Anketa_priedas

Įstaigos pavadinimas Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372, Kaunas, JAR 304159063.
Pareigos Teisininkas
Darbo vieta T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372 , Kaunas
Reikalavimai

Specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį. Privalumas – patirtis finansų, apskaitos, darbo teisės srityse.

Teisininkas turi:

1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, viešųjų įstaigų veiklą ir gebėti juos taikyti praktiškai;

2. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis ir mokėti dirbti, „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

4. mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

5. išmanyti darbo organizavimo ir planavimo metodus;

6. išmanyti komandinio darbo ir valdymo principus;

7. išmanyti darbo saugos, saugumo technikos, priešgaisrinės saugos pagrindus.

*Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

*Priimamam specialistui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos

Teisininkas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją rengia ir (arba) dalyvauja rengiant, derina ir vizuoja Įstaigos dokumentus ir dokumentų projektus, siunčiamų raštų projektus, vidaus teisės aktus taisyklinga valstybine kalba;

2. atstovauja pagal įgaliojimą Įstaigos interesams teismuose, teisėsaugos, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

3. pagal Įstaigos struktūrinių padalinių pateiktus dokumentus ir duomenis nagrinėja pretenzijų, užklausų, reikalavimų ar atsakymų tretiesiems asmenims projektus, prireikus juos rengia, derina, vizuoja;

4. tikrina ir vizuoja Įstaigos direktoriaus įsakymus ir sutartis, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų pasikeitimo;

5. kontroliuoja Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų vidinių norminių teisės aktų laikymąsi;

6. pagal kompetenciją aiškina Įstaigos darbuotojams galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei jų taikymo specifiką, teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

7. vykdo privačių interesų deklaravimo administravimo, konsultavimo ir kontrolės funkcijas;

8. savo kompetencijos ribose prižiūri Įstaigos interneto svetainę;

9. dalyvauja susirinkimuose, komisijose, darbo grupėse, posėdžiuose bei kituose pasitarimuose, kuriuose svarstomi Įstaigos veiklos organizaciniai klausimai;

10. pavaduoja personalo ir dokumentų valdymo specialistę atostogų, ligos, komandiruotės, ir kitais nebuvo laikotarpiais;

11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Įstaigos direktoriaus, Įstaigos direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis, nustatytas Įstaigos veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.

Darbo užmokestis Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis dauginamas iš koeficiento 9,2 (1 628,40 Eur. neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai  ir www.kba.lt

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama BĮ „Kauno biudžetinė įstaiga buhalterinė apskaita“, adresu: T. Masiulio g.10 ir telefonu 8 685 65431.
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2021-04-28 dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo)

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.