Įstaigos pavadinimas Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui (1 etatas)
Darbo vieta Ašigalio g. 23, Kaunas
Reikalavimai
Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

Mokėti ne žemesniu nei B2 ar C1 lygiu bent vieną iš trijų Europos sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Mokėti gerai naudotis informacinėmis technologijomis.

Žinoti Mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą ir neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos strategiją, tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Patirtis rengiant ir įgyvendinant tarptautinius ir respublikinius projektus.

 

Funkcijos
Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą, jo planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę; vykdyti su neformaliuoju vaikų švietimu (toliau – NVŠ) susijusius tyrimus, veiklos vertinimą ir įsivertinimą; derinti ir rengti užsiėmimų tvarkaraščius; organizuoti ir vykdyti pedagoginę priežiūrą; užtikrinti mokinių dalyvavimą miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose; inicijuoti naujų ugdymo (si) programų, technologijų diegimą; rengti statistinių duomenų ataskaitas; bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Mokyklos ir miesto bendruomenės nariais, užsienio partneriais;  vadovauti direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms, komisijoms;  rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymu, dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti Mokyklos direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  12,3-12,65.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos;

Gyvenimo aprašymas;

Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;

Pažyma apie pedagoginio darbo stažą;

Santuokos liudijimas (jei diplomas išduotas kita pavarde).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentams, kurie  atitiks  konkurso  skelbime  nustatytus  kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų kopijas  siųsti el.paštu:  [email protected]

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos raštinė nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 323200

El.paštas:  [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas Iki  2022-10-24, 15.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.