Įstaigos pavadinimas Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“
Pareigos Socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su intelekto negalia skyriuje
Darbo vieta Pabiržės g. 26, Kaunas
Reikalavimai

– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Būti išklausius įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus;

– darbo patirtis su  intelekto negalią turinčiais asmenimis būtų privalumas.

 

Asmeninės savybės – mokėti bendrauti su klientais, suprasti ir įvertinti jų problemas, reaguoti į jų poreikius, būti geranorišku, pareigingu, sąžiningu, empatišku, objektyviu, tolerantišku, atsakingu, racionaliu, nesinaudoti išankstinėmis nuostatomis, laikytis konfidencialumo bei diskretiškumo.

Funkcijos

– ugdo, stiprina, tobulina, palaiko asmenų su intelekto, kompleksinėmis negaliomis gyvenimui reikalingus savarankiškumo įgūdžius (socialinius, buitinius, higieninius, kognityvinius, darbinius, laisvalaikio ir poilsio);

– rūpinasi klientų asmens higiena (veido ir kūno švara, prausimu, tualeto procedūromis);

– aktyviai dalyvauja maitinimo(si) procese pagal kliento poreikį ir negalios lygį;

– lydi klientus į užimtumo užsiėmimus, motyvuoja klientą dalyvauti veiklose, aktyviai padeda veiklų metu;

– lydi klientą Centre ir už jo ribų pagal poreikį;

– palaiko savo darbo vietoje švarą ir tvarką.

Darbo užmokestis Pastovioji pareiginės algos dalis – nuo 915 iki 968 Eurų (iki mokesčių), priklausomai nuo profesinės patirties
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Gyvenimo aprašymas;
  • Socialinio darbuotojo padėjėjo įžanginių kursų baigimo pažymėjimas

*siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi įstaigos duomenų bazėje 6 mėnesius ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti, mus informuodami el. paštu atranka@nckorys.lt

Dokumentų priėmimo vieta

Danų g. 15 A, Kaunas

el. paštu: atranka@nckorys.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“

Danų 15 a, Kaunas

Tel. +370 646 85729

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020 m. rugsėjo 13 d.
2020-09-14