Įrašai, kurie galimai kartojasi

 1. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 2. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 3. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas
 4. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 5. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Dokumentų specialistas (1,0 etatas)
 6. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 7. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Logopedas
 8. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos Valytojas
 9. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Sandėlininkas
 10. Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ specialusis pedagogas
 11. Kauno Senamiesčio progimnazija Logopedas
 12. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 13. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 14. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos Valytojas -(a)
 15. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Istorijos mokytojas (-a)
 16. Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis“ Specialusis pedagogas (1 et.)
 17. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis psichologas
 18. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 19. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinis darbuotojas
 20. Kauno šv. Roko mokykla Mokytojo padėjėjas, 0,75 etato
 21. Kauno šv. Roko mokykla Specialusis pedagogas, 1 etatas
 22. Kauno šv. Roko mokykla Logopedas, 1 etatas
 23. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos Solinio dainavimo mokytojas.
 24. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos Sportinių šokių mokytojas (-a)
 25. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 26. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 27. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Virtuvės darbininkas
 28. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ Valytojas (-a)
 29. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos logopedas
 30. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 31. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 32. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 33. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Dokumentų specialistas
 34. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 35. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo mokytojas
 36. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ kiemsargis
 37. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Istorijos mokytojas (-a)
 38. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 39. Kauno lopšelio-darželio ,,Nežiniukas“ Logopedas
 40. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio valytoja (-as)
 41. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 42. Kauno „Santaros“ gimnazijos Ūkvedys (dažytojas)
 43. Kauno „Santaros“ gimnazijos mokytojo padėjėjas
 44. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ logopedas
 45. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 46. Kauno Panemunės pradinė mokykla specialusis pedagogas
 47. Kauno miesto socialinių paslaugų centras Socialinis darbuotojas
 48. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 49. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Logopedas(-ė), 1,5 et.
 50. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Psichologas(-ė)
 51. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Sandėlininkas(-ė)
 52. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Specialusis pedagogas(-ė)
 53. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ūkio darbuotojas(-a)
 54. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - virėjas (-a)
 55. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Mokytojo padėjėjas
 56. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Logopedas
 57. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtojos padėjėja (1 etatas)
 58. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ė)
 59. UAB „Kauno vandenys“ Elektrotechnikas (-ė) Energetikos ir metrologijos skyriuje
 60. UAB „Kauno vandenys“ Inžinierius (-ė) (kompiuterinių sistemų)
 61. Kauno „Nemuno“ mokyklos Šokių mokytojas 0,5 et.
 62. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 63. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytoja(s)
 64. Kauno tarptautinė gimnazija Rusų kalbos mokytojas
 65. Kauno Panemunės pradinės mokyklos Pradinio ugdymo mokytojas(-a)
 66. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Biologijos / Gamtos ir žmogaus mokytojas(a)
 67. Kauno Pilėnų progimnazijos Ūkio darbuotojas
 68. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 69. Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos tikybos mokytojas
 70. Kauno tarptautinė gimnazija Fizinio ugdymo mokytojas (-a)
 71. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologinio konsultavimo skyriaus psichologas
 72. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 73. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 74. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio virėjas
 75. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 76. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 77. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 78. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla rusų kalbos mokytoja (-as)
 79. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 80. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Meninio ugdymo mokytojas
 81. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Socialinis pedagogas
 82. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 83. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.
 84. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 85. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Fizinio ugdymo mokytojas (-a)
 86. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja (-s)
 87. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 88. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ Specialusis pedagogas (0,75 et.)
 89. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (darbo krūvis 1,65 et.)
 90. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja(s)
 91. Kauno Petrašiūnų progimnazija pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 92. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ Logopedas (-ė)
 93. Kauno “Aušros” gimnazijos Prancūzų kalbos mokytojas
 94. Kauno “Aušros” gimnazijos Informacinių technologijų mokytojas
 95. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Anglų kalbos mokytojo(-os)
 96. Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis“ logopedas
 97. Kauno „Nemuno“ mokyklos Fizikos mokytojas
 98. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Specialusis pedagogas (0,5 et.)
 99. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ logopedas
 100. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ kiemsargis
 101. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 102. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas
 103. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 104. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 105. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos Valytojas
 106. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla istorijos mokytoja (-as)
 107. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla anglų kalbos mokytoja (-as)
 108. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Psichologas
 109. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ mokytojas (ikimokyklinio ugdymo)
 110. Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio Socialinis pedagogas (-ė)
 111. Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio Psichologas (-ė)
 112. Kauno Viktoro Kuprevičiaus Vokiečių kalbos mokytojas(-a)
 113. Kauno Viktoro Kuprevičiaus Pradinių klasių mokytoja(-as)
 114. Kauno Viktoro Kuprevičiaus valytoja
 115. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 116. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ Logopedas
 117. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Lietuvių kalbos mokytoja/as
 118. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Gamtos mokslų/biologijos mokytojas (-a)
 119. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Dokumentų specialistas(-ė)
 120. Kauno kultūros centro kultūros projektų vadovas
 121. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 122. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Specialusis pedagogas – 0,5 et.
 123. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ logopedas, 0,5 etato
 124. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ Logopedas
 125. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Administratorius
 126. Kauno specialiosios mokyklos Socialinis darbuotojas
 127. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ Specialusis pedagogas 0,5 etato
 128. Kauno „Nemuno“ mokyklos geografijos mokytojas
 129. Kauno specialiosios mokyklos Bendrosios praktikos slaugytojas (-a) 1 et.
 130. Kauno 1-oji muzikos mokykla fortepijono mokytojas
 131. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 132. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytojo(s) padėjėja(s)
 133. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytoja(s)
 134. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - virėjas (-a)
 135. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (teatro)  mokytojas
 136. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 137. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos socialinis pedagogas
 138. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ Ikimokyklinio uugdymo mokytojas
 139. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Psichologas (-ė)
 140. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 141. Kauno Veršvų gimnazijos Geografijos mokytojas
 142. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 143. Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus specialistas
 144. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos Anglų kalbos mokytojas(a)
 145. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos Tikybos mokytojas(a)
 146. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 147. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 148. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 149. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 150. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 151. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Meninio ugdymo (dailės)mokytojas
 152. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA muzikos mokytojas
 153. Kauno „Nemuno“ mokyklos lietuvių kalbos mokytojas
 154. Kauno „Nemuno“ mokyklos Informacinių technologijų mokytojas 0,35 etatu
 155. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytojas
 156. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 157. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 158. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus Dokumentų specialistas(-ė)
 159. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos Ūkio darbuotojas
 160. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos Muzikos mokytojas (-a)
 161. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties antikorupcijos specialistas
 162. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 163. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 164. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Technologijų mokytoja (-s) (konstrukcinės medžiagos, elektronika, statyba ir medžio apdirbimas) (nepilnu krūviu).
 165. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Specialusis pedagogas (1 et.)
 166. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ Specialusis pedagogas (0,75 et.)
 167. UAB „Kauno vandenys“ Inžinierius (-ė) (kompiuterinių sistemų)
 168. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 169. UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto meistras (-ė) (Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyboje)
 170. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 171. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 172. Kauno Panemunės pradinės mokyklos Tarptautinio Bakalaureato pradinio ugdymo programos (IB PYP) koordinatorius
 173. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Specialusis pedagogas (1 etatas).
 174. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologas
 175. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 176. Kauno „Saulės“ gimnazijos Ekonomikos mokytojas
 177. Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis“ Specialusis pedagogas (1 et.)
 178. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ Specialusis pedagogas (0,5 et.)
 179. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ Meninio ugdymo mokytojas (-a)
 180. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ Mokytojo padėjėjas (-a) - 0,5 et.
 181. Kauno Petrašiūnų progimnazija etikos mokytojas (-a)
 182. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojo
 183. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ Ūkio darbuotojas
 184. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Tikybos mokytoja(s)
 185. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Mokytojo padėjėjas
 186. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Spec. pedagogas
 187. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos logopedas
 188. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 189. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 190. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 191. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas
 192. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 193. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 194. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 195. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybų techninės priežiūros specialistas
 196. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas
 197. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos fizikos mokytojas
 198. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos logopedas - spec.pedagogas
 199. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytojas
 200. Kauno miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 201. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojas
 202. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ūkvedys
 203. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ergoterapeutas
 204. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 205. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės logopedas
 206. Kauno Petrašiūnų progimnazijos geografijos mokytojas (-a) (0,5 – 0,6 pareigybės)
 207. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 208. Kauno Senamiesčio progimnazija Dailės ir technologijų mokytoja (-s)
 209. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 210. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 211. Kauno Senamiesčio progimnazija Socialinis pedagogas (-ė), 0,5 etato, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 212. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“-Specialusis pedagogas – 0,5 et.
