Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Dainavos seniūno pavaduotojas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Dainavos seniūnija
Reikalavimai Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti 3 metų darbo patirtį;
 3. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo įstaigose;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, gyvenamosios vietos deklaravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;
 6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Funkcijos Seniūno pavaduotojo funkcijos yra šios:
 1. eiti seniūno pareigas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ar kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, metinius seniūnijos veiklos ir kitus planus, susijusius su seniūnijos veikla, veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas, teikti seniūnui pasiūlymus seniūnijos darbo organizavimo klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų seniūnijos darbą ir įgyvendinti seniūnijos nuostatuose nustatytus tikslus, uždavinius ir funkcijas;
 2. pagal seniūnijos kompetenciją įgyvendinant Savivaldybės veiklos ir vietos bendruomenėms skirtas programas, rengti viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus, kontroliuoti sutarčių vykdymą, tikrinti paslaugų, suteiktų pagal sutartis, perdavimo ir priėmimo aktus, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir sutarčių vykdymo kontrolę;
 3. siekiant stiprinti bendruomeninius ryšius ir skatinti gyventojus dalyvauti vietos savivaldos procese:

3.1. organizuoti seniūnijos gyventojų sueigas, susitikimus su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, Savivaldybės tarybos nariais, apibendrinti seniūnijos bendruomenės atstovų pasiūlymus, juos analizuoti, numatyti priemones jiems įgyvendinti ir informuoti bendruomenės atstovus apie pasiūlymų įgyvendinimą;

3.2. dalyvauti rengiant gyventojų apklausas, gyventojų užimtumo ir informacinės visuomenės plėtros programas;

3.3. dalyvauti organizuojant seniūnaičių rinkimus ir sueigas, padėti rinkimų komisijoms organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

 1. nagrinėti seniūnijos gyventojų skundus, pasiūlymus, prašymus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus, konsultuoti seniūnijos gyventojus, siekiant suteikti reikiamą informaciją pagal savo kompetenciją;
 2. bendradarbiauti su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant spręsti seniūnijos komunalines, aplinkosaugos, socialines ir kitas problemas, taip pat vykdyti prevencines programas;
 3. dalyvauti organizuojant bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių priežiūrą, prižiūrėti, kaip ji vykdoma, teikti seniūnui pasiūlymus, susijusius su minėtų objektų priežiūra, taikyti fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktuose numatytas priemones, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą aplinkos kokybės priežiūros srityje;
 4. siekiant, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų statinių naudojimo reikalavimų:

7.1. vykdyti seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūrą;

7.2. konsultuoti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir statinių naudotojus statinių naudojimo priežiūros klausimais;

7.3. konsultuoti seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijas kitos paskirties pastatų (pvz., garažų) priežiūros klausimais;

 1. dalyvauti organizuojant talkas, viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, siekiant skatinti gyventojus aktyviai prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo;
 2. vykdyti kitus su seniūnijos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.
Darbo užmokestis A lygis 13 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 12 22
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-10-29

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.