Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija
Pareigos

Psichologas (-ė) (1 etatas)

Įdarbinama nuo 2021-09-01

Darbo vieta Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija, Skuodo g. 27, Kaunas
Reikalavimai

Aukštasis universitetinis psichologo išsilavinimas (magistro laipsnis).

Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Funkcijos

Teikia psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems progimnazijos mokiniams.

Nuolat bendradarbiauja su Progimnazijos mokytojais, klasių auklėtojais ir administracija, sprendžiant mokinių psichologines elgesio ir ugdymosi problemas.

Nuolat konsultuoja, atlieka mokinių psichologini įvertinimą ir tyrimą.

Stebi Progimnazijos mokinių psichologinę būklę.

Teikia psichologinę pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

Sudaro mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, sąrašus.

Dalyvauja Progimnazijos Vaiko gerovės komisijos, vaikų ir paauglių žalingų įpročių prevencijos komisijų veikloje.

Bendradarbiauja su Kauno miesto Psichologine pedagogine tarnyba ir kitomis institucijomis.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis nuo 1251 Eur  iki 1589 Eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

Išsilavinimą, asmens tapatybę ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.

Gyvenimo aprašymas (CV).

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami  telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai teikiami el. paštu mokykla@ktuprogimnazija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Nikolajus Stasivas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Tel. 8 605 68 191

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2021 m. birželio 10 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha