Anketa_priedas

Įstaigos pavadinimas Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372, Kaunas, JAR 304159063.
Pareigos Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
Darbo vieta T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372 , Kaunas
Reikalavimai Specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti buhalterinį, apskaitos, ekonominį, finansinį, matematinį, verslo studijų krypties išsilavinimą arba ne mažesnę nei 2 metų profesinio darbo patirtį finansų valdymo ir (arba) apskaitos srityse;
 3. išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir informacijos teikimą;
 4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. Mokėjimas dirbti Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS) būtų privalumas;
 5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;
 6. mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

*Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

*Priimamam specialistui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos

Darbo užmokesčio apskaitos specialistas vykdo šias funkcijas:

1.     apskaičiuoja priskirtų viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei;

2.     apskaičiuoja priskirtų Užsakovų autoriams autorinius atlyginimus, pagal autorinėse sutartyse nurodytas sąlygas ir mokėjimo tvarką;

3.     sudaro ir teikia įvairias ataskaitas susijusias su darbo užmokesčiu Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;

4.     rengia suderinimo aktus su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

5.     suformuoja priskirtų Užsakovų darbuotojų darbo užmokesčio bei kitų išmokų skaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščius ir nustatytu terminu juos pateikia Užsakovui;

6.     rengia priskirtų Užsakovų darbuotojų darbo užmokesčio pažymas pagal pareikalavimą;

7.      tvarko priskirtų Užsakovų darbuotojų asmenines darbo užmokesčio korteles kompiuterinėje darbo užmokesčio apskaitos programoje, jas pasirašo ir perduoda Užsakovui saugojimui;

8.     tikrina Užsakovų pateiktų darbo užmokesčio apskaitos dokumentų teisingumą ir pateikimą laiku;

9.     savo kompetencijos ribose atlieka Užsakovų finansų kontrolę;

10.  pagal kompetencijas konsultuoja Užsakovus darbo užmokesčio ir su juo susijusios apskaitos, klausimais;

11.   atlieka kitas pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas .

Darbo užmokestis Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis dauginamas iš koeficiento 7,3 (1 292,1 Eur. neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai  ir www.kba.lt

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.o tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama BĮ „Kauno biudžetinė įstaiga buhalterinė apskaita“, adresu:          T. Masiulio g.10 ir telefonu 8 685 65431.
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-02-22 dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.