Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties ar fizinių mokslų studijų srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį organizuojant, koordinuojant strateginio planavimo, strategijų įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės procesus, rengiant strateginio planavimo dokumentus ir (arba) dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ar kitų tarptautinės finansinės paramos priemonių finansuojamais viešojo sektoriaus projektais;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ;

6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (gimtąja ir užsienio kalba).

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. padėti organizuoti ir koordinuoti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų rengimą, dalyvauti juos įgyvendinant ar atliekant jų įgyvendinimo priežiūrą;

2. administruoti elektroninę strateginio planavimo sistemą, konsultuoti su jos naudojimu susijusiais klausimais, identifikuoti kylančias su sistemos naudojimu susijusias problemas, jas spręsti arba teikti tiesioginiam vadovui pasiūlymus, kaip jas spręsti;

3. rengti ir teikti Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams metodinę informaciją strateginio planavimo klausimais (rengiant planus, formuluojant rodiklius, planuojant biudžetą, teikiant ataskaitas, vertinant veiklų pasiekimo rodiklius ir kt.);

4. kaupti informaciją apie Savivaldybės strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų veiklų įgyvendinimą, rodiklių pasiekimą ir rengti apibendrintas su šių planų įgyvendinimu susijusias ataskaitas;

5. analizuoti strateginio planavimo veiklos procesus ir teikti siūlymus tiesioginiam vadovui veiklos procesų gerinimo klausimais;

6. padėti sudaryti Strateginio planavimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžių darbotvarkes, rengti ir pateikti medžiagą, reikalingą Komisijos darbui;

7. dalyvauti įgyvendinant Savivaldybės administracijos projektus, kuriems skirta Lietuvos Respublikos, ES ar kita tarptautinė finansinė parama, ir koordinuoti priskirtų projektų įgyvendinimą, rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus, kitus dokumentus, reikalingus viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti poskyrio valstybės tarnautojams reikiamą medžiagą ir dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

9. vykdyti kitus su poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 6,96
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą;
  5. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas ki 2019-02-15, pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.