Įstaigos pavadinimas Kauno Aleksoto lopšelis-darželis
Pareigos Specialusis pedagogas, 0,25 etato
Darbo vieta Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Antanavos g. 17, Kaunas
Reikalavimai
·       turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo) profesinę kvalifikaciją;

·       žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus ir kitus ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą reglamentuojančius dokumentus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

·       išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pritaikytų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų rengimo principus;

·       išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;

·       išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti padedant vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;

·       gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių,  bei bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginės psichologinės tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

·       mokėti  dirbti kompiuteriu (teksto rengykle,  elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis).

Funkcijos
·       padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

·       priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas;

·       atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą ir įvertina vaikų pasiekimus;

·       bendradarbiaudamas su kitais pedagogais, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

·       bendradarbiauja su kitais lopšelyje-darželyje dirbančiais darbuotojais bei tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

·       esant problemų dėl vaikų raidos sutrikimų ir  ugdymo, kreipiasi į lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisiją, į Pedagoginę psichologinę tarnybą;

·       konsultuoja pedagogus, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;

·       rengia ir naudoja ugdymo priemones, skirtas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikimų lavinimui;

·       informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

·       inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

 

Darbo užmokestis          Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,44 iki 10,45 kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • Gyvenimo aprašymas
Dokumentų priėmimo vieta  

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2022 m. gruodžio 31  d. Kauno Aleksoto lopšelio-darželyje adresu: Antanavos g.17, Kaunas. Darbo dienomis nuo 8 iki 16 valandos

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8 37 39 15 93
Dokumentų priėmimo terminas  2023 m. gegužės 31 d.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.