Anketa_priedas

Įstaigos pavadinimas Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372, Kaunas, JAR 304159063.
Pareigos Apskaitos specialistas (buhalteris)
Darbo vieta T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372 , Kaunas
Reikalavimai Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti buhalterinį, apskaitos, ekonominį, finansinį, matematinį, verslo studijų krypties išsilavinimą arba ne mažesnę nei 2 metų profesinio darbo patirtį finansų valdymo ir (arba) apskaitos srityse;
 3. išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir informacijos teikimą;
 4. mokėti dirbti” Microsoft Office” programiniu paketu. Mokėjimas dirbti FVAS ” Biudžetas vs” ir VSAKIS būtų privalumas;
 5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Funkcijos Apskaitos specialistas vykdo šias funkcijas:
 1. tvarko priskirtų viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, reikalavimus;
 2. rengia finansavimo paraiškas, tvarko išlaidų apskaitą pagal programas, priemones, valstybės funkcijas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
 3. tvarko ilgalaikio turto , atsargų, mokėtinų ir gautinų sumų, pajamų lėšų apskaitą bei sudaro apskaitos registrus;
 4. rengia banko mokėjimo nurodymus, tikrina banko sąskaitų likučius, registruoja bankų išrašų informaciją apskaitoje:
 5. tvarko vykdomų projektų apskaitą bei rengia projektų finansines ataskaitas;
 6. tvarko valstybinių mokesčių apskaitą, rengia ir teikia mokesčių deklaracijas;
 7. užtikrina buhalterinės apskaitos informacijos teikimą, ataskaitų rengimą sutartyje su Užsakovu numatytais terminais;
 8. užtikrina finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir savalaikį sudarymą bei pateikimą Kauno miesto savivaldybei;
 9. atlieka įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
 10. kaupia, analizuoja ir teikia buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Lietuvos statistikos departamentui, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, auditoriams, kitoms valstybės institucijoms;
 11. atlieka kitas pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas.
Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas- 7,3.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
Dokumentų priėmimo vieta

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama BĮ „Kauno biudžetinė įstaiga buhalterinė apskaita“, adresu: T. Masiulio g.10 ir telefonu 8 685 65431.
Dokumentų priėmimo terminas 2021-10-05

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.