. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 15. Kauno Panemunės pradinė mokyklos pradinio ugdymo mokytojas(-a)
 16. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 17. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 18. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 19. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 20. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 21. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 22. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 23. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas – 1 etatas
 24. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 25. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 26. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 27. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 28. Kauno “Aušros” gimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams (1 et.)
 29. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 30. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytojas (a)
 31. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 32. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius (-ė)
 33. Kauno specialiosios mokyklos specialusis pedagogas
 34. Kauno specialiosios mokyklos logopedas
 35. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus psichologas (-ė) 1 etatas
 36. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 37. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos socialinis pedagogas
 38. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 39. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktorius
 40. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas)
 41. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 42. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ logopedas
 43. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 44. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 45. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 46. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 47. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 48. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 49. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ logopedas
 50. Kauno Žaliakalnio progimnazija direktorius
 51. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojo
 52. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla valytojas
 53. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 54. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 55. Kauno miesto savivaldybės administracijos specialistas
 56. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) brigadininkas (-ė) vairuotojas (-a)
 57. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) -
 58. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas
 59. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 60. Kauno 1-oji muzikos mokykla akompaniatorius
 61. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus archyvaras (0,5 etato)
 62. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių derintojas (-a)
 63. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 64. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla direktorius
 65. Kauno choreografijos mokykla direktorius
 66. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras direktorius
 67. Kauno lopšelis-darželis ,,Radastėlė“ direktorius
 68. Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras direktorius
 69. Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas“ direktorius
 70. Kauno sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pienė“ direktorius
 71. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius
 72. Kauno Senamiesčio progimnazija direktorius
 73. Kauno lopšelis-darželis ,,Obelėlė“ direktorius
 74. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius
 75. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija direktorius
 76. Kauno Maironio universitetinė gimnazija direktorius
 77. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 78. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija direktorius
 79. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla direktorius
 80. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla direktorius
 81. Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ direktorius
 82. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ direktorius
 83. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 84. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla nepilno krūvio muzikos mokytojo darbas (8 pamokos + 1 neformaliojo ugdymo)
 85. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su intelekto negalia skyriuje
 86. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija direktorius
 87. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla direktorius
 88. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija direktorius
 89. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 90. Kauno Suzukio pradinė mokykla direktorius
 91. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis direktorius
 92. Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis direktorius
 93. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 94. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 95. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (fortepijono) mokytojas (-a)
 96. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 97. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 98. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija informacinių technologijų mokytojas (-a) (nepilnam krūviui)
 99. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 100. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio
 101. Kauno choreografijos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 102. Kauno Rokų gimnazija raštvedys
 103. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijų mokytojas (-a)
 104. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 105. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 106. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorius
 107. Kauno “Aušros” gimnazijos tikybos mokytojas
 108. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 109. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 110. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 111. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 112. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 113. Kauno „Saulės“ gimnazijos biologijos mokytojo (-os)
 114. AB „KAUNO ENERGIJA“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS VADOVAS (-Ė)
 115. AB „KAUNO ENERGIJA“ ANALITIKAS (-Ė)
 116. Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
 117. Kauno Senamiesčio progimnazija anglų kalbos mokytojas
 118. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla psichologas
 119. Kauno 1-oji muzikos mokykla bibliotekininkas
 120. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 121. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla chemijos mokytojas
 122. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla pradinių klasių mokytojas
 123. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija direktoriaus pavaduotojas
 124. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija fizikos mokytojas
 125. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ekonomikos ir verslumo mokytojas
 126. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija geografijos mokytojas
 127. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 128. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pilietiškumo pagrindų mokytojas
 129. Kauno Petrašiūnų progimnazija ūkvedys
 130. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokytojas
 131. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus socialinis darbuotojas Licėjaus bendrabutyje
 132. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS
 133. Kauno Rokų gimnazija rusų kalbos mokytojas
 134. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras logopedas
 135. Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 136. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 137. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 138. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 139. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 140. Kauno „Aitvaro“ mokyklos dailės /technologijų mokytojas (-a)
 141. Kauno Šančių  lopšelio-darželio meninio ugdymo (choreografija, laisvas muzikinis judesys, kūno kultūra) mokytojas
 142. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas
 143. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 144. Kauno Petrašiūnų progimnazijos raštvedys
 145. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 146. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas
 147. Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos psichologė
 148. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 149. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas darbui su savarankiško gyvenimo namų bei trumpalaikės socialinės globos klientai
 150. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 151. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 152. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ekonomikos mokytojas.
 153. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas (-a)
 154. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 155. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 156. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos logopedas (-ė)
 157. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos bibliotekininkas
 158. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 159. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 160. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 161. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 162. VDU ,,Rasos“ gimnazijos fizikos mokytojas
 163. VDU ,,Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 164. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ meninio ugdymo (dailės) mokytojas (-a)  
 165. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 166. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 167. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 168. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 169. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 170. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 171. Kauno Milikonių progimnazijos psichologas
 172. Kauno Milikonių progimnazijos socialinis pedagogas
 173. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas
 174. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 175. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 176. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 177. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 178. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 179. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 180. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 181. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 182. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos lietuvių k. mokytojas
 183. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 184. UAB „Kauno vandenys“ ekonomistas (-ė) - analitikas (-ė)
 185. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 186. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 187. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytojas
 188. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 189. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 190. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 191. Kauno Panemunės pradinė mokyklos specialusis pedagogas(-ė) – logopedas(-ė)
 192. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 193. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 194. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 195. Kauno „Saulės“ gimnazijos bibliotekininko pareigybė
 196. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 197. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus chemijos mokytojas (-a)
 198. Kauno Prano Daunio ugdymo centro neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas
 199. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 200. Kauno Simono Daukanto progimnazijos rusų kalbos mokytojas (-a)
 201. Kauno Simono Daukanto progimnazijos ekonomikos/verslumo mokytojas (-a)
 202. Kauno Simono Daukanto progimnazijos istorijos mokytojas (-a)
 203. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 204. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 205. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 206. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 207. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 208. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 209. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 210. Kauno Prano Daunio ugdymo centro socialinis pedagogas
 211. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 212. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas (mokytojas)
 213. UAB „Kauno vandenys“ eksploatacijos skyriaus viršininkas (-ė)
 214. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 215. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 216. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 217. Kauno kartų namų kineziterapeutas
 218. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 219. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 220. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos fizikos mokytojas
 221. Kauno Žaliakanio lopšelis-darželis direktorius
 222. Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulys“ direktorius
 223. Kauno lopšelis-darželis ,,Klumpelė“ direktorius
 224. Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis“ direktorius
 225. Kauno lopšelis-darželis ,,Sadutė“ direktorius
 226. Kauno lopšelis-darželis ,,Klevelis“ direktorius
 227. Kauno lopšelis-darželis ,,Čiauškutis“ direktorius
 228. Kauno lopšelis-darželis ,,Mažylis“ direktorius
 229. Kauno lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ direktorius
 230. Kauno lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ direktorius
 231. Kauno lopšelis-darželis ,,Žiedelis“ direktorius
 232. Kauno lopšelis-darželis ,,Malūnėlis“ direktorius
 233. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ direktorius
 234. Kauno lopšelis-darželis ,,Atžalėlė“ direktorius
 235. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 236. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus fizinio ugdymo mokytojas
 237. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 238. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus prancūzų kalbos mokytojas
 239. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 240. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-a) (1 pareigybė)
 241. Kauno „Santaros“ gimnazijos vokiečių k. mokytojas (-a)
 242. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 243. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 244. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio specialistas
 245. Kauno „Saulės“ gimnazijos fizikos, geografijos, matematikos, tikybos mokytojų
 246. Kauno Veršvų gimnazijos muzikos mokytojas
 247. Ieškome Socialinių paslaugų skyriaus specialisto
 248. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 249. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 250. VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 251. VDU ,,Rasos“ gimnazijos dailės ir braižybos mokytoja
 252. Kauno Veršvų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas (-a),
 253. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a),
 254. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" dailės mokytojas
 255. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 256. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a)
 257. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a
 258. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 259. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 260. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytojas
 261. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 262. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto (0,25 etato)
 263. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 264. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 265. Kauno miesto socialinių paslaugų centras ieško veiklaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis, bet tuo pačiu ir jautrus socialinėms problemomis, šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 266. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė) (terminuota sutartis)
 267. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 268. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 269. Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 270. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 271. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties karštosios linijos 1808 operatorius
 272. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojas(-a).
 273. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vairuotojas
 274. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 275. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 276. Šilainių seniūnijos specialistas
 277. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 278. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 279. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 280. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 281. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 282. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 283. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 284. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 285. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ūkvedys-kiemsargis (-ė)
 286. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 287. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 288. Kauno “Aušros” gimnazijos Prancūzų kalbos mokytojas
 289. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 290. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 291. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas/ė
 292. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 293. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 294. Žaliakalnio seniūnijos specialistas
 295. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 296. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 297. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 298. UAB „Kauno vandenys“ transporto administravimo vadybininkas (-ė)
 299. UAB „Kauno vandenys“ specialistas (-ė)
 300. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ūkio padalinio vadovas
 301. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 302. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 303. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas (pavadavimui)
 304. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytoja
 305. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 306. VIEŠOJI ĮSTAIGA S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS ieško valytojos
 307. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas
 308. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovo pavaduotojas
 309. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 310. Aleksoto seniūnijos specialistas
 311. Žaliakalnio seniūnijos specialistas (ATRANKA ATŠAUKTA Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 312. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 313. Kauno Petrašiūnų progimnazijos ūkvedys
 314. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 315. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas burnos chirurgas
 316. AB „KAUNO ENERGIJA“ projektų vadovas (-ė)
 317. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 318. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 319. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 320. Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ virėja
 321. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 322. Kauno kino centras „Romuva“ ieško kūrybiško ir ambicingo vadovo
 323. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 324. UAB „Kauno vandenys“ juridinio skyriaus specialistas
 325. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 326. Kauno Jono Laužiko mokyklos masažuotojas
 327. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 328. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ Ergoterapeutas (-ė),
 329. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 330. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 331. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 332. AB „KAUNO ENERGIJA“ generalinis direktorius
 333. Statybos valdymo skyriaus specialistas
 334. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 335. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 336. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ direktorius
 337. Kauno Rokų gimnazijos direktorius
 338. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorius
 339. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 340. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 341. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 342. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 343. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus analitikas (-ė)
 344. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 345. Kauno Panemunės pradinė mokykla kiemsargis
 346. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 347. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktorius
 348. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 349. Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ direktorius
 350. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ direktorius
 351. Kauno Šančių lopšelis-darželis direktorius
 352. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ direktorius
 353. Kauno menų darželis ,,Etiudas“ direktorius
 354. Kauno lopšelis-darželis ,,Žuvintas“ direktorius
 355. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 356. Kauno lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ direktorius
 357. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktorius
 358. Kauno lopšelis-darželis ,,Spragtukas“ direktorius
 359. Kauno lopšelis-darželis ,,Smalsutis“ direktorius
 360. Kauno lopšelis-darželis ,,Lakštutė“ direktorius
 361. Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ direktorius
 362. Kauno lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“ direktorius
 363. Kauno lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ direktorius
 364. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktorius
 365. Kauno lopšelis-darželis ,,Vilnelė“ direktorius
 366. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 367. Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis“ direktorius
 368. Kauno lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ direktorius
 369. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo mokytojas (dailė)
 370. Kauno lopšelis-darželis ,,Girstutis“direktorius
 371. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 372. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 373. Centrinio apskaitos skyriaus Atskaitomybės poskyrio specialistas
 374. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 375. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo (šokių) mokytojo
 376. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 377. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties viešųjų pirkimų specialistas
 378. Kauno Simono Daukanto progimnazijos bibliotekininkas (-ė)
 379. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 380. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 381. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 382. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus
 383. Kauno Simono Daukanto progimnazijos socialinis (-ė) pedagogas (-ė)
 384. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 385. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 386. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus šokio mokytojas (-a)
 387. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 388. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 389. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriuje
 390. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 391. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 392. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 393. Kauno specialiosios mokyklos dietistas
 394. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 395. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 396. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 397. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 398. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 399. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 400. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 401. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 402. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 403. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų specialistas
 404. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 405. Kauno Rokų gimnazijos administratorius
 406. Kauno Rokų gimnazijos raštvedys
 407. Kauno Milikonių progimnazijos valytoja (-as)
 408. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 409. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas
 410. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ teatro mokytoja
 411. Kauno senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 412. Kauno senamiesčio progimnazijos raštvedys(ė)/ informacinių technologijų sistemų administratorius(ė)
 413. Kauno senamiesčio progimnazijos etikos mokytoja(s)
 414. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtoja
 415. Kaunas auga, todėl ieškome projektų koordinatoriaus, kuris prisidėtų prie mieste vykdomų projektų valdymo. Kauno pramonės parko sukūrimas, Nemuno salos išvystymas, miesto infrastruktūros objektų sukūrimas ir išvystymas, darnaus judumo priemonių įgyvendinimas, tarptautiniai Interreg, Horizon 2020 ir kitų programų projektai. Šiems ir kitiems sumanymams įgyvendinti ieškome naujo komandos nario, kuris prisijungtų prie Plėtros programų ir investicijų skyriaus
 416. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio šokių mokytojas
 417. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 418. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbantis dieną
 419. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas
 420. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 421. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 422. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 423. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 424. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas
 425. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 426. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 427. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 428. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 429. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a)
 430. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 431. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 432. Miesto tvarkymo skyriaus specialistai (2 etatai)
 433. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 434. Kauno kino centro „Romuva“ kino mechanikas
 435. Kauno specialiosios mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
 436. Kauno Jono Laužiko mokyklos pedagoginis psichologas
 437. VDU ,,Rasos“ gimnazijos raštvedė
 438. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 439. Kauno Panemunės pradinė mokykla socialinis pedagogas(-ė)
 440. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 441. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas endodontologas
 442. Kauno Rokų gimnazijos šokių mokytojas
 443. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų užimtumo specialistas
 444. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas dienos socialinės globos centre
 445. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 446. Kauno „Nemuno“ mokyklos geografijos mokytojas
 447. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 448. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ kineziterapeutas
 449. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 450. UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus viršininkas (-ė)
 451. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 452. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ kiemsargis
 453. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ virėja
 454. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 455. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas (-a)
 456. Kauno Panemunės pradinė mokykla pradinių klasių mokytoja(s)
 457. Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 458. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 459. Kauno senamiesčio progimnazijos valytoja
 460. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 461. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 462. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 463. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 464. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 465. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos direktorius pavaduotojo ugdymui
 466. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 467. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 468. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos technologijų mokytojas
 469. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 470. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio kiemsargis
 471. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos raštvedys
 472. Klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ verslo skyriaus klientų aptarnavimo specialistas (-ė)
 473. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 474. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 475. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 476. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 477. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 478. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų mokytojas (-a)
 479. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus karybos pagrindų mokytojas (-a)
 480. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos budėtojas (-a)
 481. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 482. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 483. Kauno Rokų gimnazijos informatikos mokytojas
 484. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 485. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 486. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (Ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 487. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas (-a)
 488. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojo
 489. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 490. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 491. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ auklėtoja
 492. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų ūkvedys
 493. Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistas
 494. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 495. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų bendrosios praktikos slaugytojas
 496. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos biologijos mokytojas
 497. Kauno specialiosios mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 498. UAB „Kauno vandenys“ Techninio projektų skyriaus viršininkas
 499. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinių klasių anglų kalbos mokytojas
 500. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 501. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 502. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 503. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 504. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 505. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 506. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 507. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė) (darbų vadovas (-ė)
 508. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 509. Kauno „Santaros“ gimnazijos IT mokytojas
 510. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 511. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro technologijų mokytojas (-a)
 512. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas (-a)
 513. Kauno I-mosios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 514. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 515. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 516. Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 517. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas(-a)
 518. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinio šokio mokytojas
 519. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas (dizaineris)
 520. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas (-a)
 521. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 522. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 523. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijoje
 524. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 525. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijos mokytojas
 526. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus biologijos mokytojas
 527. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 528. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (anglų) kalbos mokytojas
 529. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 530. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija istorijos mokytojas(-a)
 531. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 532. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 533. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 534. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 535. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytojas (muzikas)
 536. Kauno „Nemuno“ mokyklos dailės mokytojas
 537. Kauno „Nemuno“ mokyklos technologijų mokytojas
 538. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 539. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 540. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 541. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris, siekiantis įgyti sertifikatą darbui su ProQA sistema.
 542. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 543. Kauno “Aušros” gimnazijos metematikos mokytojas
 544. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 545. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 546. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ raštinės administratorius, archyvaras.
 547. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms
 548. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Technologijų mokytojas
 549. Kauno Simono Daukanto progimnazijos šokio mokytojas
 550. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 551. Kauno Simono Daukanto progimnazijos etikos mokytojas
 552. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas
 553. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 554. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 555. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 556. UAB „Kauno vandenys“ technikas apskaitininkas
 557. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 558. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas
 559. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 560. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 561. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 562. UAB „Kauno vandenys" tinklo šaltkalvis
 563. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 564. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio mokytojo (auklėtojo) padėjėjas
 565. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 566. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 567. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 568. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojas (specialusis pedagogas)
 569. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas kardiologas
 570. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas dietologas
 571. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos socialinis darbuotojas
 572. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 573. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorius
 574. Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ direktorius
 575. Kauno lopšelio-darželio ,,Vaidilutė“ direktorius
 576. Kauno lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorius
 577. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 578. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ direktorius
 579. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 580. AB „KAUNO ENERGIJA“ Informacinių technologijų skyriaus vyresnysis kompiuterių sistemų specialistas
 581. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 582. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 583. Sveikatos apsaugos skyriaus specialistas
 584. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (nuotekų kontrolei)
 585. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ virėjas
 586. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ auklėtojo padėjėjas
 587. Panemunės seniūnijos specialistas
 588. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas reumatologas
 589. Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“ virėjas
 590. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 591. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriaus vedėjas
 592. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" technikas
 593. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 594. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 595. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas
 596. Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio specialistas
 597. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 598. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 599. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 600. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus teisės pagrindų mokytojas
 601. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 602. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 603. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 604. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 605. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo pedagogas
 606. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 607. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ psichologas
 608. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 609. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 610. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vairuotojas
 611. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 612. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro psichologas
 613. Kauno „Nemuno“ mokyklos psichologas
 614. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 615. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
 616. Ieškome Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio specialisto
 617. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus neformaliojo ugdymo organizatorius (instruktorius)
 618. Kauno Rokų gimnazijos raštinės vedėjas(a)
 619. Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštvedys
 620. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas endodontologas
 621. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 622. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktorius
 623. AB „Kauno energija“ šaltkalvis
 624. Ieškome iniciatyvių, atsakingų ir orientuotų į darbo rezultatus Teisės ir konsultavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų (2 etatai)
 625. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius
 626. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ dietistas
 627. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis
 628. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 629. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas
 630. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vyresnysis specialistas
 631. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 632. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas
 633. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 634. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 635. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras ieško iniciatyvaus vadovo! Jei esi veiklus, motyvuotas ir turi strateginio planavimo įgūdžių – ši darbo vieta kaip tik tau. Vienas iš svarbiausių Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vadovo uždavinių – sėkmingai organizuoti įstaigos veiklą, pagal nuostatuose nurodytus tikslus ir funkcijas. Jei tokia veikla tau priimtina, mes tavęs laukiame.