 213. Kauno Viktoro Kuprevičiaus anglų kalbos mokytojas
 214. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“-Socialinis pedagogas – 0,5 et.
 215. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“-logopedas
 216. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus specialistas
 217. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Logopedas Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., 1,0 et.
 218. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ Psichologas 0,25 etato
 219. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ Informacinių technologijų sistemų administratorius 0,25 etato
 220. Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus Vyriausiasis specialistas(karjeros valstybės tarnautojas)
 221. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 222. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 223. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 224. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas
 225. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 226. Kauno Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla mokytojo padėjėjas 
 227. Kauno Šančių lopšelis-darželis logopedas
 228. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 229. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos Istorijos mokytojas
 230. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija Technologijų mokytojas(-a)
 231. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 232. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 233. Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 234. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 235. Kauno miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato specialistas
 236. UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto meistras (-ė) (Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyboje)
 237. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 238. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 239. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
 240. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 241. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas
 242. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus chemijos mokytojas (-a)
 243. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 244. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 245. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 246. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 247. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" Ūkvedys
 248. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" Kempingo prižiūrėtojas
 249. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" Rinkliavos kontrolierius
 250. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 251. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 252. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 253. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 254. Kauno Rokų gimnazija Muzikos mokytojas (1 etatas/neterminuota darbo sutartis). Įdarbinama nuo 2022-09-01
 255. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos logopedas, specialusis pedagogas
 256. Kauno miesto savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 257. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ Socialinis pedagogas (terminuota darbo sutartis 0,5 et.)
 258. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ logopedas
 259. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 260. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus ekonomikos mokytojas (-a)
 261. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 262. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 263. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos Anglų kalbos mokytoja (-s)
 264. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla Pradinių klasių mokytoja(as) (nuo 2022-09-01, neterminuota darbo sutartis, 1 etatas)
 265. Kauno „Nemuno“ mokyklos Technologijų mokytojas 0,34 etatu.
 266. Kauno „Nemuno“ mokyklos Dailės mokytojas 0,22 etatu
 267. Kauno „Nemuno“ mokyklos Informacinių technologijų mokytojas 0,34 etatu
 268. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Pradinių klasių mokytojas(-a) – 1 etatas.
 269. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 270. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos Lietuvių kalbos mokytojas
 271. Kauno Milikonių progimnazijos meninio ugdymo mokytojas
 272. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ Socialinis pedagogas 0,5 etato
 273. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 274. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA (-S), dirbti 0,50 etatu.
 275. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGOPEDAS
 276. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistas
 277. Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 278. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus Fizinio ugdymo mokytojas (-a) (0,9 pareigybės – įdarbinama nuo 2022-09-01)
 279. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija informacinių technologijų mokytojas(-a)
 280. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja (-as)
 281. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja (-as)
 282. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Meninio ugdymo mokytojas - laisvas judesys (0,75 etato)
 283. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1 etatas
 284. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 etatas
 285. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 286. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus Infrastruktūros poskyrio specialistas
 287. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos fizikos mokytojas
 288. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 289. Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 290. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 291. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 292. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos geografijos mokytojas
 293. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytojas
 294. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos chemijos mokytojas
 295. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 296. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 297. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 298. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ spacialusis pedagogas
 299. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ logopedas
 300. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 301. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ socialinis pedagogas
 302. Kauno Senamiesčio progimnazijos muzikos mokytojas
 303. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 304. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 305. Kauno 1-oji muzikos mokykla gitaros mokytojas, fortepijono mokytojas, violončelės mokytojas, fleitos mokytojas, smuiko mokytojas, akordeono mokytojas
 306. Kauno “Aušros” gimnazijos ekonomikos mokytojas
 307. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 308. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupėje
 309. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 310. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos matematikos mokytojas
 311. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Sandėlininkas
 312. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ mokytojas
 313. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 314. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ Socialinis pedagogas
 315. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ mokytojas
 316. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos Pradinių klasių mokytojas
 317. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla Mokytojo padėjėjas
 318. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas
 319. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 320. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinio darbuotojo padėjėjas
 321. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 322. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas (a) (1 et., terminuota darbo sutartis).
 323. Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio Vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 324. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 325. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 326. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 327. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 328. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 329. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 330. Kauno Veršvų gimnazijos Geografijos mokytojas
 331. Kauno Veršvų gimnazijos fizikos mokytojas
 332. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistas
 333. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 334. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 335. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 336. Kauno Pilėnų progimnazijos socialinis pedagogas
 337. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas
 338. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 339. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 340. UAB „Kauno vandenys“ Technikas - apskaitininkas
 341. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 342. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Meninio ugdymo mokytoja (-s) (Muzika) 1 et.
 343. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 344. Kauno Pilėnų progimnazijos Fizikos mokytojas(-a)
 345. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 346. Kauno Pilėnų progimnazijos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 347. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ sandėlininkas (-ė)
 348. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a)
 349. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a), siekiantis (-i) įgyti paramediko kvalifikaciją)
 350. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 351. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius
 352. Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus specialistas
 353. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 354. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 355. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 356. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 357. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 358. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Meninio ugdymo mokytojas (dailė) - 0,5 etato
 359. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Psichologas - 0,5 etato
 360. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 361. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ Logopedas - 1 etatas
 362. Kauno Milikonių progimnazijos muzikos mokytojas
 363. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 364. Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 365. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 366. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybų techninės priežiūros specialistas
 367. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 368. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 369. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
 370. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 371. Kauno kultūros centro kultūros projektų vadovas
 372. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Kineziterapeutas
 373. Kauno Veršvų gimnazijos valytojas
 374. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ socialinis pedagogas
 375. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Matematikos mokytojas(-a)
 376. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ psichologas
 377. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Chemijos mokytojas (-a)
 378. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Technologijų mokytojas(-a)
 379. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Matematikos mokytojas(-a)
 380. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Fizikos mokytojas(-a)
 381. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Etikos mokytojas
 382. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 etatas
 383. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ Socialinis pedagogas (0,25 et.)
 384. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos geografijos mokytojas
 385. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 386. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius
 387. Kauno lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ direktorius
 388. Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ direktorius
 389. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokytojo pagalbininkas
 390. Kauno Panemunės pradinės mokyklos logopedas
 391. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 392. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 393. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 394. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas
 395. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 396. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinis darbuotojas
 397. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 398. VšĮ „Kaunas IN“ turizmo skyriaus vadovas (ė)
 399. VšĮ „Kaunas IN“ investicinės aplinkos analitikas (-ė)
 400. UAB „Kauno vandenys“ Meistras (-ė) (terminuota darbo sutartis)
 401. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija ūkio darbuotojas
 402. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 403. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 404. UAB „Kauno vandenys“ šaltkalvis
 405. Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos anglų kalbos pedagogas
 406. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 407. Kauno kartų namai Buitinių paslaugų padalinio vadovas
 408. Kauno kartų namai Socialinis darbuotojas
 409. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 410. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 411. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius
 412. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus socialinis pedagogas
 413. Kauno Prano Daunio ugdymo centro slaugos specialistas
 414. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ergoterapeutas
 415. VšĮ „Kaunas IN“ turizmo skyriaus vadovas (ė)
 416. Kauno miesto socialinių paslaugų centras bendrųjų reikalų skyriaus specialistas (0,5 etato)
 417. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 418. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 419. Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 420. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 421. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiasis personalo specialistas (-ė)
 422. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė), vairuotojas (-a)
 423. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 424. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Biologijos mokytojas (0,56 etato)
 425. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ socialinis pedagogas
 426. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ psichologas
 427. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ kiemsargis
 428. Kauno „Santaros“ gimnazijos rusų k. mokytojas
 429. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 430. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 431. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėja
 432. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ psichologas 0,5 et.
