Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio  specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aplinkos inžinerijos studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį teritorijų planavimo, žemės tvarkymo ir administravimo ar nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo srityje;

3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, teritorijų planavimo dokumentų rengimą, nekilnojamojo turto kadastrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti „MS Office“paketo programomis, gebėti naudotis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registru (TPDR), naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, rinktis efektyvius darbo metodus, greitai priimti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti teisinę bei kitą, su atliekamomis funkcijomis susijusią, informaciją, dirbti komandoje;

6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. analizuoja žemės sklypams formuoti ir žemės sklypų kadastro duomenims nustatyti reikalingus dokumentus, rengia ir teikia poskyrio vedėjui išvadas ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ar žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo bei dokumentus, reikalingus šių dokumentų rengimo procedūroms pradėti;

2. teikia paslaugų teikėjams užsakymus rengti teritorijų planavimo dokumentus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus ir nustatyti žemės sklypų kadastro duomenis;

3. koordinuoja teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų dokumentų rengimo, derinimo, viešinimo, tvirtinimo procedūras ir fiksuoja jų eigą Lietuvos Respublikos informacinėse sistemose teisės aktų nustatyta tvarka;

4. koordinuoja žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo dokumentų rengimo, derinimo, registravimo procedūras ir poskyrio vedėjui teikia pasiūlymus dėl šių procedūrų vykdymo;

5. perduoda parengtus žemės sklypų ribų planus su kadastro duomenimis registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

6. organizuoja ir koordinuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančios preliminariai laisvos (neužstatytos) žemės plotų kadastrinius matavimus;

7. dalyvauja pagal kompetenciją rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus veiklos klausimais projektus;

8. vykdo teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo ir kadastrinių duomenų nustatymo dokumentų statistinę apskaitą, rengia, registruoja su poskyrio veikla susijusias ataskaitas, raštus ir protokolus, tvarko ir saugo kaupiamus dokumentus, užtikrina tinkamą jų panaudojimą, saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su poskyrio uždavinių ir funkcijų vykdymu;

9. renka, analizuoja ir poskyrio vedėjui teikia informaciją ir duomenis apie teritorijų planavimo dokumentų, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo organizavimą ir žemės sklypų kadastro duomenų nustatymą;

10. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims skyriaus veiklos klausimais, nagrinėja skundus, prašymus, siūlo sprendimus, teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 6,96 (apie 740 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Miesto planavimo ir architektūros skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020-06-29

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.