Įrašai, kurie galimai kartojasi

 1. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo mokytojas (ŠOKIS)
 2. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ specialusis pedagogas
 3. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos Mokytojas padėjėjas
 4. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 5. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ioji)
 6. Kauno kartų namai Individualios priežiūros darbuotojas
 7. Kauno Prano Daunio ugdymo centro logopedas
 8. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ psichologas
 9. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ Dokumentų specialistė, 1,0 et.
 10. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Sandėlininkas
 11. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 12. UAB „Kauno vandenys“ Pirkimų specialistas (-ė) (Teisės ir viešųjų pirkimų skyriuje)
 13. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 14. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas
 15. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 16. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 17. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 18. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Socialinis pedagogas
 19. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Specialusis pedagogas
 20. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Mokytojo padėjėjas
 21. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Logopedas
 22. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 23. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 24. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ Meninio ugdymo ( šokiai) mokytojas 1 etatas (terminuota sutartis)
 25. Kauno „Santaros“ gimnazijos GEOGRAFIJOS MOKYTOJAS (-A) 1 etatas Pavadavimui ligos metu
 26. Kauno „Santaros“ gimnazijos Administratorius (-ė) (viešųjų pirkimų organizavimui) (0,25 etato)
 27. Kauno „Santaros“ gimnazijos SOCIALINIS PEDAGOGAS (-Ė) ( 0,5 etato)
 28. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio specialusis pedagogas
 29. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Specialusis pedagogas
 30. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Socialinis pedagogas
 31. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Psichologas
 32. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyriaus specialistas
 33. Kauno „Nemuno“ mokyklos Mokytojo padėjėjas priešmokyklinėje grupėje (0,5 etatas)
 34. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 35. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Valytojas (-a) (1 etatas)
 36. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 37. Kauno Šančių lopšelis-darželis Socialinis pedagogas 0,5 etato
 38. Kauno Šančių lopšelis-darželis logopedas
 39. Kauno lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ psichologas 0,25
 40. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Virėjas
 41. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 42. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Logopedas
 43. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus SPECIALUSIS PEDAGOGAS, 0,25 pareigybės (etato)
 44. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus Logopedas 0,75 pareigybės (etato)
 45. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus Logopedas
 46. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus FIZIKOS MOKYTOJAS
 47. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA muzikos mokytojas
 48. Kauno lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ Mokytojos padėjėja (1 etato pareigybė)
 49. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus psichologas
 50. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ mokytojas
 51. Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 52. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 53. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 54. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 55. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 56. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Socialinis pedagogas
 57. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Specialusis pedagogas
 58. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Psichologas
 59. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA (-S)
 60. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Individualios priežiūros darbuotojas
 61. Kauno Milikonių progimnazijos mokytojo padėjėja
 62. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla Ikimokyklinio meninio ugdymo (šokis)
 63. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 64. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 65. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno kultūros centras VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ADMINISTRATORIUS
 66. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis
 67. UAB „Kauno vandenys“ tinklo siurblinių šaltkalvis
 68. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 69. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ė)
 70. Kauno Panemunės pradinė mokykla mokyklos psichologas(-ė)
 71. Kauno „Santaros“ gimnazijos Ugdymo karjerai specialistas
 72. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus MATEMATIKOS mokytojas
 73. Kauno šv. Roko mokykla Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 74. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ Pavaduotojas ūkiui
 75. Kauno lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ Mokytojo padėjėjas 0,5 etato
 76. Kauno lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ psichologas
 77. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas
 78. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 79. VšĮ Kauno miesto poliklinika Vyriausiasis administratorius (Kalniečių padalinio Odontologijos skyrius)
 80. VšĮ Kauno miesto poliklinika Gydytojo odontologo padėjėjas
 81. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ Direktoriaus pavaduotojas ūkiui - 1.0 etatu.
 82. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 83. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos Gitaros mokytojas.
 84. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno kultūros centro Kultūrinės veiklos vadybininkas (-ė)
 85. UAB „Kauno vandenys“ techninės grupės vadovas
 86. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 87. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis
 88. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 89. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 90. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Kineziterapeutas
 91. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Individualios priežiūros darbuotojas
 92. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Sandėlininkas
 93. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 94. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 95. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ logopedas
 96. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ Psichologas
 97. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ė)
 98. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla Mokytojo padėjėjas
 99. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Informacinių technologijų sistemų administratorius
 100. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos socialinis pedagogas
 101. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 102. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Individualios priežiūros darbuotojas
 103. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 104. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos Šokio mokytojas
 105. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 106. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 107. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 108. VšĮ Kauno miesto poliklinikos direktorius
 109. Kauno kartų namai Individualios priežiūros darbuotojas
 110. Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos tikybos mokytojas
 111. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis psichologas
 112. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ mokytojas
 113. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ė)
 114. Kauno kartų namai Individualios priežiūros darbuotojas
 115. Kauno Veršvų gimnazijos muzikos mokytojas (a)
 116. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 117. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ Pradinių klasių mokytojas (pakaitinė darbo vieta)
 118. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ Psichologas
 119. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 120. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dainavos seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 121. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Anglų kalbos mokytojo(-os)
 122. Kauno Pilėnų progimnazijos Etikos mokytojas
 123. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 124. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA italų kalbos mokytojas
 125. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Logopedas -1 etatas arba du po 0,5 etato
 126. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Specialusis pedagogas – 0,5 et.
 127. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ logopedas, 0,5 etato
 128. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla Direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui (1 etatas)
 129. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytojas
 130. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Dokumentų specialistas
 131. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 132. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 133. Kauno lopšelis –darželis „Žara“ dokumentų specialistas
 134. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.
 135. UAB „Kauno vandenys“ Techninės grupės vadovas (-ė)
 136. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 137. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ specialusis pedagogas
 138. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas (muzika)
 139. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 140. UAB „Kauno vandenys“ Elektrotechnikas (-ė) Energetikos ir metrologijos skyriuje
 141. UAB „Kauno vandenys“ Inžinierius (-ė) (kompiuterinių sistemų)
 142. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas
 143. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ mokytojas (ikimokyklinio ugdymo)
 144. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 145. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos Choreografijos mokytojas
 146. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos Specialusis pedagogas
 147. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtojos padėjėja (1 etatas)
 148. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ meninio ugdymo mokytoja (muzika)
 149. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 150. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 151. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 152. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas
 153. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 154. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Dokumentų specialistas (1,0 etatas)
 155. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 156. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Logopedas
 157. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos Valytojas
 158. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Sandėlininkas
 159. Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ specialusis pedagogas
 160. Kauno Senamiesčio progimnazija Logopedas
 161. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 162. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 163. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos Valytojas -(a)
 164. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Istorijos mokytojas (-a)
 165. Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis“ Specialusis pedagogas (1 et.)
 166. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis psichologas
 167. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 168. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinis darbuotojas
 169. Kauno šv. Roko mokykla Mokytojo padėjėjas, 0,75 etato
 170. Kauno šv. Roko mokykla Specialusis pedagogas, 1 etatas
 171. Kauno šv. Roko mokykla Logopedas, 1 etatas
 172. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos Solinio dainavimo mokytojas.
 173. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos Sportinių šokių mokytojas (-a)
 174. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 175. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 176. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Virtuvės darbininkas
 177. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ Valytojas (-a)
 178. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos logopedas
 179. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 180. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 181. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 182. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Dokumentų specialistas
 183. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 184. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo mokytojas
 185. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ kiemsargis
 186. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Istorijos mokytojas (-a)
 187. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 188. Kauno lopšelio-darželio ,,Nežiniukas“ Logopedas
 189. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio valytoja (-as)
 190. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 191. Kauno „Santaros“ gimnazijos Ūkvedys (dažytojas)
 192. Kauno „Santaros“ gimnazijos mokytojo padėjėjas
 193. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ logopedas
 194. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 195. Kauno miesto socialinių paslaugų centras Socialinis darbuotojas
 196. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 197. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Logopedas(-ė), 1,5 et.
 198. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Psichologas(-ė)
 199. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Sandėlininkas(-ė)
 200. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Specialusis pedagogas(-ė)
 201. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ūkio darbuotojas(-a)
 202. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - virėjas (-a)
 203. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Mokytojo padėjėjas
 204. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Logopedas
 205. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtojos padėjėja (1 etatas)
 206. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ė)
 207. UAB „Kauno vandenys“ Elektrotechnikas (-ė) Energetikos ir metrologijos skyriuje
 208. UAB „Kauno vandenys“ Inžinierius (-ė) (kompiuterinių sistemų)
 209. Kauno „Nemuno“ mokyklos Šokių mokytojas 0,5 et.
 210. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 211. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytoja(s)
 212. Kauno tarptautinė gimnazija Rusų kalbos mokytojas
 213. Kauno Panemunės pradinės mokyklos Pradinio ugdymo mokytojas(-a)
 214. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Biologijos / Gamtos ir žmogaus mokytojas(a)
 215. Kauno Pilėnų progimnazijos Ūkio darbuotojas
 216. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 217. Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos tikybos mokytojas
 218. Kauno tarptautinė gimnazija Fizinio ugdymo mokytojas (-a)
 219. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologinio konsultavimo skyriaus psichologas
 220. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 221. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 222. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio virėjas
 223. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 224. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 225. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 226. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla rusų kalbos mokytoja (-as)
 227. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 228. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Meninio ugdymo mokytojas
 229. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Socialinis pedagogas
 230. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 231. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.
 232. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 233. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Fizinio ugdymo mokytojas (-a)
 234. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja (-s)
 235. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 236. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ Specialusis pedagogas (0,75 et.)
 237. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (darbo krūvis 1,65 et.)
 238. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja(s)
 239. Kauno Petrašiūnų progimnazija pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 240. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ Logopedas (-ė)
 241. Kauno “Aušros” gimnazijos Prancūzų kalbos mokytojas
 242. Kauno “Aušros” gimnazijos Informacinių technologijų mokytojas
 243. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Anglų kalbos mokytojo(-os)
 244. Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis“ logopedas
 245. Kauno „Nemuno“ mokyklos Fizikos mokytojas
 246. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Specialusis pedagogas (0,5 et.)
 247. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ logopedas
 248. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ kiemsargis
 249. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 250. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas
 251. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 252. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 253. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos Valytojas
 254. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla istorijos mokytoja (-as)
 255. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla anglų kalbos mokytoja (-as)
 256. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Psichologas
 257. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ mokytojas (ikimokyklinio ugdymo)
 258. Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio Socialinis pedagogas (-ė)
 259. Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio Psichologas (-ė)
 260. Kauno Viktoro Kuprevičiaus Vokiečių kalbos mokytojas(-a)
 261. Kauno Viktoro Kuprevičiaus Pradinių klasių mokytoja(-as)
 262. Kauno Viktoro Kuprevičiaus valytoja
 263. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 264. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ Logopedas
 265. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Lietuvių kalbos mokytoja/as
 266. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Gamtos mokslų/biologijos mokytojas (-a)
 267. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Dokumentų specialistas(-ė)
 268. Kauno kultūros centro kultūros projektų vadovas
 269. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 270. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Specialusis pedagogas – 0,5 et.
 271. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ logopedas, 0,5 etato
 272. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ Logopedas
 273. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Administratorius
 274. Kauno specialiosios mokyklos Socialinis darbuotojas
 275. Kauno „Nemuno“ mokyklos geografijos mokytojas
 276. Kauno specialiosios mokyklos Bendrosios praktikos slaugytojas (-a) 1 et.
 277. Kauno 1-oji muzikos mokykla fortepijono mokytojas
 278. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 279. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytojo(s) padėjėja(s)
 280. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytoja(s)
 281. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - virėjas (-a)
 282. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (teatro)  mokytojas
 283. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 284. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos socialinis pedagogas
 285. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ Ikimokyklinio uugdymo mokytojas
 286. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Psichologas (-ė)
 287. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 288. Kauno Veršvų gimnazijos Geografijos mokytojas
 289. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 290. Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus specialistas
 291. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos Anglų kalbos mokytojas(a)
 292. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos Tikybos mokytojas(a)
 293. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 294. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 295. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 296. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 297. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 298. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Meninio ugdymo (dailės)mokytojas
 299. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA muzikos mokytojas
 300. Kauno „Nemuno“ mokyklos lietuvių kalbos mokytojas
 301. Kauno „Nemuno“ mokyklos Informacinių technologijų mokytojas 0,35 etatu
 302. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytojas
 303. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 304. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 305. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus Dokumentų specialistas(-ė)
 306. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos Ūkio darbuotojas
 307. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos Muzikos mokytojas (-a)
 308. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties antikorupcijos specialistas
 309. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 310. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 311. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Technologijų mokytoja (-s) (konstrukcinės medžiagos, elektronika, statyba ir medžio apdirbimas) (nepilnu krūviu).
 312. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Specialusis pedagogas (1 et.)
 313. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ Specialusis pedagogas (0,75 et.)
 314. UAB „Kauno vandenys“ Inžinierius (-ė) (kompiuterinių sistemų)
 315. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 316. UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto meistras (-ė) (Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyboje)
 317. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 318. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 319. Kauno Panemunės pradinės mokyklos Tarptautinio Bakalaureato pradinio ugdymo programos (IB PYP) koordinatorius
 320. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Specialusis pedagogas (1 etatas).
 321. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologas
 322. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 323. Kauno „Saulės“ gimnazijos Ekonomikos mokytojas
 324. Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis“ Specialusis pedagogas (1 et.)
 325. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ Specialusis pedagogas (0,5 et.)
 326. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ Meninio ugdymo mokytojas (-a)
 327. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ Mokytojo padėjėjas (-a) - 0,5 et.
 328. Kauno Petrašiūnų progimnazija etikos mokytojas (-a)
 329. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojo
 330. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ Ūkio darbuotojas
 331. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Tikybos mokytoja(s)
 332. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Mokytojo padėjėjas
 333. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Spec. pedagogas
 334. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos logopedas
 335. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 336. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 337. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 338. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas
 339. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 340. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 341. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 342. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybų techninės priežiūros specialistas
 343. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas
 344. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos fizikos mokytojas
 345. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos logopedas - spec.pedagogas
 346. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytojas
 347. Kauno miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 348. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojas
 349. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ūkvedys
 350. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ergoterapeutas
 351. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 352. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės logopedas
 353. Kauno Petrašiūnų progimnazijos geografijos mokytojas (-a) (0,5 – 0,6 pareigybės)
 354. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 355. Kauno Senamiesčio progimnazija Dailės ir technologijų mokytoja (-s)
 356. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 357. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 358. Kauno Senamiesčio progimnazija Socialinis pedagogas (-ė), 0,5 etato, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 359. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“-Specialusis pedagogas – 0,5 et.
 360. Kauno Viktoro Kuprevičiaus anglų kalbos mokytojas
 361. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“-Socialinis pedagogas – 0,5 et.
 362. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“-logopedas
 363. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus specialistas
 364. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Logopedas Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., 1,0 et.
 365. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ Psichologas 0,25 etato
 366. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ Informacinių technologijų sistemų administratorius 0,25 etato
 367. Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus Vyriausiasis specialistas(karjeros valstybės tarnautojas)
 368. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 369. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 370. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 371. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas
 372. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 373. Kauno Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla mokytojo padėjėjas 
 374. Kauno Šančių lopšelis-darželis logopedas
 375. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 376. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos Istorijos mokytojas
 377. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija Technologijų mokytojas(-a)
 378. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 379. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 380. Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 381. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 382. Kauno miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato specialistas
 383. UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto meistras (-ė) (Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyboje)
 384. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 385. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 386. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
 387. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 388. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas
 389. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus chemijos mokytojas (-a)
 390. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 391. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 392. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 393. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 394. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" Ūkvedys
 395. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" Kempingo prižiūrėtojas
 396. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" Rinkliavos kontrolierius
 397. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 398. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 399. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 400. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 401. Kauno Rokų gimnazija Muzikos mokytojas (1 etatas/neterminuota darbo sutartis). Įdarbinama nuo 2022-09-01
 402. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos logopedas, specialusis pedagogas
 403. Kauno miesto savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 404. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ Socialinis pedagogas (terminuota darbo sutartis 0,5 et.)
 405. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ logopedas
 406. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 407. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus ekonomikos mokytojas (-a)
 408. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 409. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 410. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos Anglų kalbos mokytoja (-s)
 411. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla Pradinių klasių mokytoja(as) (nuo 2022-09-01, neterminuota darbo sutartis, 1 etatas)
 412. Kauno „Nemuno“ mokyklos Technologijų mokytojas 0,34 etatu.
 413. Kauno „Nemuno“ mokyklos Dailės mokytojas 0,22 etatu
 414. Kauno „Nemuno“ mokyklos Informacinių technologijų mokytojas 0,34 etatu
 415. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Pradinių klasių mokytojas(-a) – 1 etatas.
 416. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 417. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos Lietuvių kalbos mokytojas
 418. Kauno Milikonių progimnazijos meninio ugdymo mokytojas
 419. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ socialinis pedagogas
 420. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 421. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA (-S), dirbti 0,50 etatu.
 422. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGOPEDAS
 423. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistas
 424. Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 425. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus Fizinio ugdymo mokytojas (-a) (0,9 pareigybės – įdarbinama nuo 2022-09-01)
 426. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija informacinių technologijų mokytojas(-a)
 427. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja (-as)
 428. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja (-as)
 429. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Meninio ugdymo mokytojas - laisvas judesys (0,75 etato)
 430. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1 etatas
 431. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 etatas
 432. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 433. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus Infrastruktūros poskyrio specialistas
 434. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos fizikos mokytojas
 435. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 436. Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 437. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 438. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 439. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos geografijos mokytojas
 440. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytojas
 441. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos chemijos mokytojas
 442. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 443. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 444. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 445. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ spacialusis pedagogas
 446. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ logopedas
 447. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 448. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ socialinis pedagogas
 449. Kauno Senamiesčio progimnazijos muzikos mokytojas
 450. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 451. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 452. Kauno 1-oji muzikos mokykla gitaros mokytojas, fortepijono mokytojas, violončelės mokytojas, fleitos mokytojas, smuiko mokytojas, akordeono mokytojas
 453. Kauno “Aušros” gimnazijos ekonomikos mokytojas
 454. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 455. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupėje
 456. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 457. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos matematikos mokytojas
 458. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Sandėlininkas
 459. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ mokytojas
 460. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 461. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ Socialinis pedagogas
 462. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ mokytojas
 463. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos Pradinių klasių mokytojas
 464. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla Mokytojo padėjėjas
 465. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas
 466. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 467. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinio darbuotojo padėjėjas
 468. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 469. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas (a) (1 et., terminuota darbo sutartis).
 470. Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio Vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 471. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 472. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 473. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 474. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 475. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 476. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 477. Kauno Veršvų gimnazijos Geografijos mokytojas
 478. Kauno Veršvų gimnazijos fizikos mokytojas
 479. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistas
 480. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 481. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 482. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 483. Kauno Pilėnų progimnazijos socialinis pedagogas
 484. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas
 485. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 486. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 487. UAB „Kauno vandenys“ Technikas - apskaitininkas
 488. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 489. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Meninio ugdymo mokytoja (-s) (Muzika) 1 et.
 490. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 491. Kauno Pilėnų progimnazijos Fizikos mokytojas(-a)
 492. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 493. Kauno Pilėnų progimnazijos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 494. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ sandėlininkas (-ė)
 495. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a)
 496. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a), siekiantis (-i) įgyti paramediko kvalifikaciją)
 497. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 498. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius
 499. Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus specialistas
 500. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 501. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 502. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 503. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 504. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 505. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Meninio ugdymo mokytojas (dailė) - 0,5 etato
 506. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Psichologas - 0,5 etato
 507. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 508. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ Logopedas - 1 etatas
 509. Kauno Milikonių progimnazijos muzikos mokytojas
 510. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 511. Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 512. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 513. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybų techninės priežiūros specialistas
 514. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 515. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 516. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
 517. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 518. Kauno kultūros centro kultūros projektų vadovas
 519. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Kineziterapeutas
 520. Kauno Veršvų gimnazijos valytojas
 521. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ socialinis pedagogas
 522. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Matematikos mokytojas(-a)
 523. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ psichologas
 524. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Chemijos mokytojas (-a)
 525. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Technologijų mokytojas(-a)
 526. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Matematikos mokytojas(-a)
 527. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Fizikos mokytojas(-a)
 528. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Etikos mokytojas
 529. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 etatas
 530. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ Socialinis pedagogas (0,25 et.)
 531. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos geografijos mokytojas
 532. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 533. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius
 534. Kauno lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ direktorius
 535. Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ direktorius
 536. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokytojo pagalbininkas
 537. Kauno Panemunės pradinės mokyklos logopedas
 538. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 539. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 540. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 541. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas
 542. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 543. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinis darbuotojas
 544. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 545. VšĮ „Kaunas IN“ turizmo skyriaus vadovas (ė)
 546. VšĮ „Kaunas IN“ investicinės aplinkos analitikas (-ė)
 547. UAB „Kauno vandenys“ Meistras (-ė) (terminuota darbo sutartis)
 548. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija ūkio darbuotojas
 549. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 550. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 551. UAB „Kauno vandenys“ šaltkalvis
 552. Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos anglų kalbos pedagogas
 553. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 554. Kauno kartų namai Buitinių paslaugų padalinio vadovas
 555. Kauno kartų namai Socialinis darbuotojas
 556. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 557. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 558. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius
 559. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus socialinis pedagogas
 560. Kauno Prano Daunio ugdymo centro slaugos specialistas
 561. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ergoterapeutas
 562. VšĮ „Kaunas IN“ turizmo skyriaus vadovas (ė)
 563. Kauno miesto socialinių paslaugų centras bendrųjų reikalų skyriaus specialistas (0,5 etato)
 564. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 565. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 566. Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 567. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 568. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiasis personalo specialistas (-ė)
 569. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė), vairuotojas (-a)
 570. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 571. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Biologijos mokytojas (0,56 etato)
 572. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ socialinis pedagogas
 573. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ psichologas
 574. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ kiemsargis
 575. Kauno „Santaros“ gimnazijos rusų k. mokytojas
 576. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 577. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 578. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėja
 579. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ psichologas 0,5 et.
 580. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas 1 et.
 581. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus pavadavimui Anglų kalbos mokytojas (-a)
 582. Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 583. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojas (-a)
 584. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 585. VšĮ „Kaunas IN“ investicinės aplinkos analitikas (-ė)
 586. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 587. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
 588. Kauno Jono Laužiko mokyklos socialinis pedagogas
 589. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 590. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis informacinių duomenų administratorius (-ė)(statistikas (-ė))
 591. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 592. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 593. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 594. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 595. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
 596. Kauno Panemunės pradinė mokykla specialusis pedagogas
 597. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 598. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 599. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 600. Kauno miesto socialinių paslaugų centras Socialinis darbuotojas
 601. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 602. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 603. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 604. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ virėjas
 605. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 606. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėjas
 607. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 608. Kauno „Nemuno“ mokyklos rusų kalbos mokytojas
 609. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 610. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
 611. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 612. Kauno Panemunės pradinė mokykla specialusis pedagogas
 613. Kauno Prano Daunio ugdymo centro vairuotojas
 614. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 615. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 616. Kauno Veršvų gimnazijos Socialinis pedagogas (1 etatas)
 617. Kauno Veršvų gimnazijos Mokytojo padėjėjas (0,75 etato)
 618. Kauno lopšelis-darželio „Dvarelis“ psichologas, 0,25 etato
 619. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 620. NEKILNOJAMO TURTO SKYRIAUS DISPONAVIMO TURTU IR ŽEMĖS SKLYPŲ VALDYMO POSKYRIO SPECIALISTAS
 621. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Meninio ugdymo mokytoja (-s) (Dailė) 0,25 et.
 622. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 623. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ aptarnavimo ūkio specialistas
 624. Kauno lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ direktorius
 625. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 626. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas
 627. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 628. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė)
 629. Kauno Šančių lopšelis-darželis meninio ugdymo mokytojas (šokis ir kūno kultūra)
 630. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 631. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS
 632. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGOPEDAS
 633. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija istorijos mokytojas (-a)
 634. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas (a)
 635. Kauno Panemunės pradinė mokykla mokytojo padėjėja(-as)
 636. Kauno Panemunės pradinė mokykla logopedas(-ė)
 637. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla anglų kalbos mokytoja (-as)
 638. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 639. Kauno Petrašiūnų progimnazija pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 640. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA Matematikos mokytojas
 641. Kauno “Aušros” gimnazija iformacinių technologijų sistemų administratorius (-ė) (0,5 et.)
 642. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 643. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 644. Kauno Senamiesčio progimnazija mokytojo padėjėja (-s)
 645. Kauno Petrašiūnų progimnazija psichologas (-ė)
 646. Kauno Senamiesčio progimnazija mokytojo padėjėja (-s)
 647. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 648. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėjas
 649. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 650. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupėje
 651. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 652. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 653. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla psichologas
 654. Kauno kartų namai dietistas
 655. Kauno miesto simfoninis orkestras ieško iniciatyvaus vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi veiklus, organizuotas ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 656. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 657. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija socialinis pedagogas
 658. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 659. Kauno Rokų gimnazija bibliotekininkas
 660. Kauno Senamiesčio progimnazijos muzikos mokytojas
 661. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 662. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ logopedas
 663. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė)
 664. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ psichologas
 665. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas padėjėjas
 666. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kiemsargis (-ė)
 667. Kauno „Santaros“ gimnazijos valytojas (-a)
 668. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 669. Kauno “Aušros” gimnazija informacinių technologijų sistemų administratorius
 670. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 671. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ sandėlininkas
 672. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 673. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus socialinis pedagogas
 674. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 675. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis automobilių mechanikas
 676. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.
 677. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas (-a)
 678. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus specialusis pedagogas
 679. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 680. Užsienio ryšių skyriaus specialistas
 681. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 682. Kauno Bernardo Brazdžionio direktoriaus pavaduotoja (-s) ugdymui
 683. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 684. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo
 685. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 686. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas (nepilnu darbo krūviu, terminuota darbo sutartis).
 687. Kauno kultūros centras direktoriaus pavaduotojas(-a) kultūrinei - administracinei veiklai
 688. Kauno Antano Smetonos gimnazijos psichologas
 689. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 690. Kauno Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytojas
 691. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 692. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 693. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 694. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 695. AB „KAUNO ENERGIJA“ IT SISTEMŲ ANALITIKAS (-Ė)
 696. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija budėtoja(s)
 697. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 698. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 699. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė), vairuotojas (-a)
 700. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 701. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kiemsargis (-ė)
 702. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 703. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius (-ė)
 704. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
 705. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ dietistas
 706. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 707. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 708. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 709. Kauno Jono Laužiko mokyklos muzikos mokytojas
 710. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 711. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius
 712. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktorius
 713. Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ direktorius
 714. Kauno lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlis“direktorius
 715. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos direktorius
 716. Kauno lopšelio-darželio ,,Šarkelė“ direktorius
 717. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“direktorius
 718. Kauno lopšelio-darželio ,,Klausutis“ direktorius
 719. Kauno lopšelio-darželio ,,Sadutė“ direktorius
 720. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 721. Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“ direktorius
 722. Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio direktorius
 723. Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ direktorius
 724. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ direktorius
 725. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius
 726. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ direktorius
 727. Kauno Šančių lopšelio-darželio direktorius
 728. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio ,,Pienė“ direktorius
 729. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius
 730. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorius
 731. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius
 732. Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorius
 733. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 734. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 735. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 736. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 737. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 738. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS (-IOJI) BUHALTERIS (Ė)
 739. AB „KAUNO ENERGIJA“ operatorius
 740. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 741. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 742. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS
 743. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 744. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 745. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 746. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojo padėjėjas (-a)
 747. Kauno Palemono gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 748. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ psichologas
 749. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 750. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas(-a)
 751. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ psichologas
 752. Kauno kultūros centras šviesos inžinierius (-ė)
 753. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
 754. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 755. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ psichologas
 756. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 757. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGPEDAS
 758. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 759. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 760. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas (-a) alergologas (-ė) ir klinikinis (-ė) imunologas (-ė)
 761. VšĮ Kauno miesto poliklinika akušeris (-ė)
 762. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 763. Kauno lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ direktorius
 764. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas (-ė)
 765. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 766. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 767. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 768. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 769. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja (a)
 770. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytoja
 771. Kauno Prano Daunio ugdymo centro vairuotojas
 772. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 773. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 774. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 775. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ logopedo
 776. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 777. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 778. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo 4-os klasės mokytojas (-a)
 779. Kauno Simono Daukanto progimnazijos administratorius
 780. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 781. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
 782. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 783. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 784. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 785. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 786. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 787. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos muzikos mokytojas
 788. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 789. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 790. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojas(-a)
 791. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologas
 792. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos socialinis pedagogas
 793. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ psichologas
 794. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos valytoja
 795. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ teisininkas
 796. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 797. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys logopedas - 0,5 etato
 798. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 799. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 800. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 801. Kauno Šančių  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 802. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 803. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytojas
 804. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 805. Kauno „Nemuno“ mokyklos virėjas
 806. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 807. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 808. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 809. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokyklos valytojas(-a)
 810. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 811. Švietimo skyriaus specialistas
 812. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 813. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 814. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojas
 815. Kauno „Nemuno“ mokyklos kiemsargis
 816. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 817. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 818. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 819. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
 820. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja(-as)
 821. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja(-as)
 822. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 823. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ socialinis pedagogas
 824. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 825. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (-a)
 826. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 827. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytojas
 828. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 829. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojo padėjėjas
 830. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 831. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 832. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 833. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 834. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
 835. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 836. Kauno lopšelis-darželis mokytojo padėjėjas
 837. Kauno 1-oji muzikos mokykla gitaros mokytojas, fortepijono mokytojas, solfedžio mokytojas, saksofono mokytojas
 838. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 839. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 840. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 841. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla anglų kalbos pedagogas
 842. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 843. Kauno Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 844. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 845. Kauno Dainavos progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 846. Kauno Dainavos progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 847. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 848. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 849. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 850. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro socialinis pedagogas (-ė)
 851. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas (-ė)
 852. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 853. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 854. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 855. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 856. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus geografijos mokytojas
 857. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 858. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 859. Vilijampolės seniūnijos specialistas
 860. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 861. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos fizinio ugdymo mokytojas
 862. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokytojo padėjėjas(a)
 863. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 864. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 865. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija etikos mokytoja(-s)
 866. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija informacinių technologijų mokytojas(-a)
 867. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ raštvedys (-ė)
 868. VDU ,,Rasos“ gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 869. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 870. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 871. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas
 872. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 873. Kauno kultūros centras infrastruktūros koordinatorius(-ė)
 874. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ valytoja
 875. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 876. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos technologijų mokytojas
 877. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 878. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 879. Kauno Petrašiūnų progimnazija kiemsargis (-ė)
 880. Kauno Petrašiūnų progimnazija psichologas (-ė)
 881. Kauno Petrašiūnų progimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 882. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ logopedas
 883. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ mokytojas
 884. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 885. Kauno Antano Smetonos gimnazijos technologijos mokytojas
 886. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 887. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 888. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokyklinis psichologas/-ė
 889. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (a)
 890. Kauno Petrašiūnų progimnazija socialinis pedagogas(-ė)
 891. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas(-ja)
 892. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) vairuotojas (-a) (specialių mašinų)
 893. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 894. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 895. Kauno „Nemuno“ mokyklos pradinių klasių mokytoja
 896. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 897. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 898. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo padėjėja
 899. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 900. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 901. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 902. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
 903. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 904. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (dailės)  mokytojas
 905. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos fizikos mokytojas (-a)
 906. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytoja
 907. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos budėtoja
 908. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 909. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 910. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 911. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus inžinerijos mokytojas
 912. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 913. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lenkų mokytojas (-a)
 914. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 915. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ meninio ugdymo mokytojas (muzika) 
 916. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 917. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 918. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 919. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 920. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 921. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 922. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 923. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos psichologas (-ė)
 924. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 925. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 926. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos fizikos mokytojas (-a)
 927. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 928. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 929. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 930. Kauno Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytojas
 931. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 932. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 933. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja(-s)
 934. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 935. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ūkvedys
 936. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 937. Kauno “Aušros” gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 938. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 939. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ valytojas (-a)
 940. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologė (-as)
 941. Kauno Viktoro Kuprevičiaus biologijos mokytojas (-a)
 942. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 pareigybė
 943. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas(-a)
 944. Kauno Žaliakalnio progimnazijos geografijos mokytojas (a)
 945. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (a)
 946. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovas
 947. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojas (-a)
 948. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 949. Kauno šokio teatras „Aura“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 950. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos matematikos mokytojas
 951. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 952. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS PROJEKTUOTOJAS (Ė)
 953. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS SISTEMŲ ADMINISTRATORIUS (Ė)
 954. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 955. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 956. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas (-a)
 957. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 958. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos etikos mokytoja(s)
 959. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 960. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos technologijų mokytojas
 961. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 962. Kauno miesto socialinių paslaugų centro sichologas
 963. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (skaitmeninio raštingumo ugdymui)
 964. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 965. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas
 966. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 967. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 968. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 969. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 970. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas
 971. Kauno „Santaros“ gimnazijos dailės mokytojas
 972. Kauno Viktoro Kuprevičiaus informacinių technologijų – matematikos mokytojas (-a)
 973. Kauno Viktoro Kuprevičiaus istorijos mokytojas (a)
 974. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologas (ė)
 975. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 976. UAB „Kauno vandenys“ šaltkalvis (-ė) (dujų sistemų)
 977. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 978. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis informacinių sistemų saugos specialistas
 979. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 980. Kauno Veršvų gimnazijos biologijos mokytojas (a)
 981. Kauno Veršvų gimnazijos fizikos mokytojas (a)
 982. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 983. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytojas
 984. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus anglų kalbos mokytojas (-a)
 985. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas(-ė)
 986. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 987. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas (-a)
 988. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS TEISININKAS (-Ė)
 989. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 990. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 991. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 992. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ socialinis pedagogas
 993. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos fizikos mokytoja (-s)
 994. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 995. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 996. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 997. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 998. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (-Ė)
 999. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinio ugdymo mokytojas
 1000. Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
 1001. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a)
 1002. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1003. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 1004. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 1005. Kauno kartų namai psichologas
 1006. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologo asistentas
 1007. Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 1008. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
 1009. Kauno miesto kamerinis teatras ieško iniciatyvaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi veiklus, organizuotas ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 1010. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 1011. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1012. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1013. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas (-a)
 1014. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 1015. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytojas (-a)
 1016. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 1017. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 1018. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisininkas
 1019. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1020. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 1021. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos psichologas (-ė)
 1022. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1023. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1024. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja (-s)
 1025. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1026. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ virėjas
 1027. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1028. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1et pareigybės)
 1029. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1030. Kauno Panemunės pradinė mokyklos valytoja
 1031. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas (-ė)
 1032. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1033. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ieško ryžtingo ir atsakingo vadovo
 1034. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 1035. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” kiemsargis
 1036. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1037. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas(-a)
 1038. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 1039. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 1040. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1041. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 1042. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1043. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas
 1044. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos specialusis pedagogas
 1045. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos matematikos mokytojas
 1046. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos lietuviu kalbos ir literatūros mokytojas
 1047. Kauno kartų namai bendrosios praktikos slaugytojas
 1048. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 1049. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1050. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas
 1051. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas (-ė)
 1052. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1053. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1054. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 1055. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 1056. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas (-ė)
 1057. Kauno Motiejaus Valančiaus socialinis pedagogas (a) 0,25 etato
 1058. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1059. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų raštvedys
 1060. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ socialinis pedagogas (-ė)
 1061. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ raštvedys (-ė)
 1062. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus pavaduotojas (a) ūkio reikalams
 1063. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1064. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 1065. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VADOVAS
 1066. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 1067. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 1068. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1069. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 1070. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 1071. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1072. AB „KAUNO ENERGIJA“ GAMYBOS INŽINIERIUS
 1073. Kauno Panemunės pradinė mokyklos psichologas (-ė)
 1074. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 1075. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1076. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1077. Kauno kartų namai slaugytojo padėjėjas
 1078. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 1079. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos raštvedys
 1080. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1081. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 1082. UAB „Kauno švara“ traktorininkas
 1083. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 1084. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 1085. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės ūkio skyriaus vedėjas
 1086. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1087. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiasis personalo specialistas (-ė)
 1088. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1089. Kauno Rokų gimnazijos direktorius
 1090. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija direktorius
 1091. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija direktorius
 1092. Kauno lopšelis-darželis ,,Mažylis“ direktorius
 1093. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras direktorius
 1094. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija direktorius
 1095. Kauno Maironio universitetinė gimnazija direktorius
 1096. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorius
 1097. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1098. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas (KONKURSAS ATŠAUKTAS Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 1099. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 1100. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1101. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1102. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1103. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1104. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 1105. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus ekonomikos mokytojas (-a)
 1106. Švietimo skyriaus specialistas
 1107. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 1108. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas (ė)
 1109. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vyr. projektų vadovas (ė)
 1110. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1111. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis (-ė)
 1112. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 1113. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Pedagoginio konsultavimo skyriaus specialusis pedagogas
 1114. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1115. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 1116. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 1117. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (energetika)
 1118. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (šilumos energetika)
 1119. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 1120. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 1121. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 1122. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 1123. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1124. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologinio konsultavimo skyriaus psichologas
 1125. Švietimo skyriaus specialistas
 1126. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (muzikos)
 1127. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1128. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1129. Kauno savivaldybės vaikų globos namų psichologas
 1130. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1131. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1132. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 1133. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 1134. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 1135. Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistas
 1136. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1137. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 1138. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1139. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1140. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 1141. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ įvaikinimo ir globos skambučių linijos konsultantas
 1142. UAB „Kauno vandenys“ nuotekų valymo operatorius (-ė)
 1143. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a) 5-8 klasėse
 1144. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties kompiuterinių sistemų specialistas
 1145. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS
 1146. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1147. UAB „Kauno švara“ vairuotojas
 1148. UAB „Kauno švara“ šaltkalvis-remontininkas
 1149. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė)
 1150. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 1151. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1152. AB „KAUNO ENERGIJA“ OPERATORIUS
 1153. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1154. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 1155. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 1156. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1157. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 1158. AB „KAUNO ENERGIJA“ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SK. VADOVAS (-Ė)
 1159. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1160. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1161. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1162. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 1163. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 1164. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 1165. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 1166. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 1167. Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.
 1168. Kauno miesto socialinių paslaugų centro kineziterapeutas
 1169. Kauno kartų namų sielovadininkas
 1170. Kauno miesto socialinių paslaugų centro bendrosios praktikos slaugytojas
 1171. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1172. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1173. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos technologijų mokytojas
 1174. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1175. Kauno sporto mokykla „Gaja“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 1176. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1177. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 1178. VšĮ Kauno miesto poliklinika radiologijos technologas
 1179. Kauno kartų namų (socialinės globos namų) slaugytojo padėjėjas
 1180. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 1181. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) – apskaitininkas (-ė)
 1182. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 1183. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ virėjas
 1184. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 1185. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1186. Kauno Milikonių progimnazijos – mokytojo padėjėja
 1187. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1188. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 1189. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams
 1190. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 1191. Švietimo skyriaus specialistas
 1192. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologas
 1193. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos administratorius
 1194. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 1195. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 1196. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 1197. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 1198. Kauno Panemunės pradinė mokyklos pradinio ugdymo mokytojas(-a)
 1199. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 1200. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1201. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 1202. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1203. Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulys“ direktorius
 1204. Kauno lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ direktorius
 1205. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1206. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis direktorius
 1207. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1208. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1209. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas – 1 etatas
 1210. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 1211. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1212. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1213. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1214. Kauno “Aušros” gimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams (1 et.)
 1215. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 1216. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytojas (a)
 1217. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1218. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius (-ė)
 1219. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus psichologas (-ė) 1 etatas
 1220. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1221. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos socialinis pedagogas
 1222. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1223. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktorius
 1224. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas)
 1225. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 1226. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ logopedas
 1227. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1228. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1229. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1230. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1231. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1232. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 1233. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ logopedas
 1234. Kauno Žaliakalnio progimnazija direktorius
 1235. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojo
 1236. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 1237. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1238. Kauno miesto savivaldybės administracijos specialistas
 1239. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) brigadininkas (-ė) vairuotojas (-a)
 1240. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) -
 1241. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas
 1242. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 1243. Kauno 1-oji muzikos mokykla akompaniatorius
 1244. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus archyvaras (0,5 etato)
 1245. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių derintojas (-a)
 1246. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 1247. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla direktorius
 1248. Kauno choreografijos mokykla direktorius
 1249. Kauno lopšelis-darželis ,,Radastėlė“ direktorius
 1250. Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras direktorius
 1251. Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas“ direktorius
 1252. Kauno sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pienė“ direktorius
 1253. Kauno Senamiesčio progimnazija direktorius
 1254. Kauno lopšelis-darželis ,,Obelėlė“ direktorius
 1255. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius
 1256. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 1257. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija direktorius
 1258. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla direktorius
 1259. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla direktorius
 1260. Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ direktorius
 1261. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ direktorius
 1262. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1263. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla nepilno krūvio muzikos mokytojo darbas (8 pamokos + 1 neformaliojo ugdymo)
 1264. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su intelekto negalia skyriuje
 1265. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla direktorius
 1266. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 1267. Kauno Suzukio pradinė mokykla direktorius
 1268. Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis direktorius
 1269. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 1270. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 1271. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (fortepijono) mokytojas (-a)
 1272. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 1273. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1274. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija informacinių technologijų mokytojas (-a) (nepilnam krūviui)
 1275. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1276. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio
 1277. Kauno Rokų gimnazija raštvedys
 1278. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijų mokytojas (-a)
 1279. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 1280. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1281. Kauno “Aušros” gimnazijos tikybos mokytojas
 1282. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 1283. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1284. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 1285. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1286. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 1287. Kauno „Saulės“ gimnazijos biologijos mokytojo (-os)
 1288. AB „KAUNO ENERGIJA“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS VADOVAS (-Ė)
 1289. AB „KAUNO ENERGIJA“ ANALITIKAS (-Ė)
 1290. Kauno Senamiesčio progimnazija anglų kalbos mokytojas
 1291. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla psichologas
 1292. Kauno 1-oji muzikos mokykla bibliotekininkas
 1293. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija fizikos mokytojas
 1294. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ekonomikos ir verslumo mokytojas
 1295. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1296. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pilietiškumo pagrindų mokytojas
 1297. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokytojas
 1298. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus socialinis darbuotojas Licėjaus bendrabutyje
 1299. Kauno Rokų gimnazija rusų kalbos mokytojas
 1300. Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1301. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1302. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1303. Kauno „Aitvaro“ mokyklos dailės /technologijų mokytojas (-a)
 1304. Kauno Šančių  lopšelio-darželio meninio ugdymo (choreografija, laisvas muzikinis judesys, kūno kultūra) mokytojas
 1305. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas
 1306. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 1307. Kauno Petrašiūnų progimnazijos raštvedys
 1308. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1309. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas
 1310. Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos psichologė
 1311. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1312. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas darbui su savarankiško gyvenimo namų bei trumpalaikės socialinės globos klientai
 1313. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 1314. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1315. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ekonomikos mokytojas.
