Įstaigos pavadinimas Kauno Senamiesčio progimnazija
Pareigos

Geografijos mokytojas

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo vieta Kauno Senamiesčio progimnazija, Nemuno g.12, Kaunas
Reikalavimai

1. Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus.

2. Gebėti taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti mokinių ugdymą bei kitas veiklas, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Funkcijos Geografijos mokomojo dalyko dėstymas 6-8 klasėse atliekant geografijos mokytojo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 6,91 iki 9,71 bazinio dydžio). Numatoma 18 pamokų.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
  3. Gyvenimo aprašymas (CV).
  4. Dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (atestacijos pažymėjimas) (jeigu tokius dokumentus turi).
  5. Buvusių darboviečių rekomendacijos (neprivaloma).
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai teikiami el. p. senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p.: senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt,  tel.: (8 37) 222444, +37064554893
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2021 m kovo 31 d.

Atrinkti kandidatai bus kviečiami individualiam pokalbiui asmeniškai.

2021-04-01