Įstaigos pavadinimas Kauno Senamiesčio progimnazija
Pareigos

Tikybos mokytojas (a)

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Darbo vieta Kauno Senamiesčio progimnazija, Nemuno g.12, Kaunas
Reikalavimai

1.Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

2. Gebėti taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti mokinių ugdymą bei kitas veiklas, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Funkcijos Tikybos mokomojo dalyko dėstymas 1-8 klasėse atliekant tikybos mokytojo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,91 iki 9,71 bazinio dydžio). Numatoma 16 pamokų.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
  3. Gyvenimo aprašymas (CV).
  4. Dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (atestacijos pažymėjimas) (jeigu tokius dokumentus turi).
  5. Buvusių darboviečių rekomendacijos (neprivaloma).
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai teikiami el. p. senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p.: senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt,  tel.: (8 37) 222444, +37060288385
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2021 m balandžio 30 d.

Atrinkti kandidatai bus kviečiami individualiam pokalbiui asmeniškai.

2021-05-01