Anketa_priedas

Įstaigos pavadinimas Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372, Kaunas, JAR 304159063.
Pareigos                                                            Apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
Darbo vieta T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372 , Kaunas
Reikalavimai
 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Turėti buhalterinį, apskaitos, ekonominį, finansinį, matematinį, verslo studijų krypties išsilavinimą arba ne mažesnę nei 2 metų profesinio darbo patirtį finansų valdymo ir (arba) apskaitos srityse;
 3. Išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir informacijos teikimą;
 4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. Mokėjimas dirbti FVAS „Biudžetas Vs“ ir VSAKIS būtų privalumas;
 5. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Funkcijos
 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. kartu su Grupės vadovu planuoja ir organizuoja Grupės darbą, atsako už tinkamą ir savalaikį Grupei pavestų funkcijų ir uždavinių atlikimą;

  2. padeda Grupės vadovui formuoti Grupės personalą, prižiūri ir rūpinasi pavaldžių darbuotojų kvalifikacija, žiniomis ir įgūdžiais;

  3. prižiūri, kad Grupėje būtų laikomasi nustatytų vidaus teisės aktų, darbų saugos ir sveikatos taisyklių, atsako už jam ir Grupei priskirtų darbo priemonių tinkamą naudojimą;

  4. tikrina Grupei priskirtų viešojo sektoriaus subjektų (toliau – Užsakovai) finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, materialinių ir finansinių išteklių racionalų ir taupų naudojimą;

  5. tikrina finansinių operacijų teisėtumą, lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą ūkinių operacijų registravimą FVAS pagal Užsakovų pateiktus finansinius dokumentus;

  6. vykdo Užsakovų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitos kontrolę pagal VSAFAS ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;

  7. užtikrina Užsakovų buhalterinės apskaitos registrų formavimą už ataskaitinį laikotarpį;

  8. tikrina apskaitos specialistų teikiamų paraiškų teisingumą ir registruoja FVAS;

  9. pasirašo (kartu su Užsakovo vadovu) banko mokėjimo nurodymus;

  10. pasirašo (kartu su Užsakovo vadovu) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kartu užtikrindamas, kad finansinių ataskaitų rinkinio informacija ir į VSAKIS pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir teisinga;

  11. pagal pateiktus prašymus, nurodymus šios pareigybės kompetencijos ribose renka, tvarko, analizuoja ir teikia informaciją bei duomenis apie Užsakovus steigėjui, Centralizuotam vidaus auditui, kontrolės tarnybai, ir kitoms institucijoms;

  12. užtikrina teisingą buhalterinės apskaitos informacijos, registrų, biudžeto vykdymo  ir finansinės atskaitomybės teikimą Užsakovui, steigėjams, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Statistikos departamentui, kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms;

  13. tvarko vieno Užsakovo buhalterinę apskaitą, kad galėtų praktiškai patarti ir pamokinti Grupės darbuotojus;

  14. konsultuoja Užsakovus buhalterinės apskaitos klausimais;

  15. konsultuoja, Grupės apskaitos specialistus duomenų suvedimo į apskaitos programą ir ataskaitų suvedimo į VSAKIS sistemą klausimais;

  16. padeda Grupės vadovui organizuoti ir vykdo vidaus kontrolę pagal Įstaigos direktoriaus ir Įstaigos vyriausiojo buhalterio pavestas funkcijas;

  17. laiku informuoja Grupės vadovą apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir padeda rengti pagal poreikį susijusių dokumentų projektus;

  18. teikia pasiūlymus Grupės vadovui, Įstaigos vyriausiajam buhalteriui apskaitos politikos, sąskaitų plano, kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, apskaitos procedūrų keitimo, darbo organizavimo ir kitais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;

  19. atstovauja Grupei priskirtų įstaigų interesus kitose institucijose šios pareigybės kompetencijos ribose;

  20. įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų ir kitą konfidencialią informaciją;

  21.išeidamas atostogų, perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduosiančiam asmeniui;

  22. atlikti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Įstaigos direktoriaus ir  Įstaigos vyriausiojo buhalterio pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais.

   

Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas:                         10,30

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1915,8 Eur iki 2176,20 Eur (bruto) priklausomai nuo turimos vadovaujamo ir profesinio darbo patirties. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlyginimo dalis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

Gyvenimo aprašymą;

Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Dokumentų priėmimo vieta el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 685 65431; el. paštas [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas   Iki 2023-07-12

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.