Įstaigos pavadinimas Kauno „Aitvaro“ mokykla
Pareigos Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
Darbo vieta Kauno „Aitvaro“ mokykla, Technikos g. 34, Kaunas
Reikalavimai

Pretendentas (-ė) turi atitikti:

–  Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 str. keliamus reikalavimus;

– Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (suvestinė redakcija nuo 2018-09-01) patvirtintus  reikalavimus mokytojų kvalifikacijai.

Funkcijos

Lietuvių kalbos mokytojas, pareigybės lygis – A2.

Numatomas darbo krūvis – 22 val. per savaitę.

Sudaroma terminuota darbo sutartis vieneriems metams.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį (pareiginės algos koeficientas 6,91-9,71).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Išsilavinimą (dalykinį ir pedagoginį) patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
 • Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 • Pažyma apie pedagoginio darbo stažą.
 • Sveikatos pažymėjimas (Forma 048/a).
 • Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimas.
 • Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos pažymėjimas.
 • Santuokos liudijimas (jei diplomas išduotas kita pavarde).
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų kopijas siunčiant el. paštu info@kaunoaitvaromokykla.lt su nuoroda LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAS (-A);
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai …..
Dokumentų priėmimo terminas Nuo atrankos paskelbimo dienos iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 12.00 val.
2020-08-15