Įstaigos pavadinimas Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“
Pareigos

Socialinio darbuotojo padėjėjas.

Paslauga teikiama pagal poreikį:

a) dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia;

b) trumpalaikė socialinė globa vaikams su negalia

Darbo vieta Danų g. 15 A, Kaunas
Reikalavimai

– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

– būti išklausius įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus;

– gebėti tenkinti asmens su negalia higienos bei maitinimo (pagalbos valgant ir geriant) poreikius

– darbo patirtis su  negalią turinčiais asmenimis būtų privalumas.

Asmeninės savybės – lankstumas, gebėjimas bendrauti su įvairaus amžiaus ir negalios pobūdžio klientais, suprasti ir įvertinti jų problemas, reaguoti į jų poreikius.

Funkcijos Socialinio darbuotojo padėjėjas:
  1. savo profesinės kompetencijos ribose ugdo, stiprina, tobulina, palaiko paslaugos gavėjų gyvenimui reikalingus savarankiškumo įgūdžius (kasdienio gyvenimo, higienos, socialinius, darbinius) pagal socialinio darbuotojo rekomendacijas;
  2. motyvuoja paslaugų gavėją dalyvauti veiklose, aktyviai padeda veiklų metu;
  3. rūpinasi paslaugų gavėjų asmens higiena (veido ir kūno švara, prausimu, tualeto procedūromis);
  4. aktyviai dalyvauja maitinimo(si) procese pagal paslaugų gavėjo poreikį ir negalios lygį;
  5. lydi paslaugų gavėjus Centre ir už jo ribų pagal poreikį;
  6. užtikrina vaikų su negalia priežiūrą visą parą, pagal suminę darbo laiko apskaitą (paslauga kuriama)
Darbo užmokestis Pastovioji pareiginės algos dalis – nuo 920 iki 974 Eurų (neatskaičius  mokesčių), priklausomai nuo profesinės patirties
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

–        Gyvenimo aprašymas

–        Socialinio darbuotojo padėjėjo įžanginių kursų baigimo pažymėjimas

Dokumentų priėmimo vieta

Danų g. 15 A, Kaunas

el. paštu: atranka@nckorys.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Danų 15 a, Kaunas

Tel. +370 615 88907

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-03-23

*siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi įstaigos duomenų bazėje 6 mėnesius ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti, mus informuodami el. paštu atranka@nckorys.lt

2021-03-24