 1316. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas (-a)
 1317. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1318. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 1319. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos logopedas (-ė)
 1320. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos bibliotekininkas
 1321. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 1322. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1323. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 1324. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1325. VDU ,,Rasos“ gimnazijos fizikos mokytojas
 1326. VDU ,,Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1327. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ meninio ugdymo (dailės) mokytojas (-a)  
 1328. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1329. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 1330. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1331. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1332. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1333. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 1334. Kauno Milikonių progimnazijos psichologas
 1335. Kauno Milikonių progimnazijos socialinis pedagogas
 1336. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas
 1337. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1338. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1339. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1340. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1341. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 1342. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1343. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1344. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 1345. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos lietuvių k. mokytojas
 1346. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 1347. UAB „Kauno vandenys“ ekonomistas (-ė) - analitikas (-ė)
 1348. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1349. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 1350. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytojas
 1351. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1352. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 1353. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 1354. Kauno Panemunės pradinė mokyklos specialusis pedagogas(-ė) – logopedas(-ė)
 1355. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 1356. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1357. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 1358. Kauno „Saulės“ gimnazijos bibliotekininko pareigybė
 1359. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus chemijos mokytojas (-a)
 1360. Kauno Prano Daunio ugdymo centro neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas
 1361. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1362. Kauno Simono Daukanto progimnazijos rusų kalbos mokytojas (-a)
 1363. Kauno Simono Daukanto progimnazijos ekonomikos/verslumo mokytojas (-a)
 1364. Kauno Simono Daukanto progimnazijos istorijos mokytojas (-a)
 1365. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 1366. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 1367. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1368. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 1369. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 1370. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 1371. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 1372. Kauno Prano Daunio ugdymo centro socialinis pedagogas
 1373. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 1374. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas (mokytojas)
 1375. UAB „Kauno vandenys“ eksploatacijos skyriaus viršininkas (-ė)
 1376. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 1377. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 1378. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 1379. Kauno kartų namų kineziterapeutas
 1380. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 1381. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 1382. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos fizikos mokytojas
 1383. Kauno Žaliakanio lopšelis-darželis direktorius
 1384. Kauno lopšelis-darželis ,,Sadutė“ direktorius
 1385. Kauno lopšelis-darželis ,,Klevelis“ direktorius
 1386. Kauno lopšelis-darželis ,,Žiedelis“ direktorius
 1387. Kauno lopšelis-darželis ,,Malūnėlis“ direktorius
 1388. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ direktorius
 1389. Kauno lopšelis-darželis ,,Atžalėlė“ direktorius
 1390. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1391. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus fizinio ugdymo mokytojas
 1392. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1393. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus prancūzų kalbos mokytojas
 1394. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1395. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-a) (1 pareigybė)
 1396. Kauno „Santaros“ gimnazijos vokiečių k. mokytojas (-a)
 1397. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1398. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1399. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio specialistas
 1400. Kauno „Saulės“ gimnazijos fizikos, geografijos, matematikos, tikybos mokytojų
 1401. Kauno Veršvų gimnazijos muzikos mokytojas
 1402. Ieškome Socialinių paslaugų skyriaus specialisto
 1403. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1404. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 1405. VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 1406. VDU ,,Rasos“ gimnazijos dailės ir braižybos mokytoja
 1407. Kauno Veršvų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas (-a),
 1408. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a),
 1409. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" dailės mokytojas
 1410. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 1411. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a)
 1412. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a
 1413. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1414. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 1415. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 1416. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto (0,25 etato)
 1417. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 1418. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 1419. Kauno miesto socialinių paslaugų centras ieško veiklaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis, bet tuo pačiu ir jautrus socialinėms problemomis, šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 1420. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė) (terminuota sutartis)
 1421. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1422. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1423. Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 1424. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1425. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties karštosios linijos 1808 operatorius
 1426. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojas(-a).
 1427. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vairuotojas
 1428. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 1429. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1430. Šilainių seniūnijos specialistas
 1431. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1432. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 1433. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 1434. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1435. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1436. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 1437. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1438. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1439. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ūkvedys-kiemsargis (-ė)
 1440. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1441. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1442. Kauno “Aušros” gimnazijos Prancūzų kalbos mokytojas
 1443. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1444. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 1445. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1446. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 1447. Žaliakalnio seniūnijos specialistas
 1448. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 1449. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 1450. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1451. UAB „Kauno vandenys“ transporto administravimo vadybininkas (-ė)
 1452. UAB „Kauno vandenys“ specialistas (-ė)
 1453. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ūkio padalinio vadovas
 1454. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1455. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1456. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas (pavadavimui)
 1457. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytoja
 1458. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1459. VIEŠOJI ĮSTAIGA S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS ieško valytojos
 1460. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas
 1461. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovo pavaduotojas
 1462. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 1463. Aleksoto seniūnijos specialistas
 1464. Žaliakalnio seniūnijos specialistas (ATRANKA ATŠAUKTA Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 1465. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 1466. Kauno Petrašiūnų progimnazijos ūkvedys
 1467. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 1468. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas burnos chirurgas
 1469. AB „KAUNO ENERGIJA“ projektų vadovas (-ė)
 1470. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 1471. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 1472. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1473. Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ virėja
 1474. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1475. Kauno kino centras „Romuva“ ieško kūrybiško ir ambicingo vadovo
 1476. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1477. UAB „Kauno vandenys“ juridinio skyriaus specialistas
 1478. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 1479. Kauno Jono Laužiko mokyklos masažuotojas
 1480. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 1481. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ Ergoterapeutas (-ė),
 1482. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 1483. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 1484. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 1485. AB „KAUNO ENERGIJA“ generalinis direktorius
 1486. Statybos valdymo skyriaus specialistas
 1487. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 1488. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 1489. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ direktorius
 1490. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorius
 1491. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 1492. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 1493. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 1494. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1495. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus analitikas (-ė)
 1496. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 1497. Kauno Panemunės pradinė mokykla kiemsargis
 1498. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1499. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktorius
 1500. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 1501. Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ direktorius
 1502. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ direktorius
 1503. Kauno Šančių lopšelis-darželis direktorius
 1504. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ direktorius
 1505. Kauno lopšelis-darželis ,,Žuvintas“ direktorius
 1506. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 1507. Kauno lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ direktorius
 1508. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktorius
 1509. Kauno lopšelis-darželis ,,Spragtukas“ direktorius
 1510. Kauno lopšelis-darželis ,,Lakštutė“ direktorius
 1511. Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ direktorius
 1512. Kauno lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“ direktorius
 1513. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktorius
 1514. Kauno lopšelis-darželis ,,Vilnelė“ direktorius
 1515. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 1516. Kauno lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ direktorius
 1517. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo mokytojas (dailė)
 1518. Kauno lopšelis-darželis ,,Girstutis“direktorius
 1519. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 1520. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 1521. Centrinio apskaitos skyriaus Atskaitomybės poskyrio specialistas
 1522. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 1523. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo (šokių) mokytojo
 1524. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 1525. Kauno Simono Daukanto progimnazijos bibliotekininkas (-ė)
 1526. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 1527. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 1528. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1529. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus
 1530. Kauno Simono Daukanto progimnazijos socialinis (-ė) pedagogas (-ė)
 1531. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1532. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 1533. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus šokio mokytojas (-a)
 1534. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 1535. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 1536. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriuje
 1537. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 1538. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1539. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 1540. Kauno specialiosios mokyklos dietistas
 1541. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 1542. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1543. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 1544. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 1545. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 1546. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1547. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 1548. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1549. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1550. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų specialistas
 1551. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 1552. Kauno Rokų gimnazijos administratorius
 1553. Kauno Rokų gimnazijos raštvedys
 1554. Kauno Milikonių progimnazijos valytoja (-as)
 1555. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1556. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas
 1557. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ teatro mokytoja
 1558. Kauno senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1559. Kauno senamiesčio progimnazijos raštvedys(ė)/ informacinių technologijų sistemų administratorius(ė)
 1560. Kauno senamiesčio progimnazijos etikos mokytoja(s)
 1561. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtoja
 1562. Kaunas auga, todėl ieškome projektų koordinatoriaus, kuris prisidėtų prie mieste vykdomų projektų valdymo. Kauno pramonės parko sukūrimas, Nemuno salos išvystymas, miesto infrastruktūros objektų sukūrimas ir išvystymas, darnaus judumo priemonių įgyvendinimas, tarptautiniai Interreg, Horizon 2020 ir kitų programų projektai. Šiems ir kitiems sumanymams įgyvendinti ieškome naujo komandos nario, kuris prisijungtų prie Plėtros programų ir investicijų skyriaus
 1563. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio šokių mokytojas
 1564. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 1565. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbantis dieną
 1566. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas
 1567. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 1568. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1569. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1570. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 1571. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 1572. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1573. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 1574. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 1575. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a)
 1576. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 1577. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 1578. Miesto tvarkymo skyriaus specialistai (2 etatai)
 1579. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1580. Kauno kino centro „Romuva“ kino mechanikas
 1581. Kauno Jono Laužiko mokyklos pedagoginis psichologas
 1582. VDU ,,Rasos“ gimnazijos raštvedė
 1583. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1584. Kauno Panemunės pradinė mokykla socialinis pedagogas(-ė)
 1585. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1586. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas endodontologas
 1587. Kauno Rokų gimnazijos šokių mokytojas
 1588. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų užimtumo specialistas
 1589. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas dienos socialinės globos centre
 1590. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 1591. Kauno „Nemuno“ mokyklos geografijos mokytojas
 1592. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1593. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ kineziterapeutas
 1594. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 1595. UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus viršininkas (-ė)
 1596. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1597. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ kiemsargis
 1598. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ virėja
 1599. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 1600. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas (-a)
 1601. Kauno Panemunės pradinė mokykla pradinių klasių mokytoja(s)
 1602. Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1603. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1604. Kauno senamiesčio progimnazijos valytoja
 1605. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 1606. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1607. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1608. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 1609. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 1610. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos direktorius pavaduotojo ugdymui
 1611. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1612. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 1613. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos technologijų mokytojas
 1614. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 1615. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio kiemsargis
 1616. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos raštvedys
 1617. Klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ verslo skyriaus klientų aptarnavimo specialistas (-ė)
 1618. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1619. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 1620. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1621. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1622. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1623. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų mokytojas (-a)
 1624. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus karybos pagrindų mokytojas (-a)
 1625. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos budėtojas (-a)
 1626. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 1627. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1628. Kauno Rokų gimnazijos informatikos mokytojas
 1629. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 1630. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 1631. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (Ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 1632. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas (-a)
 1633. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojo
 1634. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1635. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1636. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ auklėtoja
 1637. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų ūkvedys
 1638. Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistas
 1639. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1640. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų bendrosios praktikos slaugytojas
 1641. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos biologijos mokytojas
 1642. Kauno specialiosios mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1643. UAB „Kauno vandenys“ Techninio projektų skyriaus viršininkas
 1644. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinių klasių anglų kalbos mokytojas
 1645. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1646. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1647. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1648. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1649. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 1650. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 1651. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1652. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė) (darbų vadovas (-ė)
 1653. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1654. Kauno „Santaros“ gimnazijos IT mokytojas
 1655. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1656. Kauno I-mosios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1657. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1658. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1659. Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1660. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas(-a)
 1661. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinio šokio mokytojas
 1662. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas (dizaineris)
 1663. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas (-a)
 1664. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 1665. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 1666. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijoje
 1667. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1668. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijos mokytojas
 1669. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus biologijos mokytojas
 1670. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 1671. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (anglų) kalbos mokytojas
 1672. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1673. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija istorijos mokytojas(-a)
 1674. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1675. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1676. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1677. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1678. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytojas (muzikas)
 1679. Kauno „Nemuno“ mokyklos dailės mokytojas
 1680. Kauno „Nemuno“ mokyklos technologijų mokytojas
 1681. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1682. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 1683. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1684. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris, siekiantis įgyti sertifikatą darbui su ProQA sistema.
