Įstaigos pavadinimas Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Darbo vieta Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas
Reikalavimai
 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti meno, humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
  2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą; ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
  3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
  4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžiųs dirbant „MS Office“ programomis, kitomis programomis;
  5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
  6. išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą, neformalųjį švietimą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
  7. turėti vadybinės, renginių, kultūrinių projektų organizavimo patirties; išmanyti, viešųjų ryšių kūrimo ir įgyvendinimo, įvaizdžio formavimo strategijas;
  8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Funkcijos Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atlikti šias funkcijas:
 1. organizuoti ir koordinuoti mokytojų nekontaktinių val. veiklą, kultūrinių, meninių, socialinių renginių ir projektų, parodų, edukacijų, konkursų rengimą ir įgyvendinimą;
 2. rūpintis mokyklos įvaizdžio ir žinomumo formavimu, bendradarbiavimu su išorės partneriais;
 3. koordinuoti turizmo renginių bei edukacinių išvykų organizavimą;
 4. užtikrinti sklandų ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimą, rengti statistinių duomenų ataskaitas;
 5. rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti įstaigos direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 12,3 iki 12,65 atsižvelgiant į mokinių skaičių mokykloje ir darbo stažą.

 

Darbo krūvis  – 1 etatas (40 val. per savaitę)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymas (CV)
 4. Motyvacinis laiškas
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai priimami asmeniškai Įstaigos raštinėje arba siųsti registruotu laišku: Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, Šv.Gertrūdos 33,  LT-44283 Kaunas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Reikiamus dokumentus siųsti el. pašto adresu [email protected], ar registruotu laišku (Šv. Gertrūdos g. 33,  LT-44283 Kaunas) arba pateikti asmeniškai mokyklos raštinėje (120 kab., Šv. Gertrūdos g. 33 , Kaunas; tel.: 8 37 20 35 34).
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2022 m. balandžio 27 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.