Įstaigos pavadinimas Kauno „Santaros“ gimnazija
Pareigos LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAS (-A)  24 kontaktinės valandos savaitėje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51, Kaunas
Reikalavimai

Aukštasis išsilavinimas;

Turėti ne mažiau nei 3 metų patirtį dėstant pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas;

Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“);

Funkcijos

Lietuvių kalbos  dalyko dėstymas gimnazijos I-IV klasėse;

PUPP ir VBE pasiekimų analizavimas, vertinimas;

Organizavimas ir dalyvavimas gimnazijos įvairiose veiklose, darbo grupėse.

Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  6.42 – 9.02 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.) Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu .
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Gyvenimo aprašymas;

Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentų priėmimo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. / faks. 8-37 377539, el. p.  santarosvm@santara.kaunas.lm.lt

Dalia Šiugždienė

Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 06 d. 16.00 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis, vyksiantis rugpjūčio 10 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

2020 m. rugpjūčio 07 d.