 433. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas 1 et.
 434. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus pavadavimui Anglų kalbos mokytojas (-a)
 435. Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 436. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojas (-a)
 437. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 438. VšĮ „Kaunas IN“ investicinės aplinkos analitikas (-ė)
 439. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 440. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
 441. Kauno Jono Laužiko mokyklos socialinis pedagogas
 442. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 443. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis informacinių duomenų administratorius (-ė)(statistikas (-ė))
 444. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 445. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 446. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 447. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 448. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
 449. Kauno Panemunės pradinė mokykla specialusis pedagogas
 450. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 451. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 452. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 453. Kauno miesto socialinių paslaugų centras Socialinis darbuotojas
 454. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 455. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 456. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 457. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ virėjas
 458. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 459. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėjas
 460. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 461. Kauno „Nemuno“ mokyklos rusų kalbos mokytojas
 462. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 463. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
 464. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 465. Kauno Panemunės pradinė mokykla specialusis pedagogas
 466. Kauno Prano Daunio ugdymo centro vairuotojas
 467. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 468. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 469. Kauno Veršvų gimnazijos Socialinis pedagogas (1 etatas)
 470. Kauno Veršvų gimnazijos Mokytojo padėjėjas (0,75 etato)
 471. Kauno lopšelis-darželio „Dvarelis“ psichologas, 0,25 etato
 472. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 473. NEKILNOJAMO TURTO SKYRIAUS DISPONAVIMO TURTU IR ŽEMĖS SKLYPŲ VALDYMO POSKYRIO SPECIALISTAS
 474. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Meninio ugdymo mokytoja (-s) (Dailė) 0,25 et.
 475. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 476. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ aptarnavimo ūkio specialistas
 477. Kauno lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ direktorius
 478. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 479. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas
 480. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 481. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė)
 482. Kauno Šančių lopšelis-darželis meninio ugdymo mokytojas (šokis ir kūno kultūra)
 483. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 484. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS
 485. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGOPEDAS
 486. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija istorijos mokytojas (-a)
 487. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas (a)
 488. Kauno Panemunės pradinė mokykla mokytojo padėjėja(-as)
 489. Kauno Panemunės pradinė mokykla logopedas(-ė)
 490. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla anglų kalbos mokytoja (-as)
 491. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 492. Kauno Petrašiūnų progimnazija pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 493. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA Matematikos mokytojas
 494. Kauno “Aušros” gimnazija iformacinių technologijų sistemų administratorius (-ė) (0,5 et.)
 495. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 496. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 497. Kauno Senamiesčio progimnazija mokytojo padėjėja (-s)
 498. Kauno Petrašiūnų progimnazija psichologas (-ė)
 499. Kauno Senamiesčio progimnazija mokytojo padėjėja (-s)
 500. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 501. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėjas
 502. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 503. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupėje
 504. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 505. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 506. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla psichologas
 507. Kauno kartų namai dietistas
 508. Kauno miesto simfoninis orkestras ieško iniciatyvaus vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi veiklus, organizuotas ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 509. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 510. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija socialinis pedagogas
 511. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 512. Kauno Rokų gimnazija bibliotekininkas
 513. Kauno Senamiesčio progimnazijos muzikos mokytojas
 514. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 515. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ logopedas
 516. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė)
 517. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ psichologas
 518. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas padėjėjas
 519. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kiemsargis (-ė)
 520. Kauno „Santaros“ gimnazijos valytojas (-a)
 521. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 522. Kauno “Aušros” gimnazija informacinių technologijų sistemų administratorius
 523. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 524. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ sandėlininkas
 525. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 526. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus socialinis pedagogas
 527. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 528. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis automobilių mechanikas
 529. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.
 530. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas (-a)
 531. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus specialusis pedagogas
 532. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 533. Užsienio ryšių skyriaus specialistas
 534. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 535. Kauno Bernardo Brazdžionio direktoriaus pavaduotoja (-s) ugdymui
 536. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 537. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo
 538. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 539. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas (nepilnu darbo krūviu, terminuota darbo sutartis).
 540. Kauno kultūros centras direktoriaus pavaduotojas(-a) kultūrinei - administracinei veiklai
 541. Kauno Antano Smetonos gimnazijos psichologas
 542. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 543. Kauno Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytojas
 544. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 545. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 546. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 547. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 548. AB „KAUNO ENERGIJA“ IT SISTEMŲ ANALITIKAS (-Ė)
 549. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija budėtoja(s)
 550. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 551. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 552. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė), vairuotojas (-a)
 553. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 554. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kiemsargis (-ė)
 555. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 556. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius (-ė)
 557. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
 558. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ dietistas
 559. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 560. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 561. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 562. Kauno Jono Laužiko mokyklos muzikos mokytojas
 563. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 564. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius
 565. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktorius
 566. Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ direktorius
 567. Kauno lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlis“direktorius
 568. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos direktorius
 569. Kauno lopšelio-darželio ,,Šarkelė“ direktorius
 570. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“direktorius
 571. Kauno lopšelio-darželio ,,Klausutis“ direktorius
 572. Kauno lopšelio-darželio ,,Sadutė“ direktorius
 573. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 574. Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“ direktorius
 575. Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio direktorius
 576. Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ direktorius
 577. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ direktorius
 578. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius
 579. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ direktorius
 580. Kauno Šančių lopšelio-darželio direktorius
 581. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio ,,Pienė“ direktorius
 582. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius
 583. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorius
 584. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius
 585. Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorius
 586. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 587. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 588. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 589. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 590. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 591. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS (-IOJI) BUHALTERIS (Ė)
 592. AB „KAUNO ENERGIJA“ operatorius
 593. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 594. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 595. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS
 596. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 597. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 598. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 599. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojo padėjėjas (-a)
 600. Kauno Palemono gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 601. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ psichologas
 602. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 603. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas(-a)
 604. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ psichologas
 605. Kauno kultūros centras šviesos inžinierius (-ė)
 606. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
 607. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 608. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ psichologas
 609. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 610. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGPEDAS
 611. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 612. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 613. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas (-a) alergologas (-ė) ir klinikinis (-ė) imunologas (-ė)
 614. VšĮ Kauno miesto poliklinika akušeris (-ė)
 615. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 616. Kauno lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ direktorius
 617. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas (-ė)
 618. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 619. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 620. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 621. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 622. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja (a)
 623. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytoja
 624. Kauno Prano Daunio ugdymo centro vairuotojas
 625. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 626. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 627. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 628. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ logopedo
 629. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 630. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 631. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo 4-os klasės mokytojas (-a)
 632. Kauno Simono Daukanto progimnazijos administratorius
 633. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 634. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
 635. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 636. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 637. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 638. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 639. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 640. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos muzikos mokytojas
 641. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 642. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 643. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojas(-a)
 644. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologas
 645. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos socialinis pedagogas
 646. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ psichologas
 647. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos valytoja
 648. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ teisininkas
 649. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 650. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys logopedas - 0,5 etato
 651. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 652. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 653. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 654. Kauno Šančių  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 655. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 656. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytojas
 657. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 658. Kauno „Nemuno“ mokyklos virėjas
 659. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 660. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 661. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 662. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokyklos valytojas(-a)
 663. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 664. Švietimo skyriaus specialistas
 665. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 666. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 667. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojas
 668. Kauno „Nemuno“ mokyklos kiemsargis
 669. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 670. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 671. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 672. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
 673. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja(-as)
 674. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja(-as)
 675. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 676. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ socialinis pedagogas
 677. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 678. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (-a)
 679. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 680. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytojas
 681. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 682. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojo padėjėjas
 683. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 684. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 685. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 686. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 687. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
 688. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 689. Kauno lopšelis-darželis mokytojo padėjėjas
 690. Kauno 1-oji muzikos mokykla gitaros mokytojas, fortepijono mokytojas, solfedžio mokytojas, saksofono mokytojas
 691. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 692. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 693. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 694. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla anglų kalbos pedagogas
 695. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 696. Kauno Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 697. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 698. Kauno Dainavos progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 699. Kauno Dainavos progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 700. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 701. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 702. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 703. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro socialinis pedagogas (-ė)
 704. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas (-ė)
 705. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 706. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 707. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 708. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 709. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus geografijos mokytojas
 710. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 711. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 712. Vilijampolės seniūnijos specialistas
 713. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 714. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos fizinio ugdymo mokytojas
 715. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokytojo padėjėjas(a)
 716. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 717. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 718. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija etikos mokytoja(-s)
 719. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija informacinių technologijų mokytojas(-a)
 720. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ raštvedys (-ė)
 721. VDU ,,Rasos“ gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 722. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 723. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 724. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas
 725. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 726. Kauno kultūros centras infrastruktūros koordinatorius(-ė)
 727. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ valytoja
 728. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 729. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos technologijų mokytojas
 730. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 731. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 732. Kauno Petrašiūnų progimnazija kiemsargis (-ė)
 733. Kauno Petrašiūnų progimnazija psichologas (-ė)
 734. Kauno Petrašiūnų progimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 735. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ logopedas
 736. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ mokytojas
 737. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 738. Kauno Antano Smetonos gimnazijos technologijos mokytojas
 739. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 740. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 741. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokyklinis psichologas/-ė
 742. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (a)
 743. Kauno Petrašiūnų progimnazija socialinis pedagogas(-ė)
 744. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas(-ja)
 745. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) vairuotojas (-a) (specialių mašinų)
 746. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 747. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 748. Kauno „Nemuno“ mokyklos pradinių klasių mokytoja
 749. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 750. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 751. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo padėjėja
 752. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 753. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 754. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 755. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
 756. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 757. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (dailės)  mokytojas
 758. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos fizikos mokytojas (-a)
 759. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytoja
 760. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos budėtoja
 761. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 762. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 763. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 764. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus inžinerijos mokytojas
 765. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 766. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lenkų mokytojas (-a)
 767. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 768. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ meninio ugdymo mokytojas (muzika) 
 769. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 770. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 771. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 772. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 773. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 774. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 775. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 776. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos psichologas (-ė)
 777. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 778. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 779. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos fizikos mokytojas (-a)
 780. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 781. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 782. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 783. Kauno Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytojas
 784. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 785. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 786. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja(-s)
 787. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 788. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ūkvedys
 789. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 790. Kauno “Aušros” gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 791. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 792. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ valytojas (-a)
 793. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologė (-as)
 794. Kauno Viktoro Kuprevičiaus biologijos mokytojas (-a)
 795. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 pareigybė
 796. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas(-a)
 797. Kauno Žaliakalnio progimnazijos geografijos mokytojas (a)
 798. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (a)
 799. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovas
 800. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojas (-a)
 801. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 802. Kauno šokio teatras „Aura“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 803. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos matematikos mokytojas
 804. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 805. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS PROJEKTUOTOJAS (Ė)
 806. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS SISTEMŲ ADMINISTRATORIUS (Ė)
 807. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 808. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 809. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas (-a)
 810. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 811. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos etikos mokytoja(s)
 812. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 813. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos technologijų mokytojas
 814. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 815. Kauno miesto socialinių paslaugų centro sichologas
 816. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (skaitmeninio raštingumo ugdymui)
 817. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 818. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas
 819. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 820. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 821. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 822. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 823. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas
 824. Kauno „Santaros“ gimnazijos dailės mokytojas
 825. Kauno Viktoro Kuprevičiaus informacinių technologijų – matematikos mokytojas (-a)
 826. Kauno Viktoro Kuprevičiaus istorijos mokytojas (a)
 827. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologas (ė)
 828. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 829. UAB „Kauno vandenys“ šaltkalvis (-ė) (dujų sistemų)
 830. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 831. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis informacinių sistemų saugos specialistas
 832. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 833. Kauno Veršvų gimnazijos biologijos mokytojas (a)
 834. Kauno Veršvų gimnazijos fizikos mokytojas (a)
 835. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 836. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytojas
 837. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus anglų kalbos mokytojas (-a)
 838. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas(-ė)
 839. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 840. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas (-a)
 841. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS TEISININKAS (-Ė)
 842. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 843. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 844. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 845. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ socialinis pedagogas
 846. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos fizikos mokytoja (-s)
 847. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 848. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 849. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 850. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 851. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (-Ė)
 852. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinio ugdymo mokytojas
 853. Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
 854. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a)
 855. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 856. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 857. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 858. Kauno kartų namai psichologas
 859. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologo asistentas
 860. Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 861. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
 862. Kauno miesto kamerinis teatras ieško iniciatyvaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi veiklus, organizuotas ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 863. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 864. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 865. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 866. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas (-a)
 867. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 868. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytojas (-a)
 869. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 870. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 871. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisininkas
 872. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 873. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 874. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos psichologas (-ė)
 875. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 876. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 877. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja (-s)
 878. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 879. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ virėjas
 880. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 881. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1et pareigybės)
 882. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 883. Kauno Panemunės pradinė mokyklos valytoja
 884. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas (-ė)
 885. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 886. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ieško ryžtingo ir atsakingo vadovo
 887. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 888. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” kiemsargis
 889. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 890. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas(-a)
 891. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 892. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 893. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 894. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 895. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 896. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas
 897. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos specialusis pedagogas
 898. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos matematikos mokytojas
 899. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos lietuviu kalbos ir literatūros mokytojas
 900. Kauno kartų namai bendrosios praktikos slaugytojas
 901. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 902. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 903. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas
 904. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas (-ė)
 905. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 906. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 907. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 908. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 909. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas (-ė)
 910. Kauno Motiejaus Valančiaus socialinis pedagogas (a) 0,25 etato
 911. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 912. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų raštvedys
 913. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ socialinis pedagogas (-ė)
 914. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ raštvedys (-ė)
 915. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus pavaduotojas (a) ūkio reikalams
 916. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 917. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 918. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VADOVAS
 919. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 920. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 921. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 922. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 923. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 924. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 925. AB „KAUNO ENERGIJA“ GAMYBOS INŽINIERIUS
 926. Kauno Panemunės pradinė mokyklos psichologas (-ė)
 927. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 928. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 929. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 930. Kauno kartų namai slaugytojo padėjėjas
 931. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 932. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos raštvedys
 933. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 934. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 935. UAB „Kauno švara“ traktorininkas
 936. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 937. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 938. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės ūkio skyriaus vedėjas
 939. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 940. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiasis personalo specialistas (-ė)
 941. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 942. Kauno Rokų gimnazijos direktorius
 943. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija direktorius
 944. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija direktorius
 945. Kauno lopšelis-darželis ,,Mažylis“ direktorius
 946. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras direktorius
 947. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija direktorius
 948. Kauno Maironio universitetinė gimnazija direktorius
 949. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorius
 950. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 951. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas (KONKURSAS ATŠAUKTAS Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 952. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 953. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 954. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 955. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 956. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 957. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 958. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus ekonomikos mokytojas (-a)
 959. Švietimo skyriaus specialistas
 960. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 961. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas (ė)
 962. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vyr. projektų vadovas (ė)
 963. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 964. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis (-ė)
 965. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 966. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Pedagoginio konsultavimo skyriaus specialusis pedagogas
 967. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 968. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 969. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 970. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (energetika)
 971. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (šilumos energetika)
 972. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 973. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 974. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 975. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 976. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 977. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologinio konsultavimo skyriaus psichologas
 978. Švietimo skyriaus specialistas
 979. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (muzikos)
 980. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 981. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 982. Kauno savivaldybės vaikų globos namų psichologas
 983. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 984. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 985. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 986. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 987. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 988. Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistas
 989. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 990. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 991. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 992. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 993. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 994. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ įvaikinimo ir globos skambučių linijos konsultantas
 995. UAB „Kauno vandenys“ nuotekų valymo operatorius (-ė)
 996. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a) 5-8 klasėse
 997. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties kompiuterinių sistemų specialistas
 998. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS
 999. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1000. UAB „Kauno švara“ vairuotojas
 1001. UAB „Kauno švara“ šaltkalvis-remontininkas
 1002. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė)
 1003. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 1004. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1005. AB „KAUNO ENERGIJA“ OPERATORIUS
 1006. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1007. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 1008. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 1009. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1010. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 1011. AB „KAUNO ENERGIJA“ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SK. VADOVAS (-Ė)
 1012. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1013. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1014. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1015. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 1016. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 1017. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 1018. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 1019. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 1020. Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.
