Įstaigos pavadinimas Prezidento Antano Smetonos gimnazija
Pareigos Logopedas (1,0 etatas / neterminuota darbo sutartis).

Įdarbinama nuo 2023-09-01.

Darbo vieta Prezidento Antano Smetonos gimnazija, Vijūnų g. 2, Kaunas 46117
Reikalavimai
 

Turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, ir logopedo profesinę kvalifikaciją.

gebėti įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;

išmanyti mokinių specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti šalinant mokinių kalbos sutrikimus;

gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Funkcijos

Rūpinasi mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija;

įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;

visapusiškai tiria mokinio kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį, planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti, numato mokinių kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptis;

rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šalinimo, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus, sunkesniais kalbos atvejais padeda pedagogams ir tėvams (globėjams), sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą, vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais;

dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje su psichologu, socialiniu pedagogu ir kitais specialistais;

susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo ir korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine metodine medžiaga;

šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

padeda pedagogams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

padeda pedagogams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;

konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitokių komunikacijos sutrikimų lavinimui;

tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;

dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;

taiko savo darbe logopedijos naujoves;

šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teikiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinus;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos planus (programas);;

vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar gimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio požiūrio pavedimus pagal kompetenciją.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Priklauso nuo turimos kvalifikacijos, stažo bei darbo valandų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 11,39 baziniais dydžiais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas dėl veiklos sudėtingumo.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti  

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Gyvenimo aprašymas (CV).

Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta Prezidento Antano Smetonos gimnazijos raštinė, Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu (arba paštu).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 43 60 36, mob. +370 671 38779

El. paštas  [email protected]

Tinklapis  http://www.pasmetonosgimnazija.lt/

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2023 m. birželio 30 d. 12 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2023 m. liepos 3-5 dienomis.

Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.