Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija
Pareigos

Socialinis pedagogas (-ė) (0,5 etato)

Įdarbinama nuo 2021-09-01

Darbo vieta Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija, Skuodo g. 27, Kaunas
Reikalavimai

Išsilavinimas aukštasis universitetinis. Socialinio pedagogo kvalifikacija.

Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Funkcijos

Socialinio pedagogo pareigų vykdymas progimnazijoje.

Socialinis pedagogas atlieka socialinį ir prevencinį darbą progimnazijoje, bendradarbiauja su tėvais (globėjais), pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių institucijomis.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis už 0,5 etato nuo 521 Eur  iki 631 Eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

Išsilavinimą, asmens tapatybę ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.

Gyvenimo aprašymas (CV).

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami  telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai teikiami el. paštu mokykla@ktuprogimnazija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Nikolajus Stasivas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Tel. 8 605 68 191

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2021 m. birželio 10 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha