Įstaigos pavadinimas Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla
Pareigos Pradinių klasių mokytojas
Darbo vieta

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

Partizanų 68, Kaunas

Reikalavimai

Pretendentas(-ė) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“)

Patirtis dirbant su pradinio ugdymo mokiniais 5 ir daugiau metų.

Funkcijos

Pradinio ugdymo mokinių mokymas.

Pagal pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymą.

Darbo užmokestis

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  6.91 – 9.71 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.) Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu.

Numatomas krūvis – 1 et.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą ir kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų kopijos;
  4. Gyvenimo aprašymas (CV);
  5. Motyvacinis laiškas
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų kopijas siųsti Kauno Juozo Urbšio pagrindinės mokyklos raštinei  el.paštu urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.: 8 37 311088

Email.: urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Dokumentus pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 5 d. 
2020 08 06