 1021. Kauno miesto socialinių paslaugų centro kineziterapeutas
 1022. Kauno kartų namų sielovadininkas
 1023. Kauno miesto socialinių paslaugų centro bendrosios praktikos slaugytojas
 1024. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1025. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1026. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos technologijų mokytojas
 1027. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1028. Kauno sporto mokykla „Gaja“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 1029. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1030. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 1031. VšĮ Kauno miesto poliklinika radiologijos technologas
 1032. Kauno kartų namų (socialinės globos namų) slaugytojo padėjėjas
 1033. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 1034. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) – apskaitininkas (-ė)
 1035. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 1036. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ virėjas
 1037. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 1038. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1039. Kauno Milikonių progimnazijos – mokytojo padėjėja
 1040. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1041. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 1042. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams
 1043. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 1044. Švietimo skyriaus specialistas
 1045. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologas
 1046. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos administratorius
 1047. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 1048. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 1049. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 1050. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 1051. Kauno Panemunės pradinė mokyklos pradinio ugdymo mokytojas(-a)
 1052. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 1053. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1054. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 1055. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1056. Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulys“ direktorius
 1057. Kauno lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ direktorius
 1058. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1059. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis direktorius
 1060. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1061. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1062. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas – 1 etatas
 1063. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 1064. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1065. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1066. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1067. Kauno “Aušros” gimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams (1 et.)
 1068. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 1069. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytojas (a)
 1070. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1071. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius (-ė)
 1072. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus psichologas (-ė) 1 etatas
 1073. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1074. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos socialinis pedagogas
 1075. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1076. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktorius
 1077. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas)
 1078. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 1079. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ logopedas
 1080. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1081. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1082. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1083. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1084. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1085. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 1086. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ logopedas
 1087. Kauno Žaliakalnio progimnazija direktorius
 1088. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojo
 1089. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 1090. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1091. Kauno miesto savivaldybės administracijos specialistas
 1092. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) brigadininkas (-ė) vairuotojas (-a)
 1093. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) -
 1094. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas
 1095. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 1096. Kauno 1-oji muzikos mokykla akompaniatorius
 1097. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus archyvaras (0,5 etato)
 1098. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių derintojas (-a)
 1099. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 1100. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla direktorius
 1101. Kauno choreografijos mokykla direktorius
 1102. Kauno lopšelis-darželis ,,Radastėlė“ direktorius
 1103. Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras direktorius
 1104. Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas“ direktorius
 1105. Kauno sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pienė“ direktorius
 1106. Kauno Senamiesčio progimnazija direktorius
 1107. Kauno lopšelis-darželis ,,Obelėlė“ direktorius
 1108. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius
 1109. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 1110. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija direktorius
 1111. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla direktorius
 1112. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla direktorius
 1113. Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ direktorius
 1114. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ direktorius
 1115. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1116. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla nepilno krūvio muzikos mokytojo darbas (8 pamokos + 1 neformaliojo ugdymo)
 1117. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su intelekto negalia skyriuje
 1118. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla direktorius
 1119. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 1120. Kauno Suzukio pradinė mokykla direktorius
 1121. Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis direktorius
 1122. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 1123. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 1124. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (fortepijono) mokytojas (-a)
 1125. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 1126. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1127. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija informacinių technologijų mokytojas (-a) (nepilnam krūviui)
 1128. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1129. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio
 1130. Kauno Rokų gimnazija raštvedys
 1131. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijų mokytojas (-a)
 1132. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 1133. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1134. Kauno “Aušros” gimnazijos tikybos mokytojas
 1135. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 1136. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1137. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 1138. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1139. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 1140. Kauno „Saulės“ gimnazijos biologijos mokytojo (-os)
 1141. AB „KAUNO ENERGIJA“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS VADOVAS (-Ė)
 1142. AB „KAUNO ENERGIJA“ ANALITIKAS (-Ė)
 1143. Kauno Senamiesčio progimnazija anglų kalbos mokytojas
 1144. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla psichologas
 1145. Kauno 1-oji muzikos mokykla bibliotekininkas
 1146. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija fizikos mokytojas
 1147. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ekonomikos ir verslumo mokytojas
 1148. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1149. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pilietiškumo pagrindų mokytojas
 1150. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokytojas
 1151. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus socialinis darbuotojas Licėjaus bendrabutyje
 1152. Kauno Rokų gimnazija rusų kalbos mokytojas
 1153. Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1154. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1155. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1156. Kauno „Aitvaro“ mokyklos dailės /technologijų mokytojas (-a)
 1157. Kauno Šančių  lopšelio-darželio meninio ugdymo (choreografija, laisvas muzikinis judesys, kūno kultūra) mokytojas
 1158. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas
 1159. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 1160. Kauno Petrašiūnų progimnazijos raštvedys
 1161. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1162. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas
 1163. Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos psichologė
 1164. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1165. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas darbui su savarankiško gyvenimo namų bei trumpalaikės socialinės globos klientai
 1166. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 1167. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1168. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ekonomikos mokytojas.
 1169. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas (-a)
 1170. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1171. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 1172. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos logopedas (-ė)
 1173. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos bibliotekininkas
 1174. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 1175. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1176. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 1177. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1178. VDU ,,Rasos“ gimnazijos fizikos mokytojas
 1179. VDU ,,Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1180. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ meninio ugdymo (dailės) mokytojas (-a)  
 1181. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1182. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 1183. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1184. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1185. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1186. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 1187. Kauno Milikonių progimnazijos psichologas
 1188. Kauno Milikonių progimnazijos socialinis pedagogas
 1189. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas
 1190. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1191. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1192. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1193. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1194. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 1195. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1196. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1197. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 1198. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos lietuvių k. mokytojas
 1199. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 1200. UAB „Kauno vandenys“ ekonomistas (-ė) - analitikas (-ė)
 1201. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1202. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 1203. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytojas
 1204. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1205. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 1206. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 1207. Kauno Panemunės pradinė mokyklos specialusis pedagogas(-ė) – logopedas(-ė)
 1208. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 1209. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1210. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 1211. Kauno „Saulės“ gimnazijos bibliotekininko pareigybė
 1212. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus chemijos mokytojas (-a)
 1213. Kauno Prano Daunio ugdymo centro neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas
 1214. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1215. Kauno Simono Daukanto progimnazijos rusų kalbos mokytojas (-a)
 1216. Kauno Simono Daukanto progimnazijos ekonomikos/verslumo mokytojas (-a)
 1217. Kauno Simono Daukanto progimnazijos istorijos mokytojas (-a)
 1218. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 1219. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 1220. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1221. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 1222. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 1223. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 1224. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 1225. Kauno Prano Daunio ugdymo centro socialinis pedagogas
 1226. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 1227. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas (mokytojas)
 1228. UAB „Kauno vandenys“ eksploatacijos skyriaus viršininkas (-ė)
 1229. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 1230. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 1231. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 1232. Kauno kartų namų kineziterapeutas
 1233. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 1234. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 1235. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos fizikos mokytojas
 1236. Kauno Žaliakanio lopšelis-darželis direktorius
 1237. Kauno lopšelis-darželis ,,Sadutė“ direktorius
 1238. Kauno lopšelis-darželis ,,Klevelis“ direktorius
 1239. Kauno lopšelis-darželis ,,Žiedelis“ direktorius
 1240. Kauno lopšelis-darželis ,,Malūnėlis“ direktorius
 1241. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ direktorius
 1242. Kauno lopšelis-darželis ,,Atžalėlė“ direktorius
 1243. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1244. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus fizinio ugdymo mokytojas
 1245. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1246. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus prancūzų kalbos mokytojas
 1247. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1248. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-a) (1 pareigybė)
 1249. Kauno „Santaros“ gimnazijos vokiečių k. mokytojas (-a)
 1250. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1251. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1252. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio specialistas
 1253. Kauno „Saulės“ gimnazijos fizikos, geografijos, matematikos, tikybos mokytojų
 1254. Kauno Veršvų gimnazijos muzikos mokytojas
 1255. Ieškome Socialinių paslaugų skyriaus specialisto
 1256. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1257. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 1258. VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 1259. VDU ,,Rasos“ gimnazijos dailės ir braižybos mokytoja
 1260. Kauno Veršvų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas (-a),
 1261. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a),
 1262. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" dailės mokytojas
 1263. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 1264. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a)
 1265. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a
 1266. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1267. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 1268. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 1269. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto (0,25 etato)
 1270. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 1271. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 1272. Kauno miesto socialinių paslaugų centras ieško veiklaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis, bet tuo pačiu ir jautrus socialinėms problemomis, šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 1273. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė) (terminuota sutartis)
 1274. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1275. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1276. Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 1277. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1278. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties karštosios linijos 1808 operatorius
 1279. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojas(-a).
 1280. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vairuotojas
 1281. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 1282. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1283. Šilainių seniūnijos specialistas
 1284. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1285. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 1286. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 1287. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1288. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1289. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 1290. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1291. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1292. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ūkvedys-kiemsargis (-ė)
 1293. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1294. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1295. Kauno “Aušros” gimnazijos Prancūzų kalbos mokytojas
 1296. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1297. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 1298. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1299. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 1300. Žaliakalnio seniūnijos specialistas
 1301. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 1302. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 1303. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1304. UAB „Kauno vandenys“ transporto administravimo vadybininkas (-ė)
 1305. UAB „Kauno vandenys“ specialistas (-ė)
 1306. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ūkio padalinio vadovas
 1307. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1308. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1309. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas (pavadavimui)
 1310. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytoja
 1311. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1312. VIEŠOJI ĮSTAIGA S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS ieško valytojos
 1313. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas
 1314. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovo pavaduotojas
 1315. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 1316. Aleksoto seniūnijos specialistas
 1317. Žaliakalnio seniūnijos specialistas (ATRANKA ATŠAUKTA Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 1318. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 1319. Kauno Petrašiūnų progimnazijos ūkvedys
 1320. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 1321. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas burnos chirurgas
 1322. AB „KAUNO ENERGIJA“ projektų vadovas (-ė)
 1323. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 1324. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 1325. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1326. Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ virėja
 1327. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1328. Kauno kino centras „Romuva“ ieško kūrybiško ir ambicingo vadovo
 1329. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1330. UAB „Kauno vandenys“ juridinio skyriaus specialistas
 1331. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 1332. Kauno Jono Laužiko mokyklos masažuotojas
 1333. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 1334. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ Ergoterapeutas (-ė),
 1335. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 1336. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 1337. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 1338. AB „KAUNO ENERGIJA“ generalinis direktorius
 1339. Statybos valdymo skyriaus specialistas
 1340. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 1341. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 1342. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ direktorius
 1343. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorius
 1344. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 1345. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 1346. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 1347. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1348. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus analitikas (-ė)
 1349. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 1350. Kauno Panemunės pradinė mokykla kiemsargis
 1351. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1352. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktorius
 1353. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 1354. Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ direktorius
 1355. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ direktorius
 1356. Kauno Šančių lopšelis-darželis direktorius
 1357. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ direktorius
 1358. Kauno lopšelis-darželis ,,Žuvintas“ direktorius
 1359. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 1360. Kauno lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ direktorius
 1361. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktorius
 1362. Kauno lopšelis-darželis ,,Spragtukas“ direktorius
 1363. Kauno lopšelis-darželis ,,Lakštutė“ direktorius
 1364. Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ direktorius
 1365. Kauno lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“ direktorius
 1366. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktorius
 1367. Kauno lopšelis-darželis ,,Vilnelė“ direktorius
 1368. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 1369. Kauno lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ direktorius
 1370. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo mokytojas (dailė)
 1371. Kauno lopšelis-darželis ,,Girstutis“direktorius
 1372. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 1373. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 1374. Centrinio apskaitos skyriaus Atskaitomybės poskyrio specialistas
 1375. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 1376. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo (šokių) mokytojo
 1377. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 1378. Kauno Simono Daukanto progimnazijos bibliotekininkas (-ė)
 1379. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 1380. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 1381. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1382. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus
 1383. Kauno Simono Daukanto progimnazijos socialinis (-ė) pedagogas (-ė)
 1384. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1385. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 1386. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus šokio mokytojas (-a)
 1387. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 1388. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 1389. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriuje
 1390. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 1391. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1392. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 1393. Kauno specialiosios mokyklos dietistas
 1394. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 1395. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1396. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 1397. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 1398. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 1399. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1400. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 1401. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1402. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1403. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų specialistas
 1404. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 1405. Kauno Rokų gimnazijos administratorius
 1406. Kauno Rokų gimnazijos raštvedys
 1407. Kauno Milikonių progimnazijos valytoja (-as)
 1408. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1409. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas
 1410. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ teatro mokytoja
 1411. Kauno senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1412. Kauno senamiesčio progimnazijos raštvedys(ė)/ informacinių technologijų sistemų administratorius(ė)
 1413. Kauno senamiesčio progimnazijos etikos mokytoja(s)
 1414. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtoja
 1415. Kaunas auga, todėl ieškome projektų koordinatoriaus, kuris prisidėtų prie mieste vykdomų projektų valdymo. Kauno pramonės parko sukūrimas, Nemuno salos išvystymas, miesto infrastruktūros objektų sukūrimas ir išvystymas, darnaus judumo priemonių įgyvendinimas, tarptautiniai Interreg, Horizon 2020 ir kitų programų projektai. Šiems ir kitiems sumanymams įgyvendinti ieškome naujo komandos nario, kuris prisijungtų prie Plėtros programų ir investicijų skyriaus
 1416. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio šokių mokytojas
 1417. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 1418. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbantis dieną
 1419. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas
 1420. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 1421. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1422. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1423. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 1424. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 1425. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1426. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 1427. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 1428. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a)
 1429. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 1430. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 1431. Miesto tvarkymo skyriaus specialistai (2 etatai)
 1432. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1433. Kauno kino centro „Romuva“ kino mechanikas
 1434. Kauno Jono Laužiko mokyklos pedagoginis psichologas
 1435. VDU ,,Rasos“ gimnazijos raštvedė
 1436. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1437. Kauno Panemunės pradinė mokykla socialinis pedagogas(-ė)
 1438. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1439. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas endodontologas
 1440. Kauno Rokų gimnazijos šokių mokytojas
 1441. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų užimtumo specialistas
 1442. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas dienos socialinės globos centre
 1443. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 1444. Kauno „Nemuno“ mokyklos geografijos mokytojas
 1445. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1446. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ kineziterapeutas
 1447. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 1448. UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus viršininkas (-ė)
 1449. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1450. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ kiemsargis
 1451. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ virėja
 1452. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 1453. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas (-a)
 1454. Kauno Panemunės pradinė mokykla pradinių klasių mokytoja(s)
 1455. Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1456. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1457. Kauno senamiesčio progimnazijos valytoja
 1458. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 1459. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1460. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1461. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 1462. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 1463. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos direktorius pavaduotojo ugdymui
 1464. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1465. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 1466. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos technologijų mokytojas
 1467. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 1468. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio kiemsargis
 1469. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos raštvedys
 1470. Klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ verslo skyriaus klientų aptarnavimo specialistas (-ė)
 1471. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1472. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 1473. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1474. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1475. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1476. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų mokytojas (-a)
 1477. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus karybos pagrindų mokytojas (-a)
 1478. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos budėtojas (-a)
 1479. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 1480. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1481. Kauno Rokų gimnazijos informatikos mokytojas
 1482. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 1483. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 1484. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (Ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 1485. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas (-a)
 1486. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojo
 1487. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1488. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1489. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ auklėtoja
 1490. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų ūkvedys
 1491. Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistas
 1492. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1493. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų bendrosios praktikos slaugytojas
 1494. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos biologijos mokytojas
 1495. Kauno specialiosios mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1496. UAB „Kauno vandenys“ Techninio projektų skyriaus viršininkas
 1497. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinių klasių anglų kalbos mokytojas
 1498. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1499. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1500. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1501. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1502. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 1503. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 1504. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1505. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė) (darbų vadovas (-ė)
 1506. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1507. Kauno „Santaros“ gimnazijos IT mokytojas
 1508. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1509. Kauno I-mosios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1510. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1511. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1512. Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1513. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas(-a)
 1514. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinio šokio mokytojas
 1515. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas (dizaineris)
 1516. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas (-a)
 1517. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 1518. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 1519. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijoje
 1520. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1521. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijos mokytojas
 1522. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus biologijos mokytojas
 1523. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 1524. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (anglų) kalbos mokytojas
 1525. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1526. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija istorijos mokytojas(-a)
 1527. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1528. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1529. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1530. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1531. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytojas (muzikas)
 1532. Kauno „Nemuno“ mokyklos dailės mokytojas
 1533. Kauno „Nemuno“ mokyklos technologijų mokytojas
 1534. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1535. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 1536. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1537. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris, siekiantis įgyti sertifikatą darbui su ProQA sistema.
 1538. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 1539. Kauno “Aušros” gimnazijos metematikos mokytojas
 1540. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1541. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1542. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ raštinės administratorius, archyvaras.
 1543. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms
 1544. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Technologijų mokytojas
 1545. Kauno Simono Daukanto progimnazijos šokio mokytojas
 1546. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 1547. Kauno Simono Daukanto progimnazijos etikos mokytojas
 1548. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas
 1549. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1550. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 1551. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1552. UAB „Kauno vandenys“ technikas apskaitininkas
 1553. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1554. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas
 1555. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1556. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1557. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1558. UAB „Kauno vandenys" tinklo šaltkalvis
 1559. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1560. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio mokytojo (auklėtojo) padėjėjas
 1561. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1562. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1563. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1564. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojas (specialusis pedagogas)
 1565. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas kardiologas
 1566. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas dietologas
 1567. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos socialinis darbuotojas
 1568. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 1569. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorius
 1570. Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ direktorius
 1571. Kauno lopšelio-darželio ,,Vaidilutė“ direktorius
 1572. Kauno lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorius
 1573. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ direktorius
 1574. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1575. AB „KAUNO ENERGIJA“ Informacinių technologijų skyriaus vyresnysis kompiuterių sistemų specialistas
 1576. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1577. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 1578. Sveikatos apsaugos skyriaus specialistas
 1579. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (nuotekų kontrolei)
 1580. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ virėjas
 1581. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ auklėtojo padėjėjas
 1582. Panemunės seniūnijos specialistas
 1583. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas reumatologas
 1584. Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“ virėjas
 1585. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1586. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriaus vedėjas
 1587. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" technikas
 1588. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1589. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 1590. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas
 1591. Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio specialistas
 1592. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1593. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 1594. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1595. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus teisės pagrindų mokytojas
 1596. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1597. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1598. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1599. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 1600. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo pedagogas
 1601. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1602. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ psichologas
 1603. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1604. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1605. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vairuotojas
 1606. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1607. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro psichologas
 1608. Kauno „Nemuno“ mokyklos psichologas
 1609. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1610. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
 1611. Ieškome Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio specialisto
 1612. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus neformaliojo ugdymo organizatorius (instruktorius)
 1613. Kauno Rokų gimnazijos raštinės vedėjas(a)
 1614. Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštvedys
 1615. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas endodontologas
 1616. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1617. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktorius
 1618. AB „Kauno energija“ šaltkalvis
 1619. Ieškome iniciatyvių, atsakingų ir orientuotų į darbo rezultatus Teisės ir konsultavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų (2 etatai)
 1620. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius
 1621. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ dietistas
 1622. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis
 1623. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1624. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas
 1625. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vyresnysis specialistas
 1626. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1627. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas
 1628. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1629. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1630. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras ieško iniciatyvaus vadovo! Jei esi veiklus, motyvuotas ir turi strateginio planavimo įgūdžių – ši darbo vieta kaip tik tau. Vienas iš svarbiausių Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vadovo uždavinių – sėkmingai organizuoti įstaigos veiklą, pagal nuostatuose nurodytus tikslus ir funkcijas. Jei tokia veikla tau priimtina, mes tavęs laukiame.
 1631. Kauno Rokų gimnazijos fizikos mokytojas
 1632. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1633. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus operatorius
 1634. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1635. Ieškome nekilnojamojo turto specialisto
 1636. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1637. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1638. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Ūkio skyriaus atsakingas budėtojas
 1639. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus šaltkalvis
 1640. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1641. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus meistras
 1642. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas
 1643. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos socialinis pedagogas
 1644. Kauno Dainavos progimnazijos formalaus ir neformalaus ugdymo kūno kultūros mokytojas
 1645. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 1646. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ virėjas
 1647. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktorius
 1648. Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ direktorius
 1649. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokyklos psichologas
 1650. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas
 1651. VšĮ Kauno miesto poliklinikos logoterapeutas
 1652. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos auklėtojo padėjėjas
 1653. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 1654. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1655. Kauno „Santaros“ gimnazijos biologijos mokytojas
 1656. Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 1657. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas
 1658. Kauno Dainavos progimnazijos kiemsargis
 1659. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus derintojas
 1660. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus elektrošaltkalvis
 1661. AB „KAUNO ENERGIJA“ Prevencijos skyriaus analitikas
 1662. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Finansų kontrolės skyriaus vadovas
 1663. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1664. Kauno Dainavos progimnazijos valytojas
 1665. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1666. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1667. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1668. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas
 1669. Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas
 1670. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus technologijų mokytojas
 1671. Kauniečių aptarnavimo centras "Mano Kaunas" ieško klientų aptarnavimo vadybininko
 1672. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro psicologas
 1673. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro informatikos mokytojas
 1674. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1675. Kauno Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1676. VšĮ Kauno miesto poliklinikos slaugos administratorius
 1677. Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1678. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1679. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1680. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 1681. Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės teisenos poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1682. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1683. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1684. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1685. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1686. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų mokytojas
 1687. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1688. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1689. Kauno Valdorfo darželio ,,Šaltinėlis“ direktorius
 1690. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 1691. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 1692. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 1693. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė ir spec. pedagogė
 1694. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 1695. Ieškome strateginio planavimo specialisto
 1696. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 1697. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos matematikos mokytojas
 1698. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1699. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1700. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Urbanistikos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1701. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1702. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas
 1703. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 1704. Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1705. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 1706. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro kineziterapeutas
 1707. VšĮ Kauno miesto poliklinikos vairuotojas
 1708. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1709. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1710. Kauno „Santaros“ gimnazijos ekonomikos mokytojas
 1711. Kauno Rokų gimnazija-vokiečių kalbos mokytojas(a)
 1712. Kauno Rokų gimnazija-rusų- kalbos mokytojas(a)
 1713. Kauno Rokų gimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1714. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1715. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vairuotojas
 1716. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1717. Kauno Antano Smetonos gimnazijos Psichologas
 1718. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1719. Dokumentų skyriaus vyriausiasis specialistas
 1720. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 1721. Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 1722. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1723. UAB „Kauno vandenys“ Gamybos skyriaus tinklo šaltkalvis
 1724. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1725. Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1726. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1727. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1728. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1729. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1730. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1731. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 1732. VšĮ Kauno miesto poliklinikos medicinos registratorius skambučių centre
 1733. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ mokytojas
 1734. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai ieško ryžtingo ir ambicingo vadovo
 1735. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinis darbuotojas
 1736. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas
 1737. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro rusų k. mokytojas
 1738. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės slaugytojo padėjėjas
 1739. Kauno „Santaros“ gimnazijos specialusis pedagogas-logopedas
 1740. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1741. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 1742. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1743. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 1744. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas
 1745. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas
 1746. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 1747. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo)
 1748. Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1749. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų specialistas
 1750. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos valytojas
 1751. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 1752. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos gydytojas chirurgas
 1753. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ sandėlininkas
 1754. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ mokytojo padėjėjas
 1755. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1756. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1757. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 1758. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 1759. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų direktorius
 1760. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1761. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1762. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1763. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1764. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros skyriaus inžinierius
 1765. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius
 1766. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius
 1767. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1768. Kauno Dainavos progimnazijos statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1769. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos muzikos mokytojas
 1770. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1771. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas
 1772. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 1773. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos logopedas
 1774. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1775. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos raštinės vedėjas
 1776. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro auklėtojos padėjėja
 1777. Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1778. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas
 1779. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1780. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 1781. AB „KAUNO ENERGIJA“ programinės įrangos ižinierius
 1782. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija etikos mokytojas
 1783. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė bendrosios praktikos slaugytojas
 1784. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1785. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ logopedas 0,5 etato
 1786. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1787. UAB „Kauno vandenys“ Elektros grupės elektrikas (automatikas)
 1788. AB „KAUNO ENERGIJA“ katilinės operatorius
 1789. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis konsultantas
 1790. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 1791. Kauno “Aušros” gimnazijos raštinės vedėja (-as)
 1792. Kauno lopšelio-darželio "Vaikystė" ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1793. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas
 1794. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a), nepilnas darbo krūvis
 1795. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a)
 1796. Šv. Mato gimnazijos rūbininkas (-ė)
 1797. Šv. Mato gimnazijos budėtojas (-a)
 1798. Kauno „Aitvaro“ mokykla direktoriaus pavaduotojas ugdymui (terminuota darbo sutartis 1 m.)
 1799. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1800. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 1801. Kauno senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1802. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 1803. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1804. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 1805. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ einamojo remonto darbininkas
 1806. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1807. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ budintis globėjas–specialistas
 1808. Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ auklėtoja
 1809. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1810. Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
 1811. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1812. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1813. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 1814. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro fizikos mokytojas
 1815. Kauno vaikų ir jaunimo teatro ,,Vilkolakis“ direktoriaus
 1816. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 1817. Kauno Rokų gimnazijos istorijos mokytojas
 1818. Kauno Prano Daunio ugdymo centro logopedas
 1819. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 1820. VšĮ „Kaunas 2022“ finansų vadovas
 1821. VšĮ „Kaunas 2022“ dizaineris/maketuotojas
 1822. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų vadovas
 1823. AB „Kauno energija“ Teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus prekių žinovas
 1824. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyriaus katilinės operatorius
 1825. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 1826. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja
 1827. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 1828. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1829. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1830. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ dietistas-sveikatos priežiūros specialistas
 1831. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus inžinierius projektuotojas-metrologas
 1832. Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1833. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1834. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1835. AB „Kauno energija“ izoliuotojas
 1836. AB „Kauno energija“ technikas
 1837. AB „Kauno energija“ vyresnysis meistras
 1838. AB „Kauno energija“ aptarnavimo elektromonteris
 1839. AB „Kauno energija“ aptarnavimo šaltkalvis
 1840. AB „Kauno energija“ elektrošaltkalvis
 1841. AB „Kauno energija“ meistras
 1842. AB „Kauno energija“ kompiuterių technikas
 1843. AB „Kauno energija“ Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius
 1844. AB „Kauno energija“ Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento Vartotojų aptarnavimo skyriaus konsultantas
 1845. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1846. Kauno kartų namai valytojas
 1847. Kauno miesto savivaldybės administracija ieško naujo komandos nario (-ės) dirbti
 1848. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ dietistas
 1849. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1850. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (2 etatai)
 1851. Kauno Rokų gimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1852. Kauno Petrašiūnų progimnazijos bibliotekos vedėjas
 1853. Kauno „Nemuno“ mokyklos daugiafunkcio centro mokytojo padėjėjas
 1854. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkas
 1855. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1856. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1857. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1858. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 1859. UAB „Kauno vandenys“ Energetikos skyriaus Elektros grupės elektrikas
 1860. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vairuotojas
 1861. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas
 1862. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos vyresnysis ryšių su visuomene specialistas
 1863. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedas
 1864. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro informacinių technologijų būrelio vadovas
 1865. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 1866. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus derintojas
 1867. Šv. Mato gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1868. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1869. Kauno lopšelio–darželio ,,Volungėlė“ auklėtoja
 1870. Kauno miesto savivaldybė organizuoja atranką Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro direktoriaus pareigoms užimti
 1871. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1872. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus inspektorius
 1873. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1874. Kauno Prano Daunio ugdymo centro auklėtojas
 1875. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1876. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1877. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas
 1878. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ logopedas
 1879. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro specialusis pedagogas
 1880. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ dietistė – sveikatos priežiūros specialistė
 1881. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1882. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras kūno kultūros pedagogas ikimokyklinio amžiaus grupėse
 1883. Kauno „Saulės“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas
 1884. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 1885. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas” neformalaus ugdymo mokytojas (kūno kultūra)
 1886. Nakvynės namai bendrosios praktikos slaugytojas
 1887. AB „Kauno energija“ vyresnysis katilų ir turbinų operatorius
 1888. AB „Kauno energija“ katilinės operatorius
 1889. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 1890. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1891. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1892. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ kiemsargis
 1893. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė
 1894. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos budintis administratorius
 1895. Kauno specialiosios mokyklos direktorius
 1896. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" slaugytojas
 1897. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos šeimos gydytojas
 1898. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" direktoriaus pavaduotojas
 1899. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1900. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1901. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 10 pamokų pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 1902. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 6 pamokų krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 1903. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 0,5 etato darbo krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 1904. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-mokykla-daugiafunkcis centras- Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, 1,06 et.
 1905. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Vyriausiasis buhalteris
 1906. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Neformaliojo ugdymo mokytojas (šachmatų būrelis)
 1907. BĮ Kauno Panemunės senelių namai-Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 1908. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 1909. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Logopedas (0,75 pareigybės)- spec.pedagogas (0,25 pareigybės)
 1910. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas nepilnu darbo krūviu
 1911. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Muzikos mokytojas ikimokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu. krūviu.
 1912. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Dailės mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu.
 1913. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“-Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (1 etatas)
 1914. Kauno Antano Smetonos gimnazijos dramos būrelio vadovas (-ė)
 1915. Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras-Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja (0,5 etatu)
 1916. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Įdarbinimas nuo 2016-09-01.
 1917. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1918. Kauno mokykla-darželis „Šviesa“-Mokytojas
 1919. Kauno SĮ „Kauno planas“-Architektas (2 etatai)
 1920. Kauno lopšelis-darželis“Želmenėlis“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1921. AB „KAUNO ENERGIJA“-MEISTRAS
 1922. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla-muzikos mokytojas (a)
 1923. Kauno Rokų gimnazija-kūno kultūros mokytojas(a)
 1924. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1925. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1926. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-slaugytojo padėjėjas (-a)
 1927. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
 1928. Kauno “Aušros” gimnazija-biologijos mokytojas (22 val. krūviui)
 1929. Kauno “Aušros” gimnazija-matematikos mokytojas (21 val. krūviui)
 1930. Kauno “Aušros” gimnazija-anglų kalbos mokytojas (12 val. krūviui)
 1931. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras-Mokyklai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reikalingi 2 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Vienos pareigybės užimtumas – 1,06 et.
 1932. AB „KAUNO ENERGIJA“-SPECIALISTAS
 1933. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika-Odontologijos centro vadovas
 1934. Kauno kunigaikščio Vaidoto mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1935. Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1936. Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro kiemsargis
 1937. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1938. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1939. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1940. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1941. Kauno SĮ „Kauno planas“ architektas
 1942. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 1943. AB „KAUNO ENERGIJA“-APTARNAVIMO ELEKTROMONTERIS
 1944. Kauno Panemunės senelių namai-dietistas
 1945. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 1946. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (-ė)
 1947. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1948. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ė)
 1949. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1950. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ auklėtojos padėjėja
 1951. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1952. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1953. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1954. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos valytojas
 1955. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1956. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio raštvedė
 1957. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytojo (-os)
 1958. UAB „Kauno vandenys“ metrologijos grupės elektrikas
 1959. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 1960. Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ dietistas
 1961. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 1962. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja(s)
 1963. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinis darbuotojas (-a)
 1964. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1965. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus inžinierius
 1966. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos valytoja
 1967. Kauno moksleivių aplinkotyros centro floristė
 1968. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1969. BĮ Kauno Panemunės senelių namų bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 1970. Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
 1971. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 1972. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ virėja
 1973. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1974. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja
 1975. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1976. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų k. mokytojas
 1977. Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos socialinis pedagogas
 1978. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 1979. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytojas
 1980. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas (-a)
 1981. Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialusis pedagogas
 1982. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ raštvedys
 1983. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1984. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas
 1985. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas (ė)
 1986. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro kūno kultūros mokytojas (a)
 1987. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos mokytojas (a)
 1988. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ valytoja
 1989. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ auklėtojos padėjėja
 1990. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.