Įstaigos pavadinimas KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“
Pareigos IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA (-S), dirbti 1,00 etatu.
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ g. 44A, Kaunas
Reikalavimai
  • Pedagoginis išsilavinimas.
  • Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.
Funkcijos Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją, pedagoginį darbo stažą ir vadovaujantis Lietuvos respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą Įstatymu.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • CV
  • Prašymas
  • Asmens dokumentas (kopija)
  • Išsilavinimo dokumentai (kopija)
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“, Kęstučio g. 44A (raštvedžio kabinetas) arba

el.paštas: darzelis@spragtukas.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.: +370 37 422487

el.paštas: darzelis@spragtukas.lt

Dokumentų priėmimo terminas 2020 08 28
2020 08 29