Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Panemunės seniūnijos specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Panemunės seniūnija
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS);

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. derinti seniūno susitikimų ir pasitarimų laiką, informuoti seniūną ir kitus suinteresuotus asmenis apie vykstančius susitikimus, priėmimus ir kitus renginius, teikti pagal savo kompetenciją informaciją apie seniūnijos atliekamas funkcijas, paruošti dokumentus notariniams veiksmams atlikti, derinti su seniūnu ir gyventojais notarinių veiksmų atlikimo laiką;

2. rengti ir išsiųsti raštus, pažymas, sisteminti, tvarkyti korespondenciją, registruoti gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus, susipažinti su gautais seniūnijos dokumentais, juos paskirstyti ir perduoti seniūnijos darbuotojams seniūno rezoliucijoms vykdyti, stebėti, ar laikomasi seniūno rezoliucijų ir pavedimų vykdymo terminų, ir nuolat teikti seniūnui apie tai informaciją;

3. sudaryti ir saugoti seniūno įsakymu priskirtas seniūnijos dokumentų bylas, tvarkyti seniūnijos dokumentų bylų apskaitą, rengti ir teikti atitinkamiems Kauno miesto savivaldybės
(toliau – Savivaldybė) administracijos padaliniams skyriaus dokumentacijos plano suvestines, ateinančiais metais numatomų sudaryti bylų sąrašus, laikinai saugomų bylų sąrašus, atrinktų naikinti bylų (dokumentų) aktus, ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, atlikti ilgai ir nuolat saugomų dokumentų inventorizavimą;

4. tvarkyti seniūnijos priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalus, pildyti FVAS seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir paskutinę mėnesio darbo dieną pateikti jį atsakingam už darbuotojų darbo laiko apskaitą Savivaldybės administracijos padaliniui, sudaryti darbuotojų atostogų grafiką ir teikti jį tvirtinti;

5. dalyvauti seniūno pavedimu darbo grupių ir komisijų veikloje, seniūno rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose su interesantais ir svečiais, rengti posėdžių ir pasitarimų protokolus;

6. vykdyti kitus su seniūnijos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Darbo užmokestis koeficientas 5,80
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas ki 2019-03-04, pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.