Įstaigos pavadinimas Kauno Petrašiūnų progimnazija
Pareigos logopedas  (neterminuota darbo sutartis, 0,5 – 0,75 pareigybės)
Darbo vieta Kauno Petrašiūnų progimnazija, M. Gimbutienės g. 9,  Kaunas
Reikalavimai pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus
Funkcijos logopedas 1-8 klasėse
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, profesinį stažą (koeficientas 5,47 – 6,92)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  4. Gyvenimo aprašymas.
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

6. Buvusių darboviečių rekomendacijos (pageidautina).

Dokumentų priėmimo vieta

progimnazijos raštinė, M. Gimbutienės g. 9, Kaunas arba

el. paštu progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37) 45 57 48
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentų priėmimo terminas: 2020-09-30    14.00 val.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti pretendentai informuojami telefonu

2020 10-01