Įstaigos pavadinimas Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
Darbo vieta Danų g. 15A, Kaunas
Reikalavimai Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams turi turėti:
 • socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • nemažesnę kaip 1 metų vadovavimo patirtį;
 • patirtį darbe su neįgaliais asmenimis;
 • turėti vadybinių ir organizacinių gebėjimų;
 • turėti geras socialinio darbo žinias, sugebėti jas taikyti, vadovautis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Centro veiklą, savo darbą, numatyti socialinio darbo perspektyvas, rengti projektus, programas, ataskaitas;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dirbti kompiuteriu;
 • išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, būti pareigingam, darbščiam, taktiškam, mokėti bendrauti, siekti kompromiso ir bendradarbiavimo;
 • būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Kauno miesto savivaldybės socialines paslaugas administruojančio skyriaus vedėjo, įstaigos direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis;

 

Asmeninės savybės – būti atsakingu, pareigingu, mandagiu, geranorišku, gebėti dirbti komandoje, bendrauti su asmenimis, turinčiais negalią.

Funkcijos
 • dalyvauja organizuojant Centro veiklą, kad būtų įgyvendinti Centro tikslai ir uždaviniai, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;
 • dalyvauja rengiant Centro metinius ir strateginius veiklos planus bei veiklos ataskaitas;
 • rengia dokumentų projektus dėl informacijos teikimo suinteresuotoms institucijoms;
 • atstovauja Centro klientų interesus institucijose pagal savo kompetenciją;
 • organizuoja klientų apklausas dėl teikiamų paslaugų kokybės, teikia rekomendacijas dėl paslaugų kokybės gerinimo;
 • atlieka socialinės globos įstaigoje atitikties socialinės globos normoms vertinimą (įsivertinimą);
 • organizuoja socialinę globą teikiančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, atestavimą ir kompetencijos tobulinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja Centre sudarytų darbo grupių, komisijų darbą;
 • pagal savo kompetenciją rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • rengia ir vysto bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis ir organizacijomis projektus;
 • koordinuoja socialinio darbo ir užimtumo specialistų komandinį darbą;
 • pagal savo kompetenciją teikia informaciją Centro globėjams, artimiesiems, kitiems fiziniams asmenims;
 • tiria Centro klientų ir darbuotojų skundus, pareiškimus ir teikia išvadas;
 • atlieka ypatingų atvejų analizę, teikia išvadas ir rekomendacijas;
 • atlieka direktoriaus funkcijas, kai įstaigos direktorius negali eiti savo pareigų;
 • vykdo kitus teisėtus įstaigos vadovo pavedimus, vienkartines užduotis, įsakymus.
Darbo užmokestis Pastoviosios darbo užmokesčio dalies  koeficientas – 9,1 neatskaičius mokesčių.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;Dokumentai, įrodantys vadovavimo patirtį
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras

Danų g. 15A, Kaunas

Tel. 49 04 15

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019 m. sausio 2 d.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.