Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Energetikos skyriaus  specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį energetikos ar šilumos objektų priežiūros srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, energetiką, šilumos ūkį, statybą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema „Kontora“;

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. teikti informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauti planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauti įgyvendinant energetikos srities projektus;

2. organizuoti švietėjiškas visuomenės informavimo priemones, padedančias veiksmingai naudoti šilumos ir elektros energiją ir energijos išteklius, dalyvauti tarptautiniuose ir kituose seminaruose, konferencijose, darbo susirinkimuose, kuriuose svarstomi organizaciniai, techniniai ir finansiniai projektų įgyvendinimo klausimai, rengti pranešimus;

3. pagal skyriaus kompetenciją rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus, kitus dokumentus, reikalingus viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti;

4. dalyvauti Komisijos klausimams dėl pasirinkto ar norimo keisti šildymo būdo atitikimo Kauno mikrorajonų šilumos tiekimo specialųjį planą svarstyti darbe, rengti Komisijos posėdžių dokumentus;

5. dalyvauti rengiant Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų dėl kuro rūšies parinkimo, pastato, buto ar kitų patalpų atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos ar atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos atidėjimo, projektus;

6. koordinuoti skyriaus reguliavimo sričiai priklausančių įmonių ūkinę veiklą ir kaupti informaciją apie šias įmones, kartu su Savivaldybės administracijos padaliniais, kuruojančiais atitinkamą veiklos sritį, rengti pasiūlymus dėl šių įmonių reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, dalyvauti rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl atstovavimo Savivaldybei šiose įmonėse;

7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams į įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų skundus ir prašymus elektros ir šilumos energijos tiekimo klausimais ir teisės aktams parengti;

8. atlikti kitas su skyriaus funkcijomis susijusias nenuolatinio pobūdžio užduotis.

Darbo užmokestis koeficientas 8,70 (apie 900 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Energetikos skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019-07-04

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.