Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas, (kodas–188764867)
Pareigos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį duomenų analizės, sisteminimo ir apibendrinimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (gimtąja ir užsienio kalba).

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. padėti organizuoti ir koordinuoti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų rengimą, dalyvauti juos įgyvendinant ar atliekant jų įgyvendinimo priežiūrą;

2. administruoti elektroninę strateginio planavimo sistemą, konsultuoti su jos naudojimu susijusiais klausimais, identifikuoti kylančias su sistemos naudojimu susijusias problemas, jas spręsti arba teikti tiesioginiam vadovui pasiūlymus, kaip jas spręsti;

3. rengti ir teikti Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams metodinę informaciją strateginio planavimo klausimais (rengiant planus, formuluojant rodiklius, planuojant biudžetą, teikiant ataskaitas, vertinant veiklų pasiekimo rodiklius ir kt.);

4. kaupti informaciją apie Savivaldybės strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų veiklų įgyvendinimą, rodiklių pasiekimą ir rengti apibendrintas su šių planų įgyvendinimu susijusias ataskaitas;

5. analizuoti strateginio planavimo veiklos procesus ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui veiklos procesų gerinimo klausimais;

6. dalyvauti koordinuojant Savivaldybės administracijos ir asociacijų, biudžetinių  ir viešųjų įstaigų, kurių dalyvė yra Savivaldybė, ir juridinių asmenų, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai, vidaus kontrolės politikos nustatymą, sukūrimą ir tobulinimą;

7. padėti sudaryti Strateginio planavimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžių darbotvarkes, rengti ir pateikti medžiagą, reikalingą Komisijos darbui;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams reikiamą medžiagą ir dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 7,25 (apie 770 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Strateginio planavimo skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-07-23

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.