Įstaigos pavadinimas Kauno Šančių  lopšelis-darželis
Pareigos Meninio ugdymo(choreografija, laisvas muzikinis judesys, kūno kultūra) mokytojas
Darbo vieta Kauno Šančių lopšelis-darželis
Miglovaros g.14, Kaunas
Reikalavimai
  • Turėti aukštąjį išsilavinimą.
  • Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
Funkcijos ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų meninio ugdymo(si) procese.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • CV
  • Prašymas dalyvauti atrankoje
  • Išsilavinimo dokumentai
  • Kvalifikacijos dokumentai
  • Asmens dokumentai
  • Sveikatos dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta Kauno Šančių lopšelis-darželis  direktoriaus kabinetas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. (837)341506

el. p. info@sanciudarzelis.lt

Dokumentų priėmimo terminas 2020-08-25
2020-08-25