 636. Kauno Rokų gimnazijos fizikos mokytojas
 637. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 638. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus operatorius
 639. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 640. Ieškome nekilnojamojo turto specialisto
 641. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 642. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 643. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Ūkio skyriaus atsakingas budėtojas
 644. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus šaltkalvis
 645. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 646. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus meistras
 647. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas
 648. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos socialinis pedagogas
 649. Kauno Dainavos progimnazijos formalaus ir neformalaus ugdymo kūno kultūros mokytojas
 650. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 651. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ virėjas
 652. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktorius
 653. Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ direktorius
 654. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokyklos psichologas
 655. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas
 656. VšĮ Kauno miesto poliklinikos logoterapeutas
 657. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos auklėtojo padėjėjas
 658. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 659. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 660. Kauno „Santaros“ gimnazijos biologijos mokytojas
 661. Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 662. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas
 663. Kauno Dainavos progimnazijos kiemsargis
 664. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus derintojas
 665. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus elektrošaltkalvis
 666. AB „KAUNO ENERGIJA“ Prevencijos skyriaus analitikas
 667. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Finansų kontrolės skyriaus vadovas
 668. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 669. Kauno Dainavos progimnazijos valytojas
 670. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 671. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 672. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 673. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas
 674. Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas
 675. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus technologijų mokytojas
 676. Kauniečių aptarnavimo centras "Mano Kaunas" ieško klientų aptarnavimo vadybininko
 677. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro psicologas
 678. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro informatikos mokytojas
 679. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 680. Kauno Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 681. VšĮ Kauno miesto poliklinikos slaugos administratorius
 682. Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 683. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 684. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 685. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 686. Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės teisenos poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 687. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 688. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 689. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 690. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 691. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų mokytojas
 692. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 693. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 694. Kauno Valdorfo darželio ,,Šaltinėlis“ direktorius
 695. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 696. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 697. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 698. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė ir spec. pedagogė
 699. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 700. Ieškome strateginio planavimo specialisto
 701. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 702. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos matematikos mokytojas
 703. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 704. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 705. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Urbanistikos poskyrio vyriausiasis specialistas
 706. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 707. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas
 708. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 709. Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 710. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 711. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro kineziterapeutas
 712. VšĮ Kauno miesto poliklinikos vairuotojas
 713. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 714. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas
 715. Kauno „Santaros“ gimnazijos ekonomikos mokytojas
 716. Kauno Rokų gimnazija-vokiečių kalbos mokytojas(a)
 717. Kauno Rokų gimnazija-rusų- kalbos mokytojas(a)
 718. Kauno Rokų gimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 719. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 720. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vairuotojas
 721. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 722. Kauno Antano Smetonos gimnazijos Psichologas
 723. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 724. Dokumentų skyriaus vyriausiasis specialistas
 725. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 726. Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 727. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 728. UAB „Kauno vandenys“ Gamybos skyriaus tinklo šaltkalvis
 729. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 730. Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
 731. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 732. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 733. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 734. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 735. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 736. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 737. VšĮ Kauno miesto poliklinikos medicinos registratorius skambučių centre
 738. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ mokytojas
 739. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai ieško ryžtingo ir ambicingo vadovo
 740. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinis darbuotojas
 741. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas
 742. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro rusų k. mokytojas
 743. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės slaugytojo padėjėjas
 744. Kauno „Santaros“ gimnazijos specialusis pedagogas-logopedas
 745. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 746. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 747. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 748. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas psichiatras
 749. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 750. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas
 751. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas
 752. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 753. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo)
 754. Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 755. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų specialistas
 756. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos valytojas
 757. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 758. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos gydytojas chirurgas
 759. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ sandėlininkas
 760. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ mokytojo padėjėjas
 761. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 762. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 763. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 764. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 765. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų direktorius
 766. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 767. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 768. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 769. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 770. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros skyriaus inžinierius
 771. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius
 772. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius
 773. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 774. Kauno Dainavos progimnazijos statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 775. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos muzikos mokytojas
 776. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 777. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas
 778. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 779. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos logopedas
 780. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 781. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos raštinės vedėjas
 782. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro auklėtojos padėjėja
 783. Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 784. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas
 785. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 786. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 787. AB „KAUNO ENERGIJA“ programinės įrangos ižinierius
 788. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija etikos mokytojas
 789. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė bendrosios praktikos slaugytojas
 790. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 791. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ logopedas 0,5 etato
 792. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 793. UAB „Kauno vandenys“ Elektros grupės elektrikas (automatikas)
 794. AB „KAUNO ENERGIJA“ katilinės operatorius
 795. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis konsultantas
 796. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 797. Kauno “Aušros” gimnazijos raštinės vedėja (-as)
 798. Kauno lopšelio-darželio "Vaikystė" ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 799. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas
 800. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a), nepilnas darbo krūvis
 801. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a)
 802. Šv. Mato gimnazijos rūbininkas (-ė)
 803. Šv. Mato gimnazijos budėtojas (-a)
