Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Pareigos ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 0,8 et.
Darbo vieta Bitininkų g. 21, Kaunas
Reikalavimai Pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija
Funkcijos Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

  • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
  • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
  • ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
  • prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
  • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą.
  • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
  • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 7,43, Vyresnysis mokytojas 7,6, Mokytojas metodininkas 8,12.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti CV
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ direktoriaus kabinetas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. 42 01 65, 24 47 87,

el. p. info@ld-boruzele.lt

Dokumentų priėmimo terminas 2021 08 31

/table-wrap]

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha