Įstaigos pavadinimas Kauno Petrašiūnų progimnazija
Pareigos ūkvedys (neterminuota darbo sutartis, 1 pareigybė)
Darbo vieta Kauno Petrašiūnų progimnazija, M. Gimbutienės g. 9, Kaunas
Reikalavimai ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija, remonto darbų, santechnikos priežiūros ir kitų ūkio darbų išmanymas;
Funkcijos
  • pastato ir kiemo statinių, inžinerinių sistemų, įrenginių, inventoriaus remontas;
  • kiemo teritorijos šienavimas;
  • žiemos metu padeda kiemsargiui valyti sniegą;

kitų ūkio tvarkymo ir priežiūros srities funkcijų atlikimas.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, profesinio darbo patirtį, gebėjimus šioje srityje (nuo 750 iki 880 Eur neatskaičius mokesčių).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

4. Gyvenimo aprašymas.

Dokumentų priėmimo vieta

progimnazijos raštinė adresu M. Gimbutienės g. 9, Kaunas arba

el. paštu progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai el. paštu  r.butkus@petrasiunai.kaunas.lm.lt       tel. (8 37) 45 82 61
Dokumentų priėmimo terminas 2020-08-21    15.00 val.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti pretendentai informuojami telefonu

2020 08 22