Įstaigos pavadinimas Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“
Pareigos Užimtumo specialistas (muzikos), 0,5 et.
Darbo vieta Pabiržės g. 26, Kaunas
Reikalavimai
 • Turėti socialinės srities ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba muzikos ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir ne mažiau kaip 160 val. trukmės socialinės srities mokomųjų dalykų;
 • gebėjimas groti bent vienu muzikos instrumentu;
 • gebėti paskirstyti darbus ir įgalinti klientus juos atlikti;
 • gebėti dirbti individualiai su klientu ir klientų grupe;
 • turėti gerus problemų ir konfliktų sprendimo įgūdžius;
 • Darbo su asmenimis, turinčiais negalią, patirtis būtų privalumas.
 • Asmeninės savybės – gebėjimas užmegzti ir palaikyti kontaktą su klientu individualiai bei grupėje, gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai planuoti savo veiklą; polinkis ir gebėjimas dainuoti bei motyvuoti muzikavimui asmenis su intelekto negalia.
Funkcijos
 • atsižvelgdamas į asmenų su negalia amžių, negalios lygį ir jų sugebėjimus organizuoja užimtumo veiklas, t.y. supažindina ir praktiškai organizuoja muzikos užimtumą, padedant asmenims su negalia muzikos pagalba išreikšti save, gerinti jų emocinę savijautą.
 • organizuoja išvykas, renginius ir šventes;
 • bendradarbiauja su kliento šeima;
 • dirba nuolat glaudžiai bendradarbiaudamas su kitais specialistais;
 • pildo reikiama dokumentaciją.
Darbo užmokestis

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,2- 6,6 (549 – 584 Eur neatskaičius mokesčių už 0,5 et. )

Darbo užmokestis priklauso nuo darbo patirties

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Gyvenimo aprašymas

Motyvacinis laiškas

Dokumentus siųsti el.paštu: atranka@nckorys.lt

Dokumentų priėmimo vieta

Danų g. 15 A, Kaunas

*Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi įstaigos duomenų bazėje 6 mėnesius ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti, mus informuodami el. paštu atranka@nckorys.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“

Danų 15 A, Kaunas

Tel. (8-613) 41298

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2021-01-18
2021-01-19