 1685. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 1686. Kauno “Aušros” gimnazijos metematikos mokytojas
 1687. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1688. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1689. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ raštinės administratorius, archyvaras.
 1690. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms
 1691. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Technologijų mokytojas
 1692. Kauno Simono Daukanto progimnazijos šokio mokytojas
 1693. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 1694. Kauno Simono Daukanto progimnazijos etikos mokytojas
 1695. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas
 1696. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1697. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 1698. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1699. UAB „Kauno vandenys“ technikas apskaitininkas
 1700. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1701. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas
 1702. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1703. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1704. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1705. UAB „Kauno vandenys" tinklo šaltkalvis
 1706. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1707. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio mokytojo (auklėtojo) padėjėjas
 1708. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1709. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1710. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1711. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojas (specialusis pedagogas)
 1712. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas kardiologas
 1713. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas dietologas
 1714. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos socialinis darbuotojas
 1715. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 1716. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorius
 1717. Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ direktorius
 1718. Kauno lopšelio-darželio ,,Vaidilutė“ direktorius
 1719. Kauno lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorius
 1720. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ direktorius
 1721. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1722. AB „KAUNO ENERGIJA“ Informacinių technologijų skyriaus vyresnysis kompiuterių sistemų specialistas
 1723. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1724. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 1725. Sveikatos apsaugos skyriaus specialistas
 1726. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (nuotekų kontrolei)
 1727. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ virėjas
 1728. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ auklėtojo padėjėjas
 1729. Panemunės seniūnijos specialistas
 1730. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas reumatologas
 1731. Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“ virėjas
 1732. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1733. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriaus vedėjas
 1734. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" technikas
 1735. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1736. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 1737. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas
 1738. Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio specialistas
 1739. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1740. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 1741. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1742. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus teisės pagrindų mokytojas
 1743. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1744. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1745. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1746. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 1747. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo pedagogas
 1748. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1749. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ psichologas
 1750. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1751. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1752. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vairuotojas
 1753. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1754. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro psichologas
 1755. Kauno „Nemuno“ mokyklos psichologas
 1756. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1757. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
 1758. Ieškome Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio specialisto
 1759. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus neformaliojo ugdymo organizatorius (instruktorius)
 1760. Kauno Rokų gimnazijos raštinės vedėjas(a)
 1761. Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštvedys
 1762. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas endodontologas
 1763. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1764. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktorius
 1765. AB „Kauno energija“ šaltkalvis
 1766. Ieškome iniciatyvių, atsakingų ir orientuotų į darbo rezultatus Teisės ir konsultavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų (2 etatai)
 1767. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius
 1768. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ dietistas
 1769. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis
 1770. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1771. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas
 1772. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vyresnysis specialistas
 1773. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1774. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas
 1775. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1776. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1777. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras ieško iniciatyvaus vadovo! Jei esi veiklus, motyvuotas ir turi strateginio planavimo įgūdžių – ši darbo vieta kaip tik tau. Vienas iš svarbiausių Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vadovo uždavinių – sėkmingai organizuoti įstaigos veiklą, pagal nuostatuose nurodytus tikslus ir funkcijas. Jei tokia veikla tau priimtina, mes tavęs laukiame.
 1778. Kauno Rokų gimnazijos fizikos mokytojas
 1779. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1780. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus operatorius
 1781. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1782. Ieškome nekilnojamojo turto specialisto
 1783. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1784. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1785. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Ūkio skyriaus atsakingas budėtojas
 1786. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus šaltkalvis
 1787. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1788. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus meistras
 1789. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas
 1790. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos socialinis pedagogas
 1791. Kauno Dainavos progimnazijos formalaus ir neformalaus ugdymo kūno kultūros mokytojas
 1792. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 1793. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ virėjas
 1794. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktorius
 1795. Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ direktorius
 1796. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokyklos psichologas
 1797. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas
 1798. VšĮ Kauno miesto poliklinikos logoterapeutas
 1799. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos auklėtojo padėjėjas
 1800. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 1801. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1802. Kauno „Santaros“ gimnazijos biologijos mokytojas
 1803. Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 1804. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas
 1805. Kauno Dainavos progimnazijos kiemsargis
 1806. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus derintojas
 1807. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus elektrošaltkalvis
 1808. AB „KAUNO ENERGIJA“ Prevencijos skyriaus analitikas
 1809. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Finansų kontrolės skyriaus vadovas
 1810. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1811. Kauno Dainavos progimnazijos valytojas
 1812. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1813. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1814. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1815. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas
 1816. Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas
 1817. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus technologijų mokytojas
 1818. Kauniečių aptarnavimo centras "Mano Kaunas" ieško klientų aptarnavimo vadybininko
 1819. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro psicologas
 1820. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro informatikos mokytojas
 1821. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1822. Kauno Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1823. VšĮ Kauno miesto poliklinikos slaugos administratorius
 1824. Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1825. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1826. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1827. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 1828. Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės teisenos poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1829. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1830. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1831. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1832. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1833. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų mokytojas
 1834. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1835. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1836. Kauno Valdorfo darželio ,,Šaltinėlis“ direktorius
 1837. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 1838. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 1839. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 1840. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė ir spec. pedagogė
 1841. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 1842. Ieškome strateginio planavimo specialisto
 1843. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 1844. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos matematikos mokytojas
 1845. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1846. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1847. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Urbanistikos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1848. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1849. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas
 1850. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 1851. Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1852. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 1853. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro kineziterapeutas
 1854. VšĮ Kauno miesto poliklinikos vairuotojas
 1855. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1856. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1857. Kauno „Santaros“ gimnazijos ekonomikos mokytojas
 1858. Kauno Rokų gimnazija-vokiečių kalbos mokytojas(a)
 1859. Kauno Rokų gimnazija-rusų- kalbos mokytojas(a)
 1860. Kauno Rokų gimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1861. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1862. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vairuotojas
 1863. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1864. Kauno Antano Smetonos gimnazijos Psichologas
 1865. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 1866. Dokumentų skyriaus vyriausiasis specialistas
 1867. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 1868. Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 1869. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1870. UAB „Kauno vandenys“ Gamybos skyriaus tinklo šaltkalvis
 1871. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1872. Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
 1873. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1874. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 1875. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1876. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1877. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1878. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 1879. VšĮ Kauno miesto poliklinikos medicinos registratorius skambučių centre
 1880. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ mokytojas
 1881. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai ieško ryžtingo ir ambicingo vadovo
 1882. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinis darbuotojas
 1883. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas
 1884. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro rusų k. mokytojas
 1885. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės slaugytojo padėjėjas
 1886. Kauno „Santaros“ gimnazijos specialusis pedagogas-logopedas
 1887. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1888. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 1889. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 1890. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 1891. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas
 1892. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas
 1893. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 1894. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo)
 1895. Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1896. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų specialistas
 1897. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos valytojas
 1898. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 1899. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos gydytojas chirurgas
 1900. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ sandėlininkas
 1901. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ mokytojo padėjėjas
 1902. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1903. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1904. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 1905. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 1906. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų direktorius
 1907. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1908. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1909. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1910. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1911. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros skyriaus inžinierius
 1912. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius
 1913. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius
 1914. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 1915. Kauno Dainavos progimnazijos statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1916. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos muzikos mokytojas
 1917. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1918. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas
 1919. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 1920. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos logopedas
 1921. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1922. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos raštinės vedėjas
 1923. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro auklėtojos padėjėja
 1924. Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1925. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas
 1926. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1927. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 1928. AB „KAUNO ENERGIJA“ programinės įrangos ižinierius
 1929. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija etikos mokytojas
 1930. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė bendrosios praktikos slaugytojas
 1931. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1932. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ logopedas 0,5 etato
 1933. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1934. UAB „Kauno vandenys“ Elektros grupės elektrikas (automatikas)
 1935. AB „KAUNO ENERGIJA“ katilinės operatorius
 1936. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis konsultantas
 1937. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 1938. Kauno “Aušros” gimnazijos raštinės vedėja (-as)
 1939. Kauno lopšelio-darželio "Vaikystė" ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1940. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas
 1941. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a), nepilnas darbo krūvis
 1942. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a)
 1943. Šv. Mato gimnazijos rūbininkas (-ė)
 1944. Šv. Mato gimnazijos budėtojas (-a)
