Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį, susijusią su Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių ar kitų tarptautinės finansinės paramos fondų finansuojamų viešojo sektoriaus projektų rengimu;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės investicijų politiką, ES finansinės paramos panaudojimą, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, taip pat ES teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinę paramą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. analizuoti ES ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių galimybes finansuoti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) projektus;

2. kaupti informaciją apie nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšas, skirtas Savivaldybės projektams įgyvendinti;

3. dalyvauti rengiant investicijų projektus, paraiškas, projektinę dokumentaciją, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų dokumentus ES fondų investicijoms ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių finansavimui, Valstybės investicijų programos finansavimui gauti;

4. padėti atlikti pirminį investicijų projektų, projektų paraiškų ir jų lydimųjų dokumentų vertinimą;

5. konsultuoti Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, įstaigas ir įmones nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais, teikti metodinę pagalbą projektų vadovams bei projektų valdymo grupių nariams;

6. dalyvauti rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl paraiškų teikimo, darbo grupių sudarymo, projektų įgyvendinimo ir ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimo projektus;

7.  pagal savo kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis, nacionalinėmis ir regioninėmis organizacijomis, ES fondų investicijas ar kitus tarptautinius finansavimo šaltinius administruojančiomis institucijomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams medžiagą ir dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 6,96 (apie 740 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams;
 3. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Investicijų ir projektų skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-01-28

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.