Įstaigos pavadinimas Kauno 1-oji muzikos mokykla
Pareigos Akompaniatorius
Darbo vieta J. Gruodžio g. 25, Kaunas
Reikalavimai

     Kauno 1-osios muzikos akompaniatoriaus kvalifikacijai keliami reikalavimai:

1.ne žemesnis nei aukštasis universitetinis ar jam lygiavertis išsilavinimas, aukštasis koleginis ar jam lygiavertis išsilavinimas muzikos srityje;

  1. ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis;
  2. kompiuterinio raštingumo kvalifikacija, atitinkanti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, remiantis Lietuvos Respublikos visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto 1 priede nurodyta Bazinės kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programa;
  3. mokėti bent vieną iš trijų ES šalių kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

5. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Funkcijos Pagal akompaniatoriaus pareigybės aprašymą
Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas 4,1 – 6,17
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Prašymą dalyvauti konkurse;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijos;

Gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą.

(Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami)

Dokumentų priėmimo vieta

Pretendentas gali pateikti el. paštu info@pirmamuzikos.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel Nr. 8 37 422 834
Dokumentų priėmimo terminas 14 kalendorinių nuo konkurso paskelbimo dienos
2020 09-16