Anketa_priedas

Įstaigos pavadinimas Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372, Kaunas, JAR 304159063.
Pareigos Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovas
Darbo vieta T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372 , Kaunas
Reikalavimai

Darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę nei 3 metų profesinio darbo patirtį finansų valdymo ir (arba) apskaitos srityse;

3. turėti ne mažesnę nei 2 metų vadovavimo darbo patirtį.

 

Grupės vadovas turi:

1. išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir informacijos teikimą;

2. mokėti dirbti Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS), „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Grupės darbą.

 

*Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

*Priimamam specialistui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos

Darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovas vykdo šias funkcijas:

1. planuoja ir organizuoja Grupės darbą, atsako už tinkamą ir savalaikį Grupei pavestų funkcijų ir uždavinių atlikimą;

2. nustato Grupės darbuotojams darbo apimtis, siūlo ir formuoja Grupės personalą ir užtikrina, kad jame dirbančių darbuotojų kompetencija būtų pakankama Grupei pavestoms funkcijoms įgyvendinti. Rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Įstaigos direktoriui Grupės darbuotojų pareigybių aprašymus;

3. prižiūri, kad Grupėje būtų laikomasi nustatyto Įstaigos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos taisyklių, ir atsako už jam ir Grupei priskirtų darbo priemonių tinkamą naudojimą;

4. dalyvauja rengiant Įstaigos strateginį ir metinį veiklos planus;

5. užtikrina darbo užmokesčio ir su juo susijusių operacijų teisingumą, tinkamą buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir su juo susijusių dokumentų tvarkymą;

6. pagal pateiktus prašymus, nurodymus šios pareigybės kompetencijos ribose renka, tvarko, analizuoja ir teikia informaciją ir duomenis apie Užsakovus steigėjui, Centralizuotam vidaus auditui, kontrolės tarnybai, ir kitoms institucijoms;

7. tikrina Grupės apskaitos specialistų užfiksuotus duomenis finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje bei užtikrina buhalterinės apskaitos registrų formavimą už ataskaitinį laikotarpį;

8. tikrina Užsakovų įsiskolinimų ar permokų susijusių su darbo užmokesčiu apskaitą;

9. užtikrina, kad darbo užmokesčio ir su juo susiję mokėjimai, būtų pateikiami laiku;

10. užtikrina teisingą Užsakovų darbo užmokesčio ir su juo susijusių ataskaitų bei mokėjimų pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Mokesčių administratoriams, Sodrai, Statistikos departamentui, Steigėjui, Užsakovams bei kitoms institucijoms pagal kompetenciją;

11. pasirašo darbo užmokesčio priskaitymų ir išskaitymų žiniaraščius, darbo užmokesčio pažymas ir kitus Įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtus dokumentus, kartu užtikrindamas, kad informacija yra patikima ir teisinga;

12. konsultuoja Užsakovus darbo užmokesčio ir su juo susijusios apskaitos klausimais;

13. tvarko nedidelės apimties Užsakovų darbo užmokesčio apskaitą, kad galėtų praktiškai patarti ir pamokinti Grupės darbuotojus;

14. laiku informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių darbo užmokesčio ir su juo susijusią apskaitą, pakeitimus ir pagal poreikį rengia su tuo susijusius dokumentų projektus;

15. vykdo vidaus kontrolę pagal Įstaigos direktoriaus ir Įstaigos vyriausiojo buhalterio pavestas funkcijas;

16. vykdo kitas funkcijas šios pareigybės kompetencijos ribose.

Darbo užmokestis Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis dauginamas iš koeficiento 10,17 ( 1,800,09 Eur. neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai  ir www.kba.lt

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama BĮ „Kauno biudžetinė įstaiga buhalterinė apskaita“, adresu: T. Masiulio g.10 ir telefonu 8 685 65431.
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-06-11 dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo)

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.