 804. Kauno „Aitvaro“ mokykla direktoriaus pavaduotojas ugdymui (terminuota darbo sutartis 1 m.)
 805. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 806. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 807. Kauno senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 808. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 809. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 810. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 811. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ einamojo remonto darbininkas
 812. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 813. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ budintis globėjas–specialistas
 814. Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ auklėtoja
 815. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 816. Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
 817. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 818. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 819. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 820. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro fizikos mokytojas
 821. Kauno vaikų ir jaunimo teatro ,,Vilkolakis“ direktoriaus
 822. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 823. Kauno Rokų gimnazijos istorijos mokytojas
 824. Kauno Prano Daunio ugdymo centro logopedas
 825. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 826. VšĮ „Kaunas 2022“ finansų vadovas
 827. VšĮ „Kaunas 2022“ dizaineris/maketuotojas
 828. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų vadovas
 829. AB „Kauno energija“ Teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus prekių žinovas
 830. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyriaus katilinės operatorius
 831. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 832. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja
 833. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 834. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 835. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 836. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ dietistas-sveikatos priežiūros specialistas
 837. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus inžinierius projektuotojas-metrologas
 838. Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 839. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 840. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 841. AB „Kauno energija“ izoliuotojas
 842. AB „Kauno energija“ technikas
 843. AB „Kauno energija“ vyresnysis meistras
 844. AB „Kauno energija“ aptarnavimo elektromonteris
 845. AB „Kauno energija“ aptarnavimo šaltkalvis
 846. AB „Kauno energija“ elektrošaltkalvis
 847. AB „Kauno energija“ meistras
 848. AB „Kauno energija“ kompiuterių technikas
 849. AB „Kauno energija“ Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius
 850. AB „Kauno energija“ Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento Vartotojų aptarnavimo skyriaus konsultantas
 851. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 852. Kauno kartų namai valytojas
 853. Kauno miesto savivaldybės administracija ieško naujo komandos nario (-ės) dirbti
 854. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ dietistas
 855. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 856. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (2 etatai)
 857. Kauno Rokų gimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 858. Kauno Petrašiūnų progimnazijos bibliotekos vedėjas
 859. Kauno „Nemuno“ mokyklos daugiafunkcio centro mokytojo padėjėjas
 860. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkas
 861. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 862. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 863. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 864. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 865. UAB „Kauno vandenys“ Energetikos skyriaus Elektros grupės elektrikas
 866. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vairuotojas
 867. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas
 868. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos vyresnysis ryšių su visuomene specialistas
 869. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedas
 870. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro informacinių technologijų būrelio vadovas
 871. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 872. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus derintojas
 873. Šv. Mato gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 874. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 875. Kauno lopšelio–darželio ,,Volungėlė“ auklėtoja
 876. Kauno miesto savivaldybė organizuoja atranką Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro direktoriaus pareigoms užimti
 877. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 878. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus inspektorius
 879. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 880. Kauno Prano Daunio ugdymo centro auklėtojas
 881. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 882. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 883. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas
 884. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ logopedas
 885. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro specialusis pedagogas
 886. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ dietistė – sveikatos priežiūros specialistė
 887. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 888. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras kūno kultūros pedagogas ikimokyklinio amžiaus grupėse
 889. Kauno „Saulės“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas
 890. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 891. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas” neformalaus ugdymo mokytojas (kūno kultūra)
 892. Nakvynės namai bendrosios praktikos slaugytojas
 893. AB „Kauno energija“ vyresnysis katilų ir turbinų operatorius
 894. AB „Kauno energija“ katilinės operatorius
 895. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 896. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 897. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 898. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ kiemsargis
 899. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė
 900. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos budintis administratorius
 901. Kauno specialiosios mokyklos direktorius
 902. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" slaugytojas
 903. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos šeimos gydytojas
 904. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" direktoriaus pavaduotojas
 905. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 906. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 907. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 10 pamokų pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 908. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 6 pamokų krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 909. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 0,5 etato darbo krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 910. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-mokykla-daugiafunkcis centras- Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, 1,06 et.
 911. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Vyriausiasis buhalteris
 912. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Neformaliojo ugdymo mokytojas (šachmatų būrelis)
 913. BĮ Kauno Panemunės senelių namai-Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 914. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 915. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Logopedas (0,75 pareigybės)- spec.pedagogas (0,25 pareigybės)
 916. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas nepilnu darbo krūviu
 917. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Muzikos mokytojas ikimokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu. krūviu.
 918. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Dailės mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu.
 919. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“-Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (1 etatas)
 920. Kauno Antano Smetonos gimnazijos dramos būrelio vadovas (-ė)
 921. Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras-Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja (0,5 etatu)
 922. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Įdarbinimas nuo 2016-09-01.
 923. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 924. Kauno mokykla-darželis „Šviesa“-Mokytojas
 925. Kauno SĮ „Kauno planas“-Architektas (2 etatai)
 926. Kauno lopšelis-darželis“Želmenėlis“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 927. AB „KAUNO ENERGIJA“-MEISTRAS
 928. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla-muzikos mokytojas (a)
 929. Kauno Rokų gimnazija-kūno kultūros mokytojas(a)
 930. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 931. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 932. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-slaugytojo padėjėjas (-a)
 933. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
 934. Kauno “Aušros” gimnazija-biologijos mokytojas (22 val. krūviui)
 935. Kauno “Aušros” gimnazija-matematikos mokytojas (21 val. krūviui)
 936. Kauno “Aušros” gimnazija-anglų kalbos mokytojas (12 val. krūviui)
 937. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras-Mokyklai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reikalingi 2 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Vienos pareigybės užimtumas – 1,06 et.
 938. AB „KAUNO ENERGIJA“-SPECIALISTAS
 939. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika-Odontologijos centro vadovas
 940. Kauno kunigaikščio Vaidoto mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 941. Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 942. Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro kiemsargis
 943. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 944. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 945. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 946. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 947. Kauno SĮ „Kauno planas“ architektas
 948. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 949. AB „KAUNO ENERGIJA“-APTARNAVIMO ELEKTROMONTERIS
 950. Kauno Panemunės senelių namai-dietistas
 951. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 952. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (-ė)
 953. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 954. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ė)
 955. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 956. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ auklėtojos padėjėja
 957. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 958. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 959. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 960. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos valytojas
 961. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 962. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio raštvedė
 963. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytojo (-os)
 964. UAB „Kauno vandenys“ metrologijos grupės elektrikas
 965. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 966. Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ dietistas
 967. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 968. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja(s)
 969. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinis darbuotojas (-a)
 970. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 971. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus inžinierius
 972. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos valytoja
 973. Kauno moksleivių aplinkotyros centro floristė
 974. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 975. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui-Audronė Zamalienė
 976. BĮ Kauno Panemunės senelių namų bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 977. Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
 978. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 979. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ virėja
 980. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 981. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja
 982. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 983. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų k. mokytojas
 984. Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos socialinis pedagogas
 985. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 986. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytojas
 987. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas (-a)
 988. Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialusis pedagogas
 989. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ raštvedys
 990. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 991. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas
 992. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas (ė)
 993. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro kūno kultūros mokytojas (a)
 994. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos mokytojas (a)
 995. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ valytoja
 996. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ auklėtojos padėjėja
 997. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas