Įstaigos pavadinimas Kauno Antano Smetonos gimnazija
Pareigos Choreografijos mokytojas (0,47 etatas/neterminuota darbo sutartis).

Įdarbinama nuo 2022-11-03.

Darbo vieta Prezidento Antano Smetonos gimnazija, Vijūnų g. 2, Kaunas 46117
Reikalavimai
 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

  būti baigęs Muzikos mokytojo parengimo / Muzikos programą; iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal muzikos programą, arba būtų baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal muzikos pedagogikos studijų programą ar jos modulį;

   

  mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

  privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);

   

  privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą);

   

  atitikti kitus reikalavimus, nustatytus, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Funkcijos Pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, formaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

Planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosios veikloms, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir gimnazijos vadovus, esant poreikiui bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, tobulina profesines kompetencijas;

Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei:

Tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, pildo elektroninį dienyną, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinių tėvus (globėjus): tris kartus metuose organizuoja trišalius pokalbius; informuoja gimnazijos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;

Dalyvauja gimnazijos sudarytose darbo grupėse, komisijose, savivaldos institucijose;

Dalyvauja gimnazijos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veikloje, mokyklos organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja juos rengiant, inicijuoja ir organizuoja bendrus

renginius, akcijas su socialiniais partneriais, užtikrina gimnazijos mokinių saugumą pertraukų metu;

Rengia ir lydi mokinius į konkursus, olimpiadas mieste ir respublikoje; pasibaigus pradinio ugdymo procesui vykdo pradinių klasių mokinių vasaros dienos stovyklą;

Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant gimnazijos integruoto ugdymo turinį, vykdo prevencines programas.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Priklauso nuo turimos kvalifikacijos, stažo bei darbo valandų. Atlyginimas nuo 740 Eur bruto iki 900 Eur bruto.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Gyvenimo aprašymas (CV).

Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimo vieta Prezidento Antano Smetonos gimnazijos raštinė, Vijūnų g. 2.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu (arba paštu).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 43 60 36, mob. +370 671 38779

El. paštas  [email protected]

Tinklapis  http://www.rokai.kaunas.lm.lt/

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2022 m. spalio 25 d. 12 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2022 m. spalio 26-28 d.

Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.