Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija, įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Laisvės al. 96, LT-44251,  (kodas–188764867) skelbia konkursą Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pareigoms užimti
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos buveinė – Pramonės pr. 33, LT-51271 Kaunas, (kodas–235042580)
Reikalavimai

Direktorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo darbo patirtį.

Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

1. išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo ir darbo santykių reguliavimo pagrindus, gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinęs su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra;

4. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšių priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti Įstaigos naudai.

*Atrankoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai: interviu, praktinė užduotis, esė. Pretendentų vertinimo atrankoje metu kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą eiti pareigas pagal atskirą (-us) vertinimo metodą (-us) vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Jei atrankoje naudojamas vienas pretendentų vertinimo metodas, individualaus vertinimo metu skirti balai susumuojami ir dalijami iš atrankoje dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jei atrankoje naudojamas daugiau nei vienas pretendentų vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas pretendentų vertinime atrankoje taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų atrankoje taikomų vertinimo metodų atžvilgiu. Kiekvieno komisijos nario vertinimo balai pagal atskirą vertinimo metodą sudedami ir padalijami iš vertinant taikytų vertinimo metodų skaičiaus. Apie taikomą vertinimo metodą pretendentai bus informuojami iki atrankos pradžios.

** Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – Įstaiga) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė reikalinga Įstaigos veiklai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti, veikti Įstaigos vardu, Įstaigos priežiūrai, Įstaigos įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių vykdymui užtikrinti (Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pareigybės parašymas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės mero 2019 m. spalio 21 d. potvarkiu Nr. M-183)
Darbo užmokestis Darbo užmokesčio pastovioji dalis 2019 m. yra 3378, 55 Eur. (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;

2. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);

3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį (vadovaujamo) patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

5. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą (toliau – pretendento anketa);

6. užpildytą pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (pridedama);

7. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams, kopijas (dokumento patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją, pvz. pagrindinio, vidurinio ar aukštojo išsilavinimo, įgyto lietuvių kalba, diplomo kopiją)

Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai ir komanda.kaunas.lt.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 331 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019-11-13 (dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos)

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.