 1945. Kauno „Aitvaro“ mokykla direktoriaus pavaduotojas ugdymui (terminuota darbo sutartis 1 m.)
 1946. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1947. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 1948. Kauno senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1949. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 1950. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1951. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 1952. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ einamojo remonto darbininkas
 1953. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1954. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ budintis globėjas–specialistas
 1955. Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ auklėtoja
 1956. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1957. Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
 1958. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1959. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1960. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 1961. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro fizikos mokytojas
 1962. Kauno vaikų ir jaunimo teatro ,,Vilkolakis“ direktoriaus
 1963. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 1964. Kauno Rokų gimnazijos istorijos mokytojas
 1965. Kauno Prano Daunio ugdymo centro logopedas
 1966. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 1967. VšĮ „Kaunas 2022“ finansų vadovas
 1968. VšĮ „Kaunas 2022“ dizaineris/maketuotojas
 1969. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų vadovas
 1970. AB „Kauno energija“ Teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus prekių žinovas
 1971. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyriaus katilinės operatorius
 1972. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 1973. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja
 1974. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 1975. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1976. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1977. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ dietistas-sveikatos priežiūros specialistas
 1978. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus inžinierius projektuotojas-metrologas
 1979. Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1980. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1981. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1982. AB „Kauno energija“ izoliuotojas
 1983. AB „Kauno energija“ technikas
 1984. AB „Kauno energija“ vyresnysis meistras
 1985. AB „Kauno energija“ aptarnavimo elektromonteris
 1986. AB „Kauno energija“ aptarnavimo šaltkalvis
 1987. AB „Kauno energija“ elektrošaltkalvis
 1988. AB „Kauno energija“ meistras
 1989. AB „Kauno energija“ kompiuterių technikas
 1990. AB „Kauno energija“ Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius
 1991. AB „Kauno energija“ Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento Vartotojų aptarnavimo skyriaus konsultantas
 1992. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1993. Kauno kartų namai valytojas
 1994. Kauno miesto savivaldybės administracija ieško naujo komandos nario (-ės) dirbti
 1995. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ dietistas
 1996. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1997. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (2 etatai)
 1998. Kauno Rokų gimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 1999. Kauno Petrašiūnų progimnazijos bibliotekos vedėjas
 2000. Kauno „Nemuno“ mokyklos daugiafunkcio centro mokytojo padėjėjas
 2001. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkas
 2002. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 2003. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 2004. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 2005. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 2006. UAB „Kauno vandenys“ Energetikos skyriaus Elektros grupės elektrikas
 2007. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vairuotojas
 2008. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas
 2009. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos vyresnysis ryšių su visuomene specialistas
 2010. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedas
 2011. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro informacinių technologijų būrelio vadovas
 2012. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 2013. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus derintojas
 2014. Šv. Mato gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2015. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 2016. Kauno lopšelio–darželio ,,Volungėlė“ auklėtoja
 2017. Kauno miesto savivaldybė organizuoja atranką Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro direktoriaus pareigoms užimti
 2018. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2019. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus inspektorius
 2020. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2021. Kauno Prano Daunio ugdymo centro auklėtojas
 2022. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2023. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2024. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas
 2025. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ logopedas
 2026. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro specialusis pedagogas
 2027. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ dietistė – sveikatos priežiūros specialistė
 2028. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 2029. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras kūno kultūros pedagogas ikimokyklinio amžiaus grupėse
 2030. Kauno „Saulės“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas
 2031. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 2032. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas” neformalaus ugdymo mokytojas (kūno kultūra)
 2033. Nakvynės namai bendrosios praktikos slaugytojas
 2034. AB „Kauno energija“ vyresnysis katilų ir turbinų operatorius
 2035. AB „Kauno energija“ katilinės operatorius
 2036. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 2037. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2038. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2039. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ kiemsargis
 2040. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė
 2041. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos budintis administratorius
 2042. Kauno specialiosios mokyklos direktorius
 2043. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" slaugytojas
 2044. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos šeimos gydytojas
 2045. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" direktoriaus pavaduotojas
 2046. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2047. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 2048. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 10 pamokų pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 2049. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 6 pamokų krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 2050. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 0,5 etato darbo krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 2051. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-mokykla-daugiafunkcis centras- Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, 1,06 et.
 2052. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Vyriausiasis buhalteris
 2053. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Neformaliojo ugdymo mokytojas (šachmatų būrelis)
 2054. BĮ Kauno Panemunės senelių namai-Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 2055. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 2056. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Logopedas (0,75 pareigybės)- spec.pedagogas (0,25 pareigybės)
 2057. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas nepilnu darbo krūviu
 2058. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Muzikos mokytojas ikimokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu. krūviu.
 2059. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Dailės mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu.
 2060. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“-Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (1 etatas)
 2061. Kauno Antano Smetonos gimnazijos dramos būrelio vadovas (-ė)
 2062. Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras-Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja (0,5 etatu)
 2063. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Įdarbinimas nuo 2016-09-01.
 2064. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 2065. Kauno mokykla-darželis „Šviesa“-Mokytojas
 2066. Kauno SĮ „Kauno planas“-Architektas (2 etatai)
 2067. Kauno lopšelis-darželis“Želmenėlis“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2068. AB „KAUNO ENERGIJA“-MEISTRAS
 2069. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla-muzikos mokytojas (a)
 2070. Kauno Rokų gimnazija-kūno kultūros mokytojas(a)
 2071. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 2072. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2073. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-slaugytojo padėjėjas (-a)
 2074. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
 2075. Kauno “Aušros” gimnazija-biologijos mokytojas (22 val. krūviui)
 2076. Kauno “Aušros” gimnazija-matematikos mokytojas (21 val. krūviui)
 2077. Kauno “Aušros” gimnazija-anglų kalbos mokytojas (12 val. krūviui)
 2078. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras-Mokyklai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reikalingi 2 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Vienos pareigybės užimtumas – 1,06 et.
 2079. AB „KAUNO ENERGIJA“-SPECIALISTAS
 2080. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika-Odontologijos centro vadovas
 2081. Kauno kunigaikščio Vaidoto mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2082. Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2083. Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro kiemsargis
 2084. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2085. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2086. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2087. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2088. Kauno SĮ „Kauno planas“ architektas
 2089. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 2090. AB „KAUNO ENERGIJA“-APTARNAVIMO ELEKTROMONTERIS
 2091. Kauno Panemunės senelių namai-dietistas
 2092. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 2093. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (-ė)
 2094. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 2095. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ė)
 2096. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2097. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ auklėtojos padėjėja
 2098. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2099. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 2100. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 2101. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos valytojas
 2102. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 2103. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio raštvedė
 2104. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytojo (-os)
 2105. UAB „Kauno vandenys“ metrologijos grupės elektrikas
 2106. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 2107. Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ dietistas
 2108. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 2109. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja(s)
 2110. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinis darbuotojas (-a)
 2111. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 2112. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus inžinierius
 2113. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos valytoja
 2114. Kauno moksleivių aplinkotyros centro floristė
 2115. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2116. BĮ Kauno Panemunės senelių namų bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 2117. Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
 2118. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2119. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ virėja
 2120. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2121. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja
 2122. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2123. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų k. mokytojas
 2124. Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos socialinis pedagogas
 2125. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 2126. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytojas
 2127. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas (-a)
 2128. Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialusis pedagogas
 2129. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ raštvedys
 2130. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2131. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas
 2132. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas (ė)
 2133. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro kūno kultūros mokytojas (a)
 2134. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos mokytojas (a)
 2135. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ valytoja
 2136. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ auklėtojos padėjėja